Terug

Nationaal Preventieakkoord: dit zijn de ambities

23 november 2018

‘Roken, alcohol en overgewicht leiden in Nederland elk jaar tot 35.000 sterfgevallen en 9 miljard aan zorguitgaven. Dat moet anders: Nederlanders moeten gezonder worden.’ Dat staat in de inleiding van het Nationaal Preventieakkoord, dat vandaag door staatssecretaris Paul Blokhuis wordt gepresenteerd.

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt.

Namens het kabinet stuurt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het akkoord naar de Tweede Kamer.

Lees het Nationaal Preventieakkoord op de website van Rijksoverheid.

Meer lezen?

Het NRC vat het Nationaal Preventieakkoord samen in 12 punten.