Terug

Alliantie Gender & Gezondheid

12 februari 2019

Vrouwen en mannen verschillen van elkaar als het gaat om aandoeningen, risicofactoren, oorzaken en symptomen en effectiviteit van de behandeling. Daarom zet de Alliantie Gender & Gezondheid om aandacht te genereren voor de genderdimensie in de gezondheidszorg. Door rekening te houden met verschillen wordt de preventieve aanpak effectiever.

In 2016 heeft de alliantie een van haar doelen bereikt. Het Nationaal Programma Gender & Gezondheid is van start gegaan. Bij het programma, dat wordt gecoördineerd door ZonMw, kunnen interventies worden getoetst op gendersensitiviteit en wordt kennis ontwikkeld, gebundeld en verspreid.

De Alliantie Gender & Gezondheid is een uniek, interdisciplinair samenwerkingsverband van hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers en andere zorgprofessionals. De Alliantie Gender & Gezondheid is in 2012 van start gegaan, op initiatief van WOMEN Inc. en met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Om te streven naar kwaliteitszorg voor iedereen heeft netwerkorganisatie WOMEN Inc. een scherpe strategie ingezet. De ambitie: in 2025 hebben mannen en vrouwen gelijke kansen op een goede gezondheid.

In februari 2015 sloot de alliantie zich aan bij Alles is gezondheid en werd de pledge getekend.

Op het gebied van onderzoek, onderwijs en bewustwording onderneemt de alliantie een groot aantal activiteiten waar veel aandacht voor is.

Bekijk de website

Pledge Gender & Gezondheid

Steeds meer partners tekenen voor een gezond Nederland.

Resultaten activiteiten

Sinzer onderzocht de resultaten en effecten zijn van de activiteiten van de Alliantie Gender & Gezondheid.

Meer allianties

We geloven in integraal samenwerken. Daarom helpen we thematische allianties formeren.