Terug

Geef me de 5

15 juli 2019

Ja, wij dragen bij aan een vitaler Nederland en zetten ons in door de ontwikkeling van Geef me de 5 methodiek.

Nederland kent ruim een half miljoen kinderen en volwassenen met kenmerken van autisme of ASS problematiek (Autisme Spectrum Stoornissen). De gevolgen kunnen ernstig zijn. Schooluitval, ontwrichte gezinnen of opname in een kliniek. Daarom heeft Colette de Bruin en haar organisatie de Geef me de 5 methodiek ontwikkeld. Dit is een manier van omgaan met autisme die het verschil maakt in het leven van mensen waarin ASS een rol speelt. Bestaande activiteiten betreffen o.a. cursussen, lezingen, onderzoek en ontwikkeling, een post-HBO opleiding, certificering en een ambassadeursnetwerk.

Onze activiteiten

 • Preventie
  • Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van problemen die voortvloeien uit autisme: met een effectief preventiebeleid kunnen zij ouders zelfredzamer maken in de begeleiding van hun kind en zo de kosten voor een intensiever zorgtraject besparen.
  • In 2019-2020 zet Colette de Bruin en haar organisatie zich in om gemeenten de Geef me de 5-basiscursus op te laten nemen in hun preventiebeleid (Jeugdzorg). De cursus is een bewezen effectief (preventie)instrument, vergroot de kennis over autisme bij ouders en geeft hen tools die helpen om te gaan met problemen in het opvoeden van kinderen met autisme.
 • Inclusie 
  • Mensen met autisme kunnen aanlopen tegen barrières in hun werkomgeving. Steeds moeten zij uitvinden hoe met emotionele, praktische of financiële belemmeringen om te gaan. Tegelijkertijd is de behoefte aan deze groep mensen op de arbeidsmarkt groot, het gaat bovendien vaak om getalenteerde mensen.
  • In 2019-2020 zet Colette de Bruin en haar organisatie zich in om trajectbegeleiders en loopbaancoaches van werkgeversservicepunten te trainen in de Geef me de 5-methodiek om bij mensen met ASS belemmeringen weg te nemen en ze succesvol te begeleiden naar deelname op de arbeidsmarkt

Terug

Echt Goed Acupunctuur

12 december 2018

Echt Goed Acupuntuur draagt er in de lijn van deze vorm van Chinese traditionele geneeskunde aan bij dat de verstoorde lichaamsfuncties- en processen gediagnosticeerd worden.

Bij tijdige detectie en interventie kunnen deze op natuurlijke wijze hersteld worden. Daarmee wordt voorkomen dat er meer ernstige structurele klachten gaan ontstaan en men een operatie nodig heeft, of tot in het einde der dagen medicatie dient te slikken. Chinese traditionele geneeskunde kan voorkomen dat symptomen aanhouden en uitgroeien tot chronische klachten of meer structurele problemen. Hiermee past de Chinese traditionele geneeskunde als geen ander bij het moderne concept van preventie.

Acupunctuur en Chinese traditionele geneeskunde is één van de langst overgeleverde en meest ontwikkelde geneeskundes ter wereld. In termen van westerse geneeskunde valt het in de categorie van de “functionele geneeskunde” en de ”systeembiologie”, een nieuw veld wat met name in Amerika en de westerse geneeskunde populariteit aan het winen.

Onze activiteiten

 • Acuforce: acupunctuur als eerstelijnszorgmodaliteit
  In april dit jaar werd een rapport gepubliceerd door ZonMw waarin het concludeert dat Nederlandse artsen veel vaker behandelingen als acupunctuur onderdeel moeten laten uitmaken van hun werk. In lijn met dat rapport heeft Echt Goed Acupunctuur een project opgezet – genaamd “Acuforce, voorkomen is beter” – dat beoogt acupunctuurtherapie als eerstelijnszorgmodaliteit aan te bieden: voordat iemand medicatie gaat slikken of een operatie ondergaat kan men eerst een minder ingrijpende interventietherapie inzetten zoals acupunctuur.
 • Chinese medische hitte-, voedings-, fyto-, en bewegingstherapie
  Tevens biedt Echt Goed Acupunctuur naast acupunctuurtherapie ook de Chinees medische hitte-, voedings-, fyto-, en bewegingstherapie als (ver)nieuw(d)e innovatie aan, waardoor mensen zelfredzamer worden en langer gezond kunnen blijven.
Terug

Figon

Figon bevordert interactie tussen partijen in het geneesmiddelenonderzoek, versterkt bestaande initiatieven op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en doet onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen met preventieve werking.

Onze activiteiten

 • Interacties bevorderen tussen alle partijen in het geneesmiddelenonderzoek
  FIGON bevordert interacties tussen alle partijen in het geneesmiddelonderzoek in de brede zin, zoals wetenschappelijke en beroepsverenigingen, universiteiten, bedrijfsleven en overheid ter bevordering van betere en betaalbare geneesmiddelen ook voor chronische aandoeningen.
 • Bestaande initiatieven in het geneesmiddelenonderzoek bevorderen en nieuwe ontwikkelingen signaleren en verkennen
  FIGON versterkt bestaande initiatieven op het gebied van innovatief geneesmiddelonderzoek, signaleert en verkent nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en voert een actief beleid in het kader van de missie.
 • Onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen met preventieve werking
  Specifiek zal FIGON onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen met preventieve werking en het optimale gebruik hiervan bevorderen met betrekken tot bijvoorbeeld: vaccins, bloeddrukverlagers, orphan drugs, gen therapie, poli-farmacie voor de oudere mens, medische voedingsconcepten en ondersteunde programma’s voor goed gebruik geneesmiddelen.
Terug

Terwille verslavingszorg

Ja, wij dragen bij aan een vitaler Nederland door hulp te bieden aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving

Wij bieden hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Daarnaast helpen we vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of loverboys. Het hulpaanbod van Terwille heeft een bijbelse basis, met als doel: een verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn! Daarom kan iedereen die te maken heeft met een verslaving bij Terwille terecht.

Programma reLEGS

Elk school jaar worden er door Terwille Verslavingszorg diverse trainingen en workshops gegeven aan ruim 3200 jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 25 jaar. Deze jongeren willen we preventief bereiken voordat er verslavingsproblematiek kan ontstaan. De onderdelen van reLEGS zijn integraal met een logische opbouw, maar vooral naadloze aansluiting tussen preventie- en (vroege) interventieactiviteiten. De basis van reLEGS wordt gevormd door de LEGS. LEGS (het Engelse woord voor benen) staat voor de onderdelen: Lichaam, Emotie, Geest en Sociaal. Het doel is om al deze gebieden in balans te brengen. Als je stevig op je ​staat, kun je gezonde keuzes maken. En gezonde keuzes zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling en een gezonde nieuwe generatie. Dit is het basismodel waarop zowel de preventie als interventie rust. www.doe-reLEGS.nl (anonieme schakel tussen preventie en interventie) en FF chille bijTerwille (vroege interventie voor risicogroepen): op deze site kun je terecht met vragen over zelfbeeld, sociale media, gamen, roken, alcohol, drugs, porno, seksualiteit en weerbaarheid.

Onze activiteiten

 • LEGSpedition (Preventie)
  LEGSpedition (Preventie) ‘Kiezen voor een gezonde levensstijl’ is een karaktervormend programma. Het legt de nadruk op een gezonde leefstijl en onthouding van risicovol gedrag (seks, drugs en alcohol)
 • Workshops preventie
  Verschillende workshops waarin jongeren op een actieve manier worden benaderd om na te gaan denken over verslaving aan verschillende middelen/gewoontes
 • Training signalering
  Voor docenten, mentoren, vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk werkers, studieloopbaanbegeleiders, jongerenwerkers, jeugdleiders en kerkelijk werkers een speciale training ontwikkeld
Terug

Service Apotheken Halderberge

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en werken als Service Apotheek mee aan de Nationale Cholesteroltest.

Gedurende drie maanden kunnen ruim 5500 consumenten meedoen aan de test die tijdens de landelijke campagne geen afspraak hebben kunnen maken voor een gratis cholesterolmeting in een Service Apotheek, ondanks dat zij hiervoor wel in aanmerking kwamen. In heel Nederland zijn mobiele priklocaties te vinden waar men alsnog gratis het cholesterol kan laten meten.

Onze activiteiten

 • Faciliteren Nationale Cholesterol Test
  Service Apotheek Haldeberg is een van de apotheken die de test faciliteert. De test bestaat uit een risicotest, een beknopte vragenlijst waarmee in enkele minuten de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en nierschade wordt bepaald. De test bestaat uit 8 vragen over de persoon, zijn familie en zijn leefstijl.
Terug

GGD West-Brabant

De organisatie draagt onder andere bij aan een vitaler Nederland met projecten op het gebied van zelfredzaamheid van ouderen, een kennisportaal over het opgroeien van kinderen en e-health.

Onze activiteiten

 • Preventie van uitdroging bij ouderen
  Met het project ‘Preventie van uitdroging bij ouderen’ stimuleert GGD West-Brabant zelfstandig wonende ouderen om meer te drinken om uitdroging te voorkomen. Uitdroging bij ouderen is namelijk een zeer groot gezondheidsprobleem met hoge kosten voor de zorg. De GGD West-Brabant werkt in dit project samen met huisartsenteam de Keen in Etten-Leur. In het project zijn 65-plussers met een verhoogd risico op uitdroging geselecteerd. Zij worden willekeurig ingedeeld in twee groepen en krijgen op basis daarvan een van de twee ondersteuningsmethoden ter preventie van uitdroging aangeboden:
   • voorlichting op maat aan de ouderen en hun directe omgeving
   • voorlichting op maat en technologische ondersteuning met een drinkherinneringsapparaat
 • Onderzocht wordt welke methode het meest effectief is om op grotere schaal te implementeren. Voor het project is subsidie gekregen vanuit het CZ-fonds. Het onderzoek wordt begeleid door de Academische werkplaats van de universiteit van Tilburg (Tranzo).
 • Mijn Kind in Beeld: hét ouderportaal voor ouders en opvoeders
  ‘Mijn Kind in Beeld’ (
  www.mkib.nl) van GGD West-Brabant is dé digitale toegang tot de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant. Alles wat ouders willen weten over de groei en ontwikkeling van hun kind, staat overzichtelijk in één portaal. Ouders kunnen met Mijn Kind in Beeld (na inloggen met DigiD) afspraken met de JGZ maken, wijzigen of inzien.
 • E-health en preventie
  GGD West-Brabant is onlangs gestart met de pilot ‘e-Health’. Tien medewerkers kregen een stappenteller die tevens de slaapactiviteit monitort, een ‘slimme weegschaal’ die de BMI meet en een bloeddrukmeter. Drie maanden lang testen de medewerkers deze gezondheidsgadgets en houden zij de eigen resultaten bij via een app op hun telefoon/tablet. Het doel is tweeledig. Enerzijds kijken we wat voor effect de monitoring van deze gezondheidsaspecten heeft op het gedrag van de medewerkers. Anderzijds onderzoeken we de bredere inzetbaarheid van deze hulpmiddelen voor de GGD. Wat opvalt, is dat de betrokken medewerkers veel bewuster zijn van hun (zit)gedrag en vaker even een rondje lopen. Ook zien we kansen om dit bij klanten in te zetten, zowel jongeren als ouderen. Het kan hen stimuleren om meer te bewegen wanneer men moet afvallen of meer algemeen om de eigen gezondheid beter te monitoren. De pilot krijgt dus binnenkort een breder vervolg.
Terug

Wemos

Wemos gaat er voor zorgen dat mondiale maatregelen doordringen in het Nederlandse preventiebeleid. Wij dragen zo bij aan het vergroten van:

 • Het bewustzijn van de spelers op gebied van preventie
 • De samenhang met interventies in omringende landen

Activiteiten

Incorporeren mondiale dimensie in het preventiebeleid
Preventie houdt door toenemende globalisering allang niet meer op bij onze landsgrenzen. Wereldwijd zijn er bijvoorbeeld al veel afspraken gemaakt om de consumptie van ongezonde voeding aan te pakken, door afspraken met producenten om het suiker-, zout- en vetgehalte terug te dringen. Eigenstandig en vanuit ons lidmaatschap van de NPHF pleiten we voor het incorporeren van de mondiale dimensie in het preventiebeleid.

Terug

SaveYourself

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland via een blijvende innovatie en investering in de veiligheid van de medemens.

Onze activiteiten

 • Ontwikkeling applicaties/software noodmelding
  SaveYourself ontwikkelt van applicaties/software en hardware om het mogelijk te maken om een noodmelding te verzenden naar diverse ontvangers uit de directe sociale omgeving van de alarmgever.
 • Producten als oplossing voor gezondheids- en veiligheidsproblemen
  SaveYourself ontwikkelt producten die bijdragen aan het oplossen van diverse gezondheid- en veiligheidsproblemen. Wij doen dit al sinds februari 2013 tot heden en blijven dit doen zolang dit mogelijk is.
 • Samenwerking zoeken
  SaveYourself werkt samen met diverse zorgwinkels, zorgorganisaties en uiteraard de particulier zelf.
Terug

Digeketen

Digeketen biedt burgers een kennisbank waarin alle mogelijkheden voor preventie, zorg en keten samenwerking staan.

Binnen vijf jaar kunnen alle Nederlanders beschikken over een persoonlijke portal en een digitale kennisbank.

Onze activiteiten

 • Een kennisbank voor alle burgers, waarin alle mogelijkheden voor preventie, zorg en ketensamenwerking staan
  Digeketen biedt een kennisbank voor alle burgers, waarin alle mogelijkheden voor preventie, zorg en ketensamenwerking staan. Die kennisbank is te bereiken via een persoonlijk digitaal portal. Technisch is het mogelijk om deze portal voor alle burgers binnen vijf jaar gerealiseerd te krijgen.

 

Terug

VeiligheidNL

Wij zetten ons voor een gezonder en veiliger Nederland

Door onafhankelijke informatie voor consumenten en professionals over ongevalsrisico’s in de woon- en leefomgeving en veiligheidsmaatregelen te geven en om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. Dat is goed voor persoonlijk geluk én voor onze economie. Want minder ongelukken betekent minder persoonlijk leed, minder medische en verzuimkosten en meer levenskwaliteit.

Om Nederland veiliger te maken, bundelen we de krachten met verschillende partners. Zo werken we veel samen met experts, overheid, zorgverleners, bedrijven, brancheverenigingen en politie. We vergaren informatie, analyseren veiligheidsproblemen en komen met een effectieve praktische aanpak en met verrassende acties: campagnes en programma’s die klinkende resultaten boeken. VeiligheidNL verzorgt eveneens trainingen en adviestrajecten voor bedrijven en organisaties.

Onze activiteiten

 • Preventie van ongevallen en geweld op Spoedeisende Hulpafdelingen
  Verder optimaliseren en uitbreiden van stuurinformatie voor preventie van ongevallen en geweld door monitoring op Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen. Hiermee kan ook regionaal en lokaal gericht en (kosten)effectief worden ingezet op letselpreventie. Dit doen we in samenwerking met beroeps- en brancheverenigingen, met zorgverzekeraars en met financiering van VWS, V&J en I&M. In 2015 is tenminste de helft van alle SEH-afdelingen hierbij aangesloten.
 • Bevorderen van kinderveiligheid
  Bevorderen van kinderveiligheid, zodat in 2016 het aantal Spoedeisende Hulpbehandelingen voor privé-ongevallen van kinderen 0-12 jaar met 5% is afgenomen, door:

  • Vernieuwde kinderveiligheidsvoorlichting aan ouders van jonge kinderen (0-4 jaar). Dit doen wij samen met de jeugdgezondheidszorg en andere intermediaire partners. Met de NVWA zijn we actief op online fora en social media om (kind)veilig gebruik van producten te stimuleren. Daarnaast bevorderen wij kinderveiligheid via de Taskforce Kinderveiligheid, een consortium met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Erasmus MC en private partners.
  • Effectieve interventies op basisscholen dat bedoel ik want ontzettend leuk dit dicteren ik denk dicht tegenaan: His deWij vergroten het gebruik van effectieve interventies op basisscholen: door valtraining in gymlessen leren kinderen ernstige letsels te voorkómen; door PRIMA weten scholen pesten te voorkómen; met de ‘(Vignet) Gezonde School’-aanpak bieden scholen een fysiek en sociaal veilige omgeving voor hun leerlingen
 • Versterken van sportblessurepreventie
  Versterken van sportblessurepreventie samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde, NOC*NSF en diverse andere partners, zodat de gezondheidswinst van sporten maximaal is. Samen buigen we het stijgende blessurerisico bij sporten om, zodat in 2018 het aantal blessures per 1.000 uren sport met 3% is gedaald.
 • Ondersteunen van professionals bij effectieve valpreventie van ouderen
  Ondersteunen van (zorg)professionals bij effectieve valpreventie van ouderen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en de zorgkosten hanteerbaar blijven. In samenwerking met Vilans werken wij aan oprichting van een Taskforce, waarin een groot aantal organisaties de krachten bundelt om de (voor de vergrijzing gecorrigeerde) incidentie van ernstige valongevallen van 65+ers met 5% te verminderen.
 • Veilig gedrag op de werkvloer verder stimuleren en borgen
  Veilig gedrag op de werkvloer verder stimuleren en borgen. In PPS-trajecten gaan we, samen met het ministerie van SZW, veilig gedrag op de werkvloer verder stimuleren en borgen in scholing en zelfregulering bij risicovolle branches. We dragen bij aan duurzame inzetbaarheid, door werknemers te helpen meer de regie te nemen over hun eigen veiligheid en zo de psychosociale arbeidsomstandigheden te verbeteren. Met bovengenoemde afnames van privé-ongevallen en sportblessures besparen we op jaarbasis €110 miljoen (waarvan € 65 miljoen aan zorgkosten en € 45 miljoen aan kosten voor arbeidsverzuim).