Terug

CC Diagnostics

12 december 2018

Ja, wij zetten ons voor een vitaler Nederland door een laboratoriumtest te ontwikkelen waarmee er beter gescreend kan worden naar baarmoederhalskanker.

We zullen een laboratoriumtest ontwikkelen waarmee er beter gescreend kan worden naar baarmoederhalskanker en de voorstadia hiervan. Dit zal ook een verlaging betekenen van het aantal vrouwen dat onterecht positief op baarmoederhalskanker wordt getest. Hierdoor zullen we onzekerheid en onnodige zorgkosten wegnemen. Om een brede laagdrempelige toegankelijkheid voor vrouwen te waarborgen zetten we er op in de test beschikbaar te maken in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Onze unieke kenmerken

 • Deze test geeft een 33% reductie van het aantal fout-positieven.
 • Met deze test daalt het aantal gemiste kankers van 24% naar 3%.
 • Deze test geeft een testuitslag met een betrouwbare cutt-off waarde wat de testuitkomsten (internationaal) zeer goed vergelijkbaar (en dus toepasbaar) maakt.
 • Deze test is toepasbaar op materiaal dat middels self-sampling is verkregen, waardoor vrouwen ook vanuit thuis mee kunnen doen aan het onderzoek.
Terug

Preventie Gehoorschade

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in door een bijdrage te leveren aan de preventie van gehoorschade door hard geluid.

Wij zetten ons er voor in dat mensen op een voor het gehoor veilige manier kunnen genieten van muziek, nu en in de toekomst, en dat zij daarbij geen onherstelbare schade oplopen. Dat doen we door bij te dragen aan meer bewustwording en communicatie over, en preventie van, gehoorschade.

