januari
23

Webinar: Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen

Laden Evenementen

Webinar: Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen

Om met plezier te werken, is het belangrijk dat je blijft leren. In het live webinar ‘Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen’ gaan duurzame inzetbaarheidsexpert Aukje Nauta (Universiteit Leiden/Sioo) en ondernemer John Engelsman (IJB Groep) in op de vraag hoe organisaties in het nieuwe jaar kunnen werken aan een stimulerende leercultuur.

Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken is de inzet op leren en ontwikkelen van groot belang. Het helpt mensen bij het behoud van arbeid, het verder groeien in hun werk of juist op weg naar een nieuwe baan. Mensen die duurzaam inzetbaar zijn, kunnen qua werk vele kanten op. Die flexibiliteit komt niet alleen henzelf maar ook hun organisatie ten goede.

Maar hoe stimuleren we leren tijdens de loopbaan en bevorderen we een leercultuur op de werkvloer? Wat is de dieperliggende reden dat mensen (op het werk) vaak niet tot volle wasdom komen? Waarom zijn er toch zo weinig werkenden actief bezig met hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid? En wat kunnen werkgevers doen om het leren te stimuleren?

Programma

In het eerste deel neemt Aukje Nauta ons mee in een nieuwe, frisse kijk op leren en ontwikkelen. Zij gaat in op:

  • Lang en gelukkig werken bij hetzelfde bedrijf.
  • Bijdragen aan een werkomgeving waar je 100% jezelf kan zijn.
  • Schaamte en zwaktes als kracht en bron voor ontwikkeling.
  • Open en veilige werkcultuur die bijdraagt aan een leercultuur.
  • En dit kun je zelf doen…(praktische handvatten).

Met John Engelsman gaan we in op de praktijk (#hoedan). Als directeur van de IJB Groep zet hij vol in op het ontwikkelen van menselijke relaties. Niet korte termijn winst maar continuïteit voor de lange termijn bepalen zijn keuzes. Om het bedrijf, specialist in funderingsconstructies, te veranderen is een heldere koers uitgezet met Duurzame Draagkracht.

Vanuit de dagelijkse praktijk vertelt John over de transitie waarin het bedrijf en de medewerkers zitten en hoe ze deze reis met elkaar maken. Hij gaat o.a. in op de voordelen van informeel en non-formeel leren, in gesprek blijven met elkaar (open dialoog) en medewerkers die samen werken aan werk- en bedrijfsontwikkeling in het IJB Toekomstlab.

Sprekers

  • Aukje Nauta is spreker, schrijver, psycholoog en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze schreef o.a. de boeken Nooit meer doen alsof, Tango op de werkvloer en Anders Werken. Aan de Universiteit Leiden is Aukje hoogleraar organisatiepsychologie (Sioo leerstoel).
  • John Engelsman is algemeen directeur van de IJB Groep: marktleider in betonproducten zoals heipalen en funderingen. Vanuit de bedrijfsfilosofie Duurzame Draagkracht werkt John samen met medewerkers aan leren, ontwikkelen en talentontwikkeling.
  • Wilfred Dijkstra is netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid en richt zich op het domein onderwijs en educatie. In 2023 is hij projectleider van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen en werkt hij aan Positief Gezondheid op scholen. Wilfred is de moderator van dit webinar.

Voor wie

Het webinar is bedoeld voor alle professionals die meer werk willen maken van een Leven Lang Ontwikkelen. Zoals werkgevers, werknemers, HR professionals, arbeidsmarkt intermediairs, overheden, onderwijs en opleiders, servicepunten, gemeenten, zorgverleners, bibliotheken, brancheorganisaties en iedereen die behoefte heeft aan een nieuwe, frisse kijk op duurzame inzetbaarheid.

Aanmelden

De live uitzending vindt plaats vanuit de studio in Rotterdam op dinsdag 23 januari 2024 van 14.00 tot 15.00 uur. Deelnemers kunnen vragen stellen en reageren op polls. Deelname is gratis. Aanmelden kan in het scherm hieronder of via deze link.

Publieksacademie LLO

Met de blik vooruit is dit webinar de afsluiting van een serie bijeenkomsten die in 2023 zijn uitgevoerd onder de vlag van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit is een initiatief van Alles is Gezondheid, DPG media, Mediahuis en de Nederlandse bibliotheken en wordt landelijk ondersteund door de Leerwerkloketten, European Year of Skills en het Ministerie van SZW.

”Durf collega’s te vertellen hoe iets anders of beter kan. Dat wordt snel persoonlijk genomen. Daarom durven mensen dit vaak niet, terwijl dat voor een goede leercultuur wel belangrijk is”.
Aukje Nauta – organisatiepsycholoog en hoogleraar

”Als de menselijke relaties niet kloppen stagneren alle processen”.
John Engelsman – algemeen directeur IJB Groep

Webinar: Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen

Datum: dinsdag 23 januari
Time: 14:00 - 15:00 uur
Location: Online

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement