Terug

Healthy Hillegom

11 juni 2020
Terug

Gezonde Kidsmarketing (iresearch, HAS en WUR)

28 februari 2020

Wij, iresearch, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research, zullen de impact van Alles is Gezondheid verbreden en verdiepen door ons in te zetten voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing.

Wij zetten ons in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dit doen we door bewustwording te creëren rondom gezonde kidsmarketing, mensen hiervoor te inspireren en partijen aan te sporen tot acties die leiden tot gezonde kidsmarketing. Dit doen we onder vermelding van #GezondeKidsmarketing.

Onze activiteiten

 • Organiseren Innovatie Lab in Nijmegen
  iresearch organiseert in Nijmegen een Innovatie Lab / bijeenkomst Gezonde Kidsmarketing. Hiervoor worden private en publieke partijen opgeroepen om vraagstukken rondom gezonde kidsmarketing in te dienen. Teams van studenten van verschillende opleidingen gaan hiermee aan de slag tijdens de bijeenkomst en bedenken met hun frisse blik een oplossing/idee voor een vraagstuk. De partij die het vraagstuk heeft ingediend kiest een idee en gaat deze verder door ontwikkelen zodat er daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing.
 • Samenwerking met ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’
  Voor de Nijmeegse Inovatie Lab / bijeenkomst werkt iresearch samen met ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’.
 • Vier andere lokale Innovatie Labs en successen delen
  iresearch kijkt op welke andere plekken ze nog meer een lokale Innovatie Lab / cooker bijeenkomst gezonde kidsmarketing kan organiseren. iresearch streeft naar nog 4 andere lokale bijeenkomsten. De lokale successen worden tijdens een landelijke bijeenkomst gedeeld.
 • Bewustwording bij studenten creëren
  HAS Hogeschool leidt studenten op in de sector agro, food en leefomgeving en beslaat daarmee de gehele voedselketen. Het lectoraat Voeding en gezondheid stimuleert studenten om de gezondheid van de consument als zijn/haar verantwoordelijkheid te zien. Hiervoor worden o.a. gastcolleges gegeven, podia georganiseerd, projecten uitgezet en de blog HAS Voedseldialoog geschreven. Tijdens deze activiteiten wordt gezonde kidsmarketing onder de aandacht gebracht en bewustwording bij de studenten gecreëerd.
 • Monitoring van communicatie in veranderprocessen
  Wageningen University & Research (WUR) monitort en onderzoekt de rol van communicatie in complexe veranderprocessen waarbij samenwerking tussen verschillende stakeholders in bovenstaande initiatieven een voorbeeld is. De WUR adviseert en evalueert dialoog technieken om de visies en acties van verschillende stakeholders bij elkaar te brengen.

Terug

Dag van de Imperfectie

26 november 2019

Ja,
Wij, Collectief voor Imperfectionisme (Stichting Vitamine Z, NEWConnective,
Humanistisch Verbond, The Turn Club, 3310 – School for Millennials, Careerwise, De Kwekerij, Nationale Denktank, Thrive Amsterdam), gaan de volgende afspraken aan:

 • Eén keer per jaar organiseren we de Dag van de Imperfectie. Op deze dag tonen we nieuwe ideeën over ruimte voor imperfectie. Na de lancering op 25 november 2019 nodigen we publiek en organisaties uit om zich aan te sluiten en/of aanvullingen te geven op de pledge en stellen we nieuwe doelen voor het volgende jaar op.
 • In het eerste jaar ontwikkelen we twee ruimtes die bij betrokken organisaties toegepast worden. We nemen de conclusies en inzichten van de Dag van de Imperfectie mee in onze plannen.
 • We zoeken contact met mbo-, hbo- en wo-instellingen, te beginnen in Amsterdam, om samen met hen ruimte te creëren voor meer imperfectie in het onderwijs.**
 • Het Collectief voor Imperfectionisme komt vier keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en de pledge te onderhouden.

* Ruimtes voor imperfectie zijn creatieve en fysieke ervaringsplekken in de brede zin van het woord. Ruimtes waar de bezoeker zich op een laagdrempelige of creatieve manier uitgenodigd voelt om op adem te komen door imperfect te kunnen zijn. Ongemak, imperfectie en emotie mogen er zijn op deze plekken en momenten, zodat er weer ruimte ontstaat voor zin en betekenis. Door ontmoeting met anderen in deze ruimte kan het
besef ontstaan dat imperfectie normaal is en dat je er niet alleen voor staat.
** Onderwijs in Amsterdam is het startpunt. Later breiden we uit naar andere domeinen en steden.

Met deze belofte sluiten wij ons aan bij het netwerk van Alles is Gezondheid en zetten betrokken partijen zich in voor de beweging naar een gezonder en vitaler Nederland.

Tevens beloven wij mee te werken aan de ( jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

25 november 2019

Handtekening:
Collectief voor Imperfectionisme

Terug

Maas en Waal in Beweging

11 november 2019

Ja, Wij, Stichting Maas en Waal in Beweging, onderschrijven de missie van Alles is
Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren. Bijdrage aan vitaler en gezonder Nederland:

Activiteit/actie 1: een jaarlijks actiesymposium. Bij dit symposium vragen we inwoners en professionals welke activiteiten we kunnen ontplooien/verbinden/ etc. om de regio gezonder te maken. Vanuit de stichting faciliteren, ondersteunen en stimuleren we deze activiteit. Bij het symposium zijn jaarlijks zo’n 100 mensen aanwezig, vanuit verschillende hoeken. Denk aan ondernemers, overheid, zorgprofessionals, verenigingen, inwoners.

Activiteit/actie 2: faciliteren en organiseren van (nieuwe) initiatieven die te maken hebben met gezonde voeding en beweging. Door het netwerk te verbinden, mee te denken maar vooral ook door mee te doen met nieuwe activiteiten rondom gezondheid, geven we een impuls aan een gezonde regio.

Activiteit/