Onze activiteiten

 • Op een veilige manier genieten van muziek voor scholieren
  DeBesteSchoolFeesten zet zich ervoor in dat scholieren op een voor het gehoor veilige manier kunnen genieten van muziek, nu en in de toekomst en dat zij daarbij geen onherstelbare schade oplopen. Dit doen zij door zich te conformeren aan de vrijetijdsnorm van ‘Veilig geluidsniveau in de vrije tijd’ die gebaseerd is op de Expert Opinion on Music Induced Hearing Loss en wordt erkend door de Nationale Hoorstichting. Tijdens elk schoolfeest wordt het geluidsniveau continu gemeten met een decibelmeter 10eazy RT Klasse 2. DeBesteSchoolFeesten wil graag een bijdrage te leveren aan het vergroten van de bewustwording onder scholieren, over de risico’s van hard geluid. Dit doen zij door een jingle met deze boodschap als strekking ten gehore te brengen tijdens de schoolfeesten. DeBesteSchoolFeesten is een samenwerking aangegaan met oordoppen leverancier Thunderplugs (partner binnen het Actieplan Preventie Gehoorschade) om zo tijdens de schoolfeesten betaalbare gehoorbescherming aan te kunnen bieden via een hippe Thunderplugs automaat.
 • Ontwikkelen innovatieve oplossingen
  Alpine Hearing Protection committeert zich aan het blijven ontwikkelen van innovatieve oplossingen waardoor gehoorschade in de consumenten sector maximaal voorkomen kan worden.
 • Verstrekken gratis oordoppen
  Alpine Hearing Protection ondersteunt jong talent door het verstrekken van gratis oordoppen aan jonge talentvolle dj’s, muzikanten, motorrijders en surfers in ruil voor het uitdragen van de info over preventie gehoorschade. Deze peer-figuren hebben een groot bereik. Alpine levert hierbij kosteloos high-end Alpine oordoppen die de ambassadeurs kunnen uitdelen om hun verhaal kracht bij te zetten.
 • Gerichte en actieve voorlichting over preventie gehoorschade
  Alpine Hearing Protection geeft gerichte en actieve voorlichting over preventie gehoorschade met deels promoteams op > 100 festivals.
 • Met blogs inspelen op actualiteit en waarheid van de dag
  Alpine Hearing Protection zet met diverse blogs de preventie gehoorschade op scherp door kritisch in te spelen op de actualiteit en waarheid van de dag.
 • Veilige comfortabele gehoorbescherming aanbieden
  Dynamic Ear committeert zich aan het bieden van veilige en comfortabele gehoorbescherming die mensen graag dragen omwille van de unieke akoestische prestaties, het gebruiksgemak en het design.
 • Betere norm gehoorbescherming
  Dynamic Ear zet zich in voor betere normen om gehoorbescherming te verbeteren, in het belang van alle mensen.
 • Kennisdelen over goede gehoorbescherming
  Dynamic Ear deelt haar kennis over goede gehoorbescherming met anderen, en zorgt zo voor meer bewustwording over het gehoor en hoe dat beschermd kan worden.
 • Samenwerken en adviseren over beperken van gehoorschade
  GGD GHOR Nederland, de GGD’en en GHOR bureau´s in Nederland willen zich inspannen om gehoorschade tegen te gaan. Dit willen zij doen door met partijen die een actieve rol willen vervullen in de preventie van gehoorschade samen te werken en hen te adviseren over het nemen van maatregelen.
 • Gehoorschade op laten nemen in de jeugdmonitor
  GGD GHOR Nederland wil zich er voor inspannen dat het onderwerp wordt opgenomen in de jeugdmonitor zodat het mogelijk wordt om meer gericht voorlichting te gaan geven aan jongeren.
 • Handreiking gehoorschade uitdragen
  GGD GHOR Nederland heeft in 2014 in samenwerking met de Hoorstichting een speciale richtlijn vastgesteld voor GGD’en: “Handreiking gehoorschade jongeren bij festival- en uitgaansbezoek”. Preventiemaatregelen uit deze richtlijn worden uitgedragen door de GGD, GHOR en GGD GHOR Nederland.
 • Platform voor jongeren over gehoorschade
  De Stichting Hoormij start een platform waar jongeren zichzelf uitspreken over de noodzaak van preventie van gehoorschade. Bovendien zorgt het platform voor informatievoorziening en helpt het jongeren om ervaringen met elkaar te delen. Het platform zal graag samenwerken met elke partij die daar interesse in heeft.
 • Verzamelen van ervaringen met mensen met gehooraandoeningen voor kennisbank
  Stichting Hoormij zal een bijdrage leveren door het verzamelen van ervaringen van mensen met een gehooraandoening (zoals gehoorverlies,  tinnitus en/of hyperacusis) in de ervaringskennisbank www.ervaringrijk.nl/hoormij. Deze kennisbank heeft als doel ervaringen en tips op een systematische manier vast te leggen en beschikbaar te maken voor een breed publiek. Deze informatie biedt ondersteuning aan het omgaan met reeds opgelopen gehoorverlies of tinnitus of hyperacusis. Daarnaast draagt het bij aan de bewustwording van de gevolgen van gehoorschade bij een breder publiek.  
 • Aandacht vragen voor veilig uitgaan en preventie van gehoorschade door creeren mediamomenten
  Stichting Hoormij zal aandacht blijven vragen voor veilig uitgaan en preventie van gehoorschade. Dit doen we door met onze ervaringen in de media te treden, door de politiek en het veld (o.a. horeca, evenementenbranche, werkgevers en scholen) te wijzen op hun verantwoordelijkheden en door het onder de aandacht brengen van ervaringen en informatie omtrent gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis.
 • Voorlichtingslessen op scholen over gehoorschade beperking
  De Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus-, Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO) en commissie prevENT geven gerichte educatie d.m.v. voorlichtingslessen op scholen (primaire preventie).
 • Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar vroegtijdig opsporen van gehoorschade
  De KNO-vereniging en prevENT stimuleren en faciliteren wetenschappelijk onderzoek naar vroegtijdig opsporen van gehoorschade door hard geluid (secundaire preventie).
 • Vergroten van bewustwording van risico’s van hard geluid
  De KNO-vereniging en prevENT vergroten de bewustwording van de risico’s van hard geluid voor het gehoor bij onze patiënten in de spreekkamer (tertiaire preventie).
 • Bewustwording bij Horeca via I Love my ears-campagne
  Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat een bijdrage leveren aan het vergroten van bewustwording van onze horecaleden van de risico’s van hard geluid voor het gehoor bij hen, hun medewerkers en hun bezoekers, waarbij zij gebruik maken van de I Love my ears – campagne.
 • Informatie leveren over meten van geluidsniveaus
  KHN gaat een bijdrage leveren aan bewustwording bij de leden van de verschillende wettelijke toegestane geluidsniveaus en de voor preventie wenselijke (maximale) geluidsniveaus, met informatie over het meten van geluidsniveaus.
 • Grotere verkrijgbaarheid van gehoorbescherming
  KHN gaat een bijdrage leveren aan grotere verkrijgbaarheid van gehoorbescherming  bij de leden voor hen zelf, medewerkers en bezoekers. KHN gaat met voorlichting en producten van partners binnen het actieplan een bijdragen uitwerken.
 • Bewustwording van risico’svan hard geluid bij 48 lidverenigingen
  De Landelijke Kamer van Verenigingen (LkvV) gaat zich inzetten om gehoorschade door hard geluid op de kaart te zetten bij hun 48 lidverenigingen, om zo de bewustwording van de risico’s van hard geluid voor het gehoor te vergroten.  In de communicatie naar hun lidverenigingen besteden zij aandacht aan gehoorschade. Zij zal bijvoorbeeld informatie verstrekken over gehoorschade via de maandelijkse nieuwsbrief, social media kanalen en plenaire overleggen met lidverenigingen.
 • Gehoorschade op de kaart bij studentenverenigingen
  De LKvV gaat kijken of zij, eventueel in samenwerking met partners, gehoorschade meer op de agenda kunnen krijgen bij studentenverenigingen. Hiervoor zal dit jaar een actieplan opgesteld worden.
 • Kennis delen over gehoor, gehoorbescherming en hoor-hulpmiddelen met andere partijen
  NOIZEZZ en Multi Care Systems blijven zich actief inzetten voor educatie en bewustwording over gehoorschade bijvoorbeeld via de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal, het geven van voorlichting en informatie en via sociale media en stellen hun kennis over het gehoor, gehoorbescherming en hoor-hulpmiddelen beschikbaar voor andere partijen die zich eveneens willen gaan inspannen voor de preventie van gehoorschade.  
 • Thunderplugs levert balangenloos bijdrage aan vergroten van bewustwording risico’s van hard geluid
  Thunderplugs levert een bijdrage aan het vergroten van de bewustwording van de risico’s van hard geluid, door belangeloos mee te werken aan diverse projecten (zoals in het verleden met de campagne “ I love my Ears”).
 • Leveren van betaalbare gecertificeerde oordoppen aan podia, scholen en festivals in heel Nederland
  Thunderplugs stimuleert het gebruik van gehoorbescherming bij bezoekers en professionals door het leveren van onze gecertificeerde oordoppen aan podia, scholen en festivals in heel Nederland, tegen een hele lage prijs. Onze oordoppen hebben een speciaal muziekfilter (-20db). Het belang van de beschikbaarheid van goede gehoorbescherming is de basis van onze bedrijfsvoering en onze winstmarges zijn bewust het laagst mogelijk.
 • Samenwerking om ouders en leerlingen over gehoorschade te informeren
  Thunderplugs en De Beste Schoolfeesten starten een samenwerking waarin het informeren van ouders en leerlingen over gehoorschade en het aanbieden van betaalbare gehoorbescherming centraal staan. Zij staan open voor samenwerkingen met andere partners om bij te dragen aan educatie over gehoorschade en het stimuleren van gehoorbescherming.
 • Convenant met VWS om op een veilige manier van muziek te genieten
  De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en de Vereniging van EvenementenMakers sluiten een convenant met de Staatssecretaris van VWS om bezoekers van de bij hen aangesloten muzieklocaties op een voor het gehoor veilige manier van de muziek te kunnen laten genieten.  Daar waar we kunnen zoeken we verbinding met elkaar, om het effect en de boodschap te versterken en van elkaar te leren.
Terug

