Cultuur en gezondheid

Samen inzetten op de gezonde kracht van kunst & cultuur


 
Kunstbeoefening is een krachtig middel voor zelfontplooiing en kan van grote betekenis zijn als extra zorg of preventie. Het beleven van kunst en cultuur biedt een ander perspectief en helpt bij het verwerken van ervaringen, het vormgeven van toekomst of het aanleren van nieuwe vaardigheden en competenties.

 
De WHO concludeerde in onderzoek (2019) dat het actief of passief beleven van kunst de gezondheid en het algehele welbevinden bevordert. Deze positieve invloed kunnen we bevorderen door het bewijs te erkennen en sectoroverstijgende samen te werken. Met onder meer LKCA willen wij dit bevorderen.


Kunst en Positieve Gezondheid

Wat weten we over de waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en on-dersteuning? Hogeschool Windesheim, LKCA en Movisie deden onderzoek.

Inspiratiegids voor lokaal beleid

Bestuurders en ambtenaren delen hun positieve ervaringen over de bijdrage van cultuur aan zingeving, de preventie van zorg en participatie. Meer weten?

Overtuigend bewijs op een rij

Dit WHO-rapport geeft een overzicht van ruim 300 onderzoeken naar de (positieve) impact van kunst en cultuur op gezondheid en welzijn.


De kunst van het oud zijn

‘Kunst in de Zorg’ onderzoekt impact van kunst op de positieve gezondheid van ouderen. Lees meer en bekijk de video van vijf kunstprojecten in beeld.

Naar Kunst in de zorg

Samen voor impact

Kunst draagt bij aan ontplooiing, partici-patie en gezondheid. Samenwerking tussen de kunst- en sociale sector is daarom belangrijk. Movisie ondersteunt dit.

Meer Movisie

LKCA Zorg en welzijn

LKCA bevordert cultuurparticipatie onder meer in de domeinen zorg en welzijn. Op de site vind je activiteiten, publicaties, netwerken, interviews en meer!

Cultuur op de agenda

Jacqueline Besemer (Stichting BlauwLicht) en Erik te Biesebeke (poh-ggz) praten over de waarde van cultuur voor zorg en welzijn.

Erik Scherder vertelt

Gids in Gezondheid sprak met klinische neuropsychologie Erik Scherder over het effect van kunst op mentale gezondheid. ‘Mensen onderschatten de invloed van kunst op de ontwikkeling van de hersenen.’