Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Rapport: de route naar kwaliteitszorg voor iedereen

15 februari 2018

De kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid is groot. Vrouwelijke proefdieren worden bijvoorbeeld uitgesloten en medicijnen worden onvoldoende op vrouwen in getest. In de dagelijkse medische praktijk kan dit, vooral bij vrouwen, resulteren in late of verkeerde diagnoses, een hogere ziektelast en verkeerde behandeling, met als gevolg onnodige ziekte, oplopende zorgkosten en – in het uiterste geval – te vermijden sterfte.

Onze alliantiepartner Gender & Gezondheid, gestart door WOMEN Inc. in 2012, streeft naar kwaliteitszorg voor iedereen. De ambitie ligt hoog: in 2025 hebben mannen en vrouwen gelijke kansen op een goede gezondheid.

Na vijf jaar heeft onderzoeksbureau Sinzer de resultaten en effecten van de activiteiten van de Alliantie Gender & Gezondheid in kaart gebracht. Uit het rapport blijkt dat de aanpak heeft gewerkt. In vijf jaar tijd is er een zichtbaar omslagpunt gekomen in het bewustzijn over het belang van gendersensitieve gezondheidszorg.

Onderzoeksresultaten vijf jaar alliantie

De route naar kwaliteitszorg voor iedereen brengt de resultaten in beeld.

 

Alliantie Gender en Gezondheid

De Alliantie Gender en Gezondheid onderneemt tal van activiteiten en maakt deel uit van ons netwerk.