Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Lokale preventieakkoorden en Alles is Gezondheid

12 maart 2020

Wat is het nationaal preventieakkoord?

In november 2018 ondertekenden maar liefst 70 landelijke organisaties het nationaal preventie-akkoord. Deze publieke en private organisaties committeren zich met die handtekening aan de doelstelling om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren door problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht aan te pakken.
Bekijk het nationaal preventieakkoord

Waarom zijn lokale preventieakkoorden belangrijk?

De doelen van het landelijke akkoord kunnen alleen gehaald worden als er overal in Nederland concrete stappen worden gezet. In buurten, wijken, steden en dorpen. Immers, op lokaal niveau, dichtbij mensen, wordt impact gemaakt. Daar wordt gezondheidswinst geboekt. Daarom zijn lokale of regionale vertalingen van het nationale akkoord cruciaal. Gelukkig ontstaan in heel Nederland al vele mooie samenwerkingsverbanden en bewegingen op weg naar gezonde wijken en buurten.  Alles is Gezondheid helpt hier graag bij.

Wat heeft Alles is Gezondheid te bieden?

  • Een brede blik op gezondheid (álles is gezondheid). Want niet alleen roken, alcohol en overgewicht hebben een negatief effect op gezondheid, vaak zijn er achterliggende oor-zaken zoals eenzaamheid, werkloosheid, armoede of psychische problemen.
  • Kennis van regionale en lokale netwerken waar bottom up veel innovatieve, integrale aanpakken zijn ontwikkeld op het gebied van gezonde leefstijl, vanuit een positieve invalshoek. We delen deze kennis en zorgen voor verbindingen.
  • Een enquête over de thema’s van het nationaal preventieakkoord in jouw netwerk om lokale behoeften te peilen. We helpen met de next step, zoals een vervolgbijeenkomst om relevante mensen en organisaties bij elkaar te brengen.
  • Advies bij het gezamenlijke doel formuleren en concrete stappen maken om lokaal zo goed mogelijk bij te dragen aan de landelijke doelstellingen: een pledge kan je hierbij helpen. Interesse? 

Met wie werken we samen?

Om te helpen het landelijke akkoord te vertalen naar integrale, regionale aanpakken, werken wij samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Pharos, JOGG, GGD GHOR, Vereniging Sport en Gemeenten en het Ministerie van VWS.
De VNG biedt onder meer individuele ondersteuning aan gemeenten of gemeenten in regioverband. Er is (beperkt) budget beschikbaar voor procesondersteuning of hulp bij een kick-offbijeenkomst. Meer informatie? Kijk hier. 

Meer weten?
Janny.de.boer@allesisgezondheid.nl 06-52535625

Netwerkadviseur

Onderling kennis delen

Met het ministerie van VWS en VNG organiseren we online uitwisselingssessies, zodat lokaal, regionaal en landelijk elkaar kunnen helpen met het behalen van preventiedoelen.