Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Toolbox: Naar een rookvrije(re) sociale werkvoorziening

11 april 2019

Door stoppen met roken te bevorderen is veel gezondheidswinst te behalen, bij uitstek in SW-organisaties (sociale werkvoorziening) waar relatief veel medewerkers roken. De toolbox Aanpak Roken biedt praktische handvatten en inspiratie voor SW-bedrijven om stappen te zetten naar een rookvrije(re) organisatie. De toolbox is gebaseerd op de ervaringen van vijf SW-bedrijven. Zij hebben samen met het Trimbos-Instituut deelgenomen aan de pilot ‘Aanpak roken in de SW’.

De toolbox bestaat uit meerdere onderdelen. De basis vormt de publicatie ‘Naar een rookvrije(re) SW’ met praktische handvaten voor de ontwikkeling van een aanpak roken. Bij de publicatie horen 8 bijlagen met verdiepende informatie en hulpmiddelen. Deze zijn ook eigenstandig te gebruiken en zijn daarom apart te downloaden.

Download toolbox

Gezondheid op de werkvloer bevorderen? Onze netwerkadviseurs Henk van der Pol en Piet Vessies denken graag mee.