Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Resultaten Enquête AiG: kennisbehoefte spitst zich toe op praktijk

9 oktober 2018

Het netwerk van Alles is Gezondheid biedt talloze kansen rondom onderlinge samenwerking en kennisdeling. Maar waar ligt de behoefte bij onze partners?

In augustus 2018 is een enquête uitgevoerd onder relaties en partners van Alles is Gezondheid over de vraag hoe we aanwezige kennis slimmer kunnen delen. Hierdoor kunnen we meer leren en met elkaar beter toewerken naar meer gezondheid. De vragenlijst is ingevuld door 301 respondenten (waaronder meer dan 100 pledgehouders). Hieronder gaan we in op belangrijkste resultaten en inzichten.

Belangrijkste resultaten: de praktijk staat centraal

Dat kennisdeling belangrijk is, staat als een paal boven water: maar liefst 70% vindt dit een belangrijke functie van Alles is Gezondheid en voor 25% is kennisdeling zelfs cruciaal. De (inhoudelijke) thema’s waarover mensen graag meer kennis willen opdoen variëren. Met als top-5 thema’s (% genoemd):

 1. Preventie(beleid) (74%)
 2. Gezonde leefomgeving (59%)
 3. Gezonde leefstijl (53%)
 4. Positieve gezondheid (53%)
 5. Duurzaamheid, innovatie en (e-)health (46%)

Als het gaat over processen rondom pledges en (gezondheids)netwerken spitst de kennisbehoefte zich vooral toe op de praktijk. Met als top-3 antwoorden (% genoemd):

 1. Implementatie in de praktijk (53%)
 2. Welke partners doen wat, op welk domein (44%)
 3. Borging en follow up (41%)

Op de vraag in welke vorm jullie via Alles is Gezondheid het liefste meer kennis zou willen vergaren, staat pragmatisme centraal. Met als top-3 manieren (% genoemd):

 1. Tips en praktijkvoorbeelden (59%)
 2. (Netwerk)contacten (55%)
 3. Congressen, bijeenkomsten, debatten, e.d (51%)

Verder zijn we verheugd met de animo om de eigen praktijkervaring of kennis met het netwerk van Alles is Gezondheid te delen. 33% van de respondenten geeft aan hiervoor open te staan en we ontvingen tientallen reacties met concrete onderwerpen, ideeën en tips. Veel dank daarvoor!

Wil je meer weten?

Download volledige resultaten

Eerste follow-up: meer leren van elkaar

Uiteraard zijn we met de input uit de enquête aan de slag gegaan en willen we de komende tijd zo goed mogelijk inspelen op de behoefte aan kennisdeling in het netwerk.

Een greep uit de follow-up:

 • Op 18 oktober 2018 is er een bijeenkomst die helemaal gaat over (zelf)monitoring en borging van activiteiten binnen pledges en vergelijkbare initiatieven. Met als doel om de implementatie te verbeteren.
 • Op 24 januari 2019 gaan we een hele middag aan de slag met positieve gezondheid. Het thema gezonde leefomgeving staat centraal op een symposium over de vitale wijkbewoner op 7 maart 2019.
 • Ook starten we binnenkort met een serie webinars waarin partners hun opgedane praktijkkennis delen en kijkers vragen kunnen stellen. Eerste uitzending gaat over armoede en gezondheid. Mede als aanloop naar de oprichting van een nieuwe alliantie op dit vlak.
 • In Zuid-West Nederland leggen we met de eerste regionale Health Innovation School de focus op gezamenlijk werken aan gezondheid en het vernieuwen en veranderen in de praktijk; een nieuwe manier van kennisdelen en samenwerken, waarover we ook met de regio Utrecht al de verkenning gestart zijn.
 • Ook leuk om te melden: in 2019 gaan we de opgedane ervaring bij De Gezonde Basisschool van de Toekomst uit Limburg via een heuse roadshow delen in drie andere regio’s in Nederland. We gaan de kennis dus letterlijk halen en brengen.
 • Verder komt er een nieuwe website met aandacht voor praktijkvoorbeelden, verhalen en leerervaringen van partners en eenvoudig inzicht in welke organisaties/partners op welke thema’s actief zijn in ons netwerk.

Deel mee

Ook kennis en ervaring delen? Of een keer meewerken aan een praktijkverhaal, evenement of blog? Laat het ons weten en mail naar: info@allesisgezondheid.nl.