Kennislab

Leren, verbinden en samen doen. Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Terug

Webinar kinderarmoede

20 december 2018

Je ziet het vaak niet, maar in Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In sommige buurten hoort zelfs één op de drie kinderen bij een gezin waar nauwelijks geld is voor gezond voedsel, onderdak of kleding.

Geldgebrek is voor deze kinderen niet het enige probleem, ook sociale uitsluiting en een onveilige situatie in het gezin richten schade aan. Armoede zorgt voor stressvolle ervaringen die de gezondheid van kinderen niet ten goede komen. Ze kampen met hoofdpijn, buikpijn, stress, vermoeidheid, depressie, stoornissen, etc.

Op latere leeftijd hebben kinderen die opgroeiden in armoede een grotere kans op ziekte, vertonen ze vaker ongezond gedrag en ze hebben minder kans hun talenten te ontwikkelen.

Webinar

Met elkaar willen we iets betekenen voor die honderdduizenden kinderen. We besteden komende jaren veel aandacht aan dit thema en organiseerden 10 december de webinar: Kinderarmoede en Gezondheid: ieder kind een kansrijke toekomst met:

Alinda Scheepers, outreachend straatwerker voor dak- en thuislozen in Eindhoven en coach voor andere ervaringsdeskundigen, deelt  persoonlijke ervaringen hoe armoede ingrijpt in iemands (gezins)leven en hoe zij aan de situatie wist te ontsnappen.

Carin Cuijpersgezondheidswetenschapper, richt zich met de GeluksBV op sociale innovaties op het gebied van geluk en gezondheid. In dit webinar neemt zij ons mee naar een Geweldige Wijk, een buurt waar elkaar helpen de norm is en waar wordt gewerkt aan stress bij kinderen en gezinnen in armoede.

Net als bij laaggeletterdheid, bestaat er een sterk verband tussen armoede en gezondheid. Hoe armer een kind of gezin, hoe ongezonder de situatie. Volgens Hans Christiaanse, adviseur bij Alles is Gezondheid en presentator van het webinar, moeten we daar een doorbraak in zien te krijgen.

Bekijk het webinar

Alliantie Kinderarmoede

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid richten de landelijke alliantie Kinderarmoede en Gezondheid op. Doel: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en vervallen er geen nieuwe gezinnen meer in armoede. In het webinar geeft Hans een korte toelichting. Uiteraard hoor je hier binnenkort meer over.

Thema allianties

Partijen werken thematisch samen om meer impact te maken voor bepaalde groepen in Nederland. Denk aan laaggeletterden of kinderen in armoede. Meer weten?

Netwerkadviseur opvoeding, onderwijs, allianties