maart
7

De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’

Laden Evenementen

De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’

Gezondheid is niet langer het exclusieve domein van de zorg of medische wereld. Op donderdag 7 maart denken we dwars door ketens en kolommen heen en bijten we ons vast in de vraag: hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio gezamenlijk stappen zetten naar gezondere inwoners en vitale wijken? En als het even kan voor minder geld…

Geen gemakkelijke opdracht, want deze uitdaging vraagt om een omkering in (gezondheids)denken en je te verplaatsen naar ‘het midden’: naar het individu, waar meerdere factoren inwerken op iemands gezondheid en welbevinden. Het individu is niet (alleen) een patiënt, client of hulpbehoevende. Maar (juist) ook een ouder, wijkbewoner, mantelzorger, scholier, student, vrijwilliger, werkende of burger. Zo zien we dat 80% van vitaliteit wordt bepaald door niet typisch, zorggerelateerde factoren.

Deze holistische opvatting is niks nieuws onder de zon. Deze denkwijze zien we ook terug in eigentijdse gezondheidsvisies zoals Positieve Gezondheid en het 4D-model. De toevoeging zit echter in de vraag of we hier – met gebundelde gedachten, krachten en budgetten – ook daadwerkelijk naar kunnen handelen?

Tekent zich uiteindelijk een nieuw verdienmodel af? Waar zitten de bottlenecks? Tijdens de succesvolle bijeenkomst ‘Social Design voor vitalere en gezondere inwoners’ hebben we de hoe-vraag verkend en gezien dat social design hierbij behulpzaam is. Op 7 maart gaan we dit verdiepen. Denk je mee over een aantal heldere, haalbare en concrete lijnen naar het midden?

Tags

domeinoverstijgend integraal positieve gezondheid wijk

Opening door Ferry Koper van Alles is Gezondheid. Toelichting op de beweging waarin partijen uit verschillende domeinen hun veren afschudden en de uitdaging aan gaan om de wijkbewoner centraal te zetten in hun denken én handelen. Ferry neemt ons mee naar de fictieve wijk Kleidrecht en gaat na wat er nodig is voor een domeinoverstijgende, integrale benadering van gezondheid. Lees zijn interview.

Maar is Kleidrecht allemaal fictie? Hoe vast zitten we eigenlijk in onze domeinen? Waar staat we met de integrale benadering? Hanneke Drewes van RIVM laat ons zien dat de beweging naar het midden al echt gaande is. Onder de noemer ‘populatiegerichte aanpak’ geeft zij een overzicht van initiatieven waarin preventie, zorg en welzijn zich samen met verzekeraars en gemeenten inzetten voor de ‘triple aim’: gezondere bewoners en betere zorg tegen beheersbare kosten. Waaronder ‘Juiste zorg, op juiste plek’. Natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot… Lees het artikel.

Column en talige reflectie over de (soms moeizame) samenwerking tussen verschillende domeinen door Henk Steenhuis. Henk is columnist en filosofieredacteur bij Trouw, werkte samen met de in 2015 overleden ‘Denker des Vaderlands’ René Gude en is initiatiefnemer van ‘Welkom in Bubbelonie’ (project waarin we onze taal bevrijden van haar financiële ketens. Daarna kunnen de grenzen van onze werelden zich pas weer openstellen, en wij uit onze bubbels tevoorschijn komen).

Ferry Koper en Marc Roosenboom (Alles is Gezondheid) brengen Kleidrecht tot leven: we schetsen een wijk waar 5 domeinen (wijk, school, werk, zorg en de regio) hun vertrouwde werkterrein verlaten en een poging doen om samen te werken aan de gezondheid van haar inwoners. Anno 2020, let wel. Maar liefst 15 domeinoverstijgende voorbeelden passeren de revue. Van een multinational die achter de voordeur komt bij medewerkers, de supermarkt die onze kinderen opvoedt tot studenten die de wijk intrekken om de vitaliteit van bewoners te checken.

Forumdiscussie met aansprekende gesprekspartners uit de wereld van werk, wijk, onderwijs, zorg, burgercoöperaties. Gastsprekers en publiek krijgen de vraag voorgeschoteld: hoe haalbaar zijn de geschetste initiatieven in Kleidrecht? Is het wel realistisch dat al die verschillende partijen gaan samenwerken? Moet het zo zijn? Zijn er geen andere, vele betere ideeën, hoe we de beweging naar het midden makkelijker op gang krijgen?

Talige bespiegeling door Henk Steenhuis en afsluiting met ‘visueel verslaggever’ Marieke van der Velden van De Betekenaar. Een mooie toevoeging op de verbindende kracht van taal. Want juist tekenen dwingt je om helder te communiceren, zodat we elkaar beter begrijpen.

De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’

Datum: donderdag 7 maart
Location: De Zalen van Zeven - Utrecht

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Meer weten?
RIVM

Locatie

De Zalen van Zeven

Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Plan uw route