Comm. in Beweging

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door doelgroepen met elkaar te verbinden

Wij zijn een partner in communicatiestrategie, positionering en profilering, projectcoördinatie, -communicatie en verandertrajecten. Vanuit de opleidings- en ervaringscombinatie bewegingswetenschappen, voorlichtingskunde, journalistiek en communicatieadvies dragen wij eraan bij dat organisaties en in-/externe doelgroepen elkaar vinden. Momenteel doen we dit specifiek voor de orthopedisch chirurgen en orthopedische patiënten, voor fysiotherapeuten, voor (zorg)professionals en mantelzorgers in de ouderenzorg en voor healthy ageing professionals in Noord-Nederland.

Onze activiteiten

Zorgen voor toegang tot informatie over aandoening, de behandelmogelijkheden en de rol van patiënten bij herstel en preventie
Comm. in beweging werkt er bijvoorbeeld aan dat patiënten/consumenten toegang hebben tot objectieve en betrouwbare informatie over hun aandoening, de behandelmogelijkheden en hun eigen rol bij herstel en preventie.

Terug

SGF

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor het vroegtijdig opsporen van chronische ziekten.

In 2013 heeft de SGF beschreven hoe de gezonde samenleving er in 2040 uitziet en welke rol de gezondheidsfondsen daarin vervullen. Een van de conclusies van deze toekomstvisie is dat gezondheidsfondsen op twee manieren een belangrijke rol kunnen spelen:

 • Gezondheidsfondsen zorgen ervoor dat chronische ziekten vroeg worden opgespoord.
 • Gezondheidsfondsen stellen het thema gezondheid aan de orde binnen domeinen als onderwijs arbeid, voeding en bewegen en leefomgeving.

Onze activiteiten

 • Aandacht voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van chronische ziekten (selectieve preventie) is in Nederland nog lang niet vanzelfsprekend. Veel chronische ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van leven van Nederlanders. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze ziekten kan de ziektelast beperken of uitstellen. En daarmee ook de kosten van de gezondheidszorg in Nederland verminderen.
 • De laatste jaren zijn er diverse wetenschappelijk onderbouwde initiatieven genomen om mensen met een verhoogd risico op chronische ziekten op te sporen. Een goed voorbeeld hiervan is het PreventieConsult, een initiatief van gezondheidsfondsen en beroepsverenigingen van huisartsen en bedrijfsartsen. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van selectieve preventie goed toegepast kan worden in de eerste lijn en in de bedrijfsgeneeskunde. De SGF pleit al jaren voor de financiering en organisatie van selectieve preventie. Met het opnemen van het PreventieConsult (inmiddels bekend onder de werknaam Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) in het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid is de verwezenlijking van dit doel een stap dichterbij gekomen.
 • Beoogde resultaten
  • De lobbyacties van de SGF hebben het debat over gezondheid en het bevorderen van een gezonde leefstijl gestimuleerd bij de industrie, werkgeversorganisaties, gemeenten en het onderwijs.
  • Vroegopsporing van mensen met een hoog risico goed is georganiseerd en gefinancierd. Dat geldt met name voor de Persoonlijke Gezondheidscheck.
  • Deze resultaten hebben wij opgenomen in onze meerjarenstrategie.
Terug

NIVEL

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en dragen bij aan (kennis over) preventie in de gezondheidszorg.

Het NIVEL draagt bij aan (kennis over) preventie in het algemeen, in de zorg, in de samenleving en van antibioticaresistentie door het bundelen van overzichtstudies, Integrate-studie(s), monitoring en evaluaties.

