Terug

Persoonlijke Gezondheidscheck(PGC)

Details
Datum ondertekening 11-04-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl
Organisaties Nederlands Huisartsen GenootschapNederlandse Vereniging voor Arbeids- en BedrijfsgeneeskundeDiabetes FondsGGZ NederlandHartstichtingLongfondsNierstichtingNIPEDPersoonlijke GezondheidscheckLandelijke Huisartsen Vereniging 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in door de ontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

De Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds en NIPED ontwikkelen samen de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC).

De PGC is een integrale methode op wetenschappelijke basis om mensen in staat te stellen hun risico op chronische aandoeningen in te schatten en deze risico’s te verlagen door middel van advies op maat, een stimulerende aanpak voor een gezonde leefstijl en verwijzing naar de huisarts bij sterk verhoogd risico. Door de integrale benadering onderscheidt de PGC zich duidelijk van andere health checks, die zich slechts op één risico of ziekte richten. De PGC zal er toe leiden dat mensen gezonder en vitaler worden en op eigen kracht gezonder blijven, omdat zij gezondheidsrisico’s in een vroeger stadium zelf aanpakken.

Onze activiteiten

  • Toegankelijk maken voor alle burgers Persoonlijke gezondheidscheck
    Er zijn verschillende modellen voor de toeleiding naar en organisatie van de PGC, waarbij huisartsen, bedrijven (en bedrijfsartsen), zorgverzekeraars, gemeenten en hun GGD’en, leefstijlpartijen, sport aanbod in de wijk, etc. etc. betrokken worden. De publiek-private aanpak gaat uit van een regionale implementatie en een zwaan-kleef-aan principe, waarmee een beweging ontstaat die de Persoonlijke Gezondheidscheck uiteindelijk voor iedereen laagdrempelig toegankelijk maakt.
  • Uitbreiding Persoonlijke Gezondheidscheck
    De PGC is gebaseerd op een geïntegreerde risicoprofilering en is modulair opgebouwd. Op dit moment is de PGC nog gericht op cardiometabole aandoeningen en leefstijl, maar het kennissysteem en de methodiek zijn gereed voor het toevoegen van nieuwe kennismodules. De komende periode wordt met inzet van alle betrokkenen ingezet op de ontwikkeling en implementatie van modules voor: longziekten (in de loop van 2014), psychische aandoeningen, werkgerelateerde gezondheidsrisico’s en kanker

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.