Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Teeb Stadtool is uitgebreid met nieuwe baten van groen en water

19 september 2019

Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in de waarde van groen. TEEB-stad onderbouwt deze waarden. De tool geeft direct inzicht in de waarde van groen en blauwe maatregelen van een project.

De TEEB-stad tool is een generiek instrument waarmee in de praktijk kan worden gewerkt met het toekennen van waarden aan ‘groene’ en ‘blauwe’ maatregelen. Bijvoorbeeld het effect van groene daken op energiebesparing of waterberging, of stijgende WOZ-waarden door de aanleg van een park. De tool geeft niet alleen inzicht in de waarde van groen en water in de stad, maar laat ook zien welke partijen profijt hebben, de zogenoemde baathouders.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een wereldwijd initiatief uit 2007 dat wordt gefaciliteerd door de Verenigde Naties.

Uitbreiding

De TEEB Stadtool is uitgebreid met een groot aantal nieuwe baatberekeningen. Zoals voor het effect van groen op de luchtkwaliteit en de berging van regenwater in de bodem. Maar ook voor de opslag van koolstofdioxide door bomen.

Actualisatie

De vorige versie van de TEEB Stadtool kwam uit in 2015. De nieuwe versie bevat nieuwe of geactualiseerde kengetallen. Deze getallen worden gebruikt om het effect van een maatregel in te schatten in natuurlijke en vervolgens monetaire eenheden. De verschillende waarden van groen en blauw in de stad kunnen hiermee worden gewaardeerd. De monetaire kengetallen zijn daarbij direct geactualiseerd tot en met het prijspeil van 2018.

Meer informatie?

Bekijk de website teebstad.nl. Bekijk het rapport TEEB Stadtool: actualisatie en doorontwikkeling

Groen en Gezondheid

De natuur inzetten voor een positief effect op onze mentale en fysieke gezondheid, het kan. Lees meer.

Netwerkadviseur Groen