Onze activiteiten

 • Bijdragen aan kennis over preventie
  Het NIVEL draagt bij aan kennis over preventie door deze te bundelen in
  overzichtsstudies.
 • Integrate-studie naar (kosten)effectiviteit en implementatie PreventieConsult
  Het NIVEL draagt bij aan preventie in de zorg door naar de (kosten)effectiviteit te kijken van het PreventieConsult en de implementatie daarvan in de praktijk via de Integrate-studie.
 • Bijdrage aan preventie door monitoring programma Effectief Actief
  Het NIVEL draagt bij aan preventie door het monitoren van het programma Effectief Actief en het onderbouwen/evalueren van beweeginterventies.
 • Monitoren impact van de griepvaccinatie
  Het NIVEL draagt bij aan preventie in de samenleving door de impact van de griepvaccinatie te monitoren.
 • Bijdrage leveren aan de aanpak zelfmedicatie antibiotica EU
  Het NIVEL draagt bij aan preventie van antibioticaresistentie door een bijdrage te leveren aan aanpak van zelfmedicatie van antibiotica in de EU.
 • Evalueren impact omgeving op gezondheidsklachten en -problemen
  Het NIVEL draagt bij aan preventie door de impact van de (ervaren) omgeving op gezondheidsklachten en -problemen te evalueren.
 • Meer bijdragen aan preventie door monitoren interventies
  Het NIVEL kan nog meer bijdragen aan preventie door interventies te monitoren.
Terug

Vision 2020 Netherlands

Wij zetten ons in om blindheid te voorkomen

Vision 2020 The Netherlands zet in op de aanpak van vermijdbare blindheid en slechtziendheid. Bijvoorbeeld door te wijzen op de gevaren van vuurwerk en laserpennen. Of door een pilot uit te voeren waarbij wijkverpleegkundigen op een eenvoudige en doeltreffende manier de visus testen bij senioren.

Onze activiteiten

 • De aanpak van vermijdbare blindheid en slechtziendheid onder zelfstandig wonende senioren door de inzet van wijkverpleegkundigen
  Vision 2020 The Netherlands werkt aan de aanpak van vermijdbare blindheid en slechtziendheid onder zelfstandig wonende senioren via een pilot studie met Buurtzorg Nederland, waarbij wijkverpleegkundigen een eenvoudige en doeltreffende manier de visus testen bij alle senioren die zij behandelen.
 • Wijzen op de grote gevaren van consumentenvuurwerk in de Oudejaarsnacht
  Vision 2020 The Netherlands publiceert samen met een aantal grote en landelijk opererende maatschappelijke organisaties een pamflet om het publiek te wijzen op de gevaren van consumentenvuurwerk.
 • Een validatiestudie voor een nieuwe app die een interactieve en kosteneffectieve oogscreening voor patiënten met type 1 diabetes mogelijk maakt
  Vision 2020 The Netherlands voert in samenwerking met het Radboudumc en het VUmc een validatiestudie uit voor een nieuwe app voor interactieve en kosteneffectieve oogscreening voor patiënten met type 1 diabetes in Nederland.
 • Ontmoediging van onveilige laserpennen klasse 3 en 4
  Vision 2020 The Netherlands zet zich in om het gebruik van onveilige laserpennen klasse 3 en 4 te ontmoedigen.
Terug

Sint Maartenskliniek en ICARA

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor zieke medewerkers met klanten op het gebied van houding en beweging.

ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit voor zieke medewerkers met klachten op het gebied van houding en beweging in het kader van Wet Verbetering Poortwachter/ WGA. De Sint Maartenskliniek zorgt hierbij voor de medisch specialistische expertise op het gebied van houding en beweging.

Wij realiseren ons dat wij in onze praktijk vooral cliënten zien met al langer bestaande klachten welke vaak in een laat stadium bij ons komen. De Sint Maartenskliniek en ICARA hebben daarom besloten om hun krachten te bundelen voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers door gezond werken te bevorderen. Dit gaan we doen door preventieve arbeidsgerelateerde zorg. Wij zullen hiervoor onze medisch specialistische, arbeidsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise gaan inzetten.

Onze activiteiten

 • Preventief branchegerichte Zorg
  De Sint Maartenskliniek en ICARA gaan een Preventief Branchegerichte Zorg (PBZ) ontwikkelen en uitvoeren. Dit gaan wij vormgeven samen met brancheverenigingen, bedrijven binnen de branche en verzekeringsmaatschappijen. In dit kader zullen wij voor de kennis en uitvoering van deze preventieve zorg de samenwerkingsmogelijkheden met het NIPED instituut gaan onderzoeken. Preventieve (periodieke) screenings (gezondheidschecks) zullen worden uitgevoerd op risico’s voor houding en beweging binnen branche/beroep om zo vroegtijdig problemen te signaleren en op tijd de juiste vervolgacties te nemen. Tevens kunnen spier/ krachtmetingen ( uitgevoerd door Sport Medisch Centrum) onderdeel van het programma vormen. Hiermee zal input zal worden geven aan het verbeteren van het werkgedrag en –omstandigheden binnen organisaties en voor beroepsopleidingen. Ook wordt er aandacht besteed aan de mogelijke inzet van het pijnmanagementprogramma Real Health voor chronische lage rugklachten.
 • Bewustmaken gezondheidsrisico’s werknemers
  Met de preventieve zorg maken Sint Maartenskliniek en ICARA werknemers bewust van gezondheidsrisico’s, gezond te blijven en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Voor werkgevers worden op deze wijze onnodig verzuim en kosten voorkomen. Voor verzekeringsmaatschappijen is dit een investering in een minder grote zorgvraag en verzuim.
 • Organisatie jaarlijks congres Preventieve Branchegerichte Zorg
  Jaarlijks zullen Sint Maartenskliniek en ICARA een congres Preventieve Branchegerichte Zorg organiseren voor brancheverenigingen, werkgevers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, werknemers, verzekeringsmaatschappijen. Hierin zullen de ontwikkelingen van het programma met concrete voorbeelden worden besproken.
Terug

Argo BV

Wij ondersteunen innovatie en kwaliteitsverbetering in de zorg, door de ervaringen en verwachtingen van cliënten in beeld te brengen.

ARGO BV is een onafhankelijk onderzoeks- & adviesbureau gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij ondersteunen innovatie (waaronder preventie) en kwaliteitsverbetering in de zorg, door de ervaringen en verwachtingen van cliënten in beeld te brengen. Steeds vaker gaat dit om de uitkomsten voor de klant. Dat vinden wij een goede ontwikkeling die we willen ondersteunen.

Onze activiteiten

 • Onderzoek mantelzorgers
  ARGO BV Onderzoekt de rol van mantelzorgers bij minimaal 10 grote zorgconcerns in de langdurige zorg in 2015 en 2016. Het doel is mantelzorgers langer vitaal en gezond te houden door goed in te spelen op hun wensen en mogelijkheden. Met het onderzoek, dat ook concrete tips en adviezen bevat, kunnen de zorgaanbieders hun beleid voor mantelzorgers beter onderbouwen.
 • Evaluatie preventieve activiteiten huisartspraktijden
  ARGO BV Evalueert preventieve activiteiten van huisartspraktijken en gezondheidscentra in vervolgop een project samen met Patiëntenfederatie NPCF. We ontwikkelen in 2015 vragenlijstmodules voor ‘zelfmanagement’, ‘chronische zorg’ en ‘samenwerking’ en brengen deze in 2015-2016 bij 500 huisartspraktijken onder de aandacht. Huisartsen kunnen gratis aan deze nieuwe modules meedoen. Daarmee willen we de preventieagenda in de huisartsenpraktijk bevorderen. Het resultaat is dat huisartsen gericht met deze vernieuwingen aan de slag gaan, cq kwaliteitsverbetering doorvoeren op deze punten.
 • Uitkomsten opnemen in patient- en clientervaringsonderzoek
  ARGO BV bevordert dat ‘uitkomsten’ in patiënt- en cliëntervaringsonderzoek wordt opgenomen. Veel onderzoek naar klantervaringen in de zorg is gericht op proceskwaliteit. Maar uiteindelijk gaat het om uitkomsten op gebied van kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en gezondheid. Concreet is ons doel dat elke vragenlijst van ARGO in 2016 ook een aantal uitkomstmaten bevat.

 

Terug

Rutgers WPF, Aids Fonds en Soa Aids Nederland

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland.

Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland richten zich op de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland en op de preventie en bestrijding van soa/hiv, ongewenste zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele functieproblematiek. 

Een goede seksuele gezondheid draagt bij aan het algemeen welbevinden en tevens aan het voorkomen van:

 • Psychische en sociaal maatschappelijke problematiek als gevolg van ongewenste zwangerschap en jong ouderschap;
 • Onvruchtbaarheid en chronische ziekte als gevolg van hiv/soa;
 • Psychische problematiek en fysiek leed als gevolg van seksueel geweld;
 • Psychische en sociaal maatschappelijke problematiek en fysiek leed als gevolg van soa/hiv;
 • Onnodige seksuele functieproblematiek, bijvoorbeeld als gevolg van chronische ziekte.

Wij richten ons op het Nederlandse publiek, met daarbinnen specifieke aandacht voor jongeren, kwetsbare groepen en groepen met een verhoogd risico.

Onze activiteiten

 • Betrouwbare informatie en preventie seksuele problemen
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland zorgen voor betrouwbare en aantrekkelijke informatie voor het publiek via online kanalen en via internetcommunities over seksualiteit en relaties en de preventie van seksuele problemen. Wij bereiken hiermee jaarlijks 3 miljoen mensen.
 • Ondersteuning jongerenplatform Sense
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland ondersteunen jongerenplatform Sense en de soabestrijding met e-health, (via email, chat) en telefoon, en door ondersteuning van professionals bij GGD-en die hulp en behandeling bieden. Met deze hulp worden jaarlijks 150.000 cliënten persoonlijk geholpen.
 • Deskundigheidsbevordering soa/hiv-bestrijding, seksuele vorming- en gezondheid
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland zetten zich in voor deskundigheidsbevordering van professionals in publieke gezondheid, zorg en welzijn die zich bezig houden met soa/hiv-bestrijding, seksuele vorming en seksuele gezondheid. Jaarlijks wordt onze online-informatie 150.000 keer door professionals geraadpleegd en 2.500 professionals zijn bijgeschoold via studiedagen en ondersteuning op maat.
 • Seksuele gezondheidsbevordering in het onderwijs
  Evidence based interventies gericht op seksuele gezondheidsbevordering voor professionals in het onderwijs. Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland bereiken jaarlijks minstens 2.000 scholen uit het basisonderwijs, 450 scholen uit het VO. We breiden momenteel onze ondersteuning uit richting MBO scholen.
 • Financiering wetenschappelijk onderzoek
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland financieren wetenschappelijk onderzoek en van innovatie op het terrein van hiv en aids, waaronder vroegopsporing en vroegbehandeling.
 • Kennisopbouw seksuele gezondheid in Nederland
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland doen onderzoek naar het opbouwen van kennis over de seksuele gezondheid van mensen in Nederland.
 • Financiering ondersteuning mensen met hiv
  Rutgers, Aids Fonds en Soa Aids Nederland dragen bij aan  een betere kwaliteit van leven van mensen met hiv door financiering van ondersteuning.
Terug

Kinetic Analysis

Wij zetten ons is voor een vitaler Nederland door de ontwikkeling van Kinetics, een meetsysteem voor bewegingsanalyses in sport en zorg.

Onze activiteiten

 • Ontwikkeling van meetsysteem Kinetics
  Kinetic Analysis ontwikkelt een meetsysteem ‘Kinectics’ voor bewegingsanalyses dat flexibel in tijd en ruimte, betrouwbaar en goedkoop is en daardoor breed inzetbaar in sport en zorg. Kinectics is volledig operationeel en beschikbaar in juni 2015. Het beoogde bereik van project Kinectics is dat bij 3% van de paramedici en bij 1% van de sportverenigingen in Nederland bewegingsanalyses met behulp van Kinectics worden uitgevoerd binnen 5 jaar. Het gezondheidseffect in de sport geeft een vermindering van blessure-incidentie van 54%. Het gezondheidseffect van preventieve screening binnen de zorg zal in een pilot studie worden gemeten in het kader van een afstudeerproject aan de opleiding tot gespecialiseerd Master in de geriatriefysiotherapie aan Avans+. Vanaf februari 2014 heeft Microsoft Nederland zijn samenwerking verleend. Per juni 2014 werkt de Haagse Hogeschool en de universiteit van Brussel mee aan de ontwikkeling van Kinetics.