Terug

regionetwerk Gooi en Vechtstreek

Details
Datum ondertekening 08-03-2018
Actief Ja
Regionetwerk Regio Gooi en Vechtstreek
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Positieve Gezondheid
Organisaties Gezondheidscentrum HuizermaatGHO-GOHilverZorgRegio Gooi en VechtstreekTeam Sportservice 't GooiTergooiVersa WelzijnGGD Gooi & VechtstreekGemeente HuizenGezondheidscentrum Casa Cura 

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door ons sterk te maken voor een gezonde vitale regio.

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven. We verbinden het sociaal en het fysiek domein. Dit doen wij in verschillende samenwerkingsverbanden, binnen en zo nodig buiten de regio.

Integrale kijk op gezondheid en welzijn (positieve gezondheid)

We organiseren inspiratiebijeenkomsten bij organisaties die zich aan willen sluiten bij dit gedachtegoed. We organiseren KOP-lopersessies waarin de goede voorbeelden worden gedeeld. We verzorgen trainingen, ontwikkelen tools en vragen subsidie aan om bovenstaande uit te voeren. Het beoogde resultaat is dat organisaties anders denken en anders doen, hierover actief communiceren en dat onze medewerkers en inwoners weten wat van ze wordt verwacht.

Generatie Rookvrij

Onze ambitie is dat kinderen vanaf 2019 in de regio Gooi en Vechtstreek opgroeien in een Rookvrije Omgeving. We zetten in op het creëren van rookvrije kind-omgevingen (thuis, speeltuin, kinderopvang, school, sport) via deskundigheidsbevordering, stimuleringsacties, ondersteuning op maat, toolkits (stappenplan en communicatiemateriaal), aanpassingen in gemeentelijke (huur)voorwaarden en beleidsafspraken van organisaties.

Daarnaast zetten we in op ondersteunende activiteiten, zoals een convenant met vertegenwoordigers van betrokkenen partijen, een inventarisatie van verbeterpunten op gebied van handhaving, een publiekscampagne om het draagvlak voor Rookvrij Opgroeien te vergroten, een rookvrije omgeving van gemeentelijke gebouwen en bieden we stopondersteuning voor (groot)ouders en professionals die met kinderen werken.

Aandacht voor (groene) inrichting van de leefomgeving

We agenderen gezondheid als onderdeel van de regionale/lokale omgevingsvisie bij partners die in het kader van de Omgevingswet met elkaar samenwerken. Wij adviseren dat regionaal en lokaal gezondheid zo vroeg mogelijk wordt meegenomen bij de integrale planvorming. Wij streven ernaar dat de omgeving zo wordt ingericht dat onze burger wordt beschermd tegen negatieve invloeden en de burger wordt verleid tot gezond gedrag. We realiseren Gezond Natuurwandelen in samenwerking met Toerisme Gooi & Vecht, zodat de recreatieve routenetwerken breed onder de aandacht van onze inwoners worden gebracht. We zetten Groen Bewegen in de Praktijk vanuit huisartsen in voor kwetsbare doelgroepen. Hierbij betrekken we de buurtsportcoaches in de regio. We vragen hiervoor subsidie aan bij de provincie NoordHolland. We vergroten het maatschappelijk draagvlak door hierover in gesprek te gaan met stakeholders (JOGG/Gezonde School Aanpak/Eco-school Hilversum).

Meer weten of aansluiten?

Bekijk de netwerkpagina van Regio Gooi en Vechtstreek voor meer informatie of om u aan te sluiten bij het regionetwerk.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.