Terug

Noordkop Gezond voor Elkaar

Details
Datum ondertekening 21-12-2018
Actief Ja
Regionetwerk Noordkop Gezond voor Elkaar
Alliantie x
Thema Positieve Gezondheid
Organisaties Coalitie voor positieve gezondheid TexelGemeente TexelStichting Gezondheidsplein TexelWooncompagnieGemeente Den HelderNoordwest ZiekenhuisgroepTeam Sportservice Noord HollandWonen Plus WelzijnMantelzorgcentrumZorg Optimalisatie Noord-HollandEveanVicinoGGZ Noord-Holland-NoordIncluzio Hollands KroonMEE & de WeringGemeente SchagenGeriantWoonzorggroep SamenZorggroep TellusHKN HuisartsenOmringGGD Hollands NoordenGemeente Hollands KroonNoordkop Gezond voor Elkaar 

MISSIE

Met een netwerk van ruim 3.000 partners stimuleert Alles is Gezondheid de beweging naar een vitaler Nederland.

Ja,

Wij, bovenstaande deelnemers aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Stip op de horizon
We geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie en werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Ons doel is een positief gezonde regio over 15 jaar. We investeren de komende jaren in samenwerking en geven inwoners de handvatten om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. We richten ons op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, onze medewerker of ‘gewoon’ inwoner.

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, starten we met de volgende acties:
1) Oprichting Netwerk ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’
In 2018 richten wij Noordkop Gezond voor Elkaar op als regionetwerk. Doel is om activiteiten op het gebied van Positieve Gezondheid te initiëren, elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, om verbindingen te leggen in visie en activiteiten en om op het gebied van Positieve Gezondheid gezamenlijk op te trekken. Deze visie vullen we in onze regio gezamenlijk praktisch in en maken we bekend. Het netwerk wordt opgericht met de intentie dat ook andere organisaties uit de regio hieraan gaan deelnemen.

2) Symposium
Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar organiseert op 28 november 2018 een symposium. Dit is tevens de officiële start van het netwerk met de ondertekening van de pledge. Doel is om te inspireren en verbindingen te leggen zodat er stappen gezet worden om positieve gezondheid in de regio daadwerkelijk vorm te geven. Minimaal 99 mensen worden bereikt.

3) Toerusting
Vanuit het netwerk wordt vanaf 2019 de basismodule ‘werken met Positieve Gezondheid’ en een train-de-trainer traject gestart, in samenwerking met iPH. De basismodule wordt georganiseerd op woonkern/wijkniveau in multidisciplinaire groepen. Ondergetekenden verbinden zich aan deelname van hun professionals aan dit traject. In 2019 starten er minimaal 4 trainingen met in totaal minimaal 56 deelnemers.

4) Inwoners
In 2019 initiëren we vanuit Noordkop gezond voor Elkaar workshops voor inwoners over Positieve Gezondheid, veerkracht, gezonde leefstijl, zingeving etc. Het doel is om inwoners te betrekken bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. In 2019 starten minimaal 2 groepen.

5) Kennisdeling
Ondergetekenden delen kennis en ervaring zodat we leren van elkaar. Het netwerk komt hiertoe in 2018 minimaal één keer (25 september 2018) en in 2019 minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Ook verzenden we ieder kwartaal een nieuwsbrief.

6) Vaststellen samenwerkingsagenda
De ondertekenaars van deze pledge komen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 tot een samenwerkingsagenda met hierop de vervolgstappen voor doorontwikkeling.
Tevens beloven wij mee te werken aan de (jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

Datum: 27 november 2019
Handtekening:
Bestuurder deelnemende organisatie (en/of namens andere betrokken organisaties)

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.