Terug

Regio Gooi en Vechtstreek

17 december 2018

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven.

Regio Gooi en Vechtstreek (met als aanjager GGD Gooi en Vechtstreek) zet zich in voor een gezonde vitale regio. Het netwerk organiseert inspiratiebijeenkomsten en KOP-lopersessies waarin goede voorbeelden worden gedeeld. Verder verzorgt het netwerk trainingen, ontwikkelt zij tools en vraagt zij subsidie aan om bovenstaande uit te voeren. Regionetwerk Gooi en Vechtstreek heeft twee belangrijke speerpunten: Generatie Rookvij en (groene) inrichting van de leefomgeving.

Generatie Rookvrij

De ambitie is dat kinderen vanaf 2019 in de regio Gooi en Vechtstreek opgroeien in een Rookvrije Omgeving. Het regionetwerk zet in op het creƫren van rookvrije kind-omgevingen (thuis, speeltuin, kinderopvang, school, sport) via deskundigheidsbevordering, stimuleringsacties, ondersteuning op maat, toolkits (stappenplan en communicatiemateriaal), aanpassingen in gemeentelijke (huur)voorwaarden en beleidsafspraken van organisaties.

Aandacht voor (groene) inrichting van de leefomgeving

Het regionetwerk agendeert gezondheid als onderdeel van de regionale/lokale omgevingsvisie bij partners die in het kader van de Omgevingswet met elkaar samenwerken. Regionaal en lokaal gezondheid moet zo vroeg mogelijk worden meegenomen bij de integrale planvorming. Het netwerk streeft ernaar dat de omgeving zo wordt ingericht dat de burger wordt beschermd tegen negatieve invloeden en wordt verleid tot gezond gedrag.

Meer weten of aansluiten?

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge Gooi en Vechtstreek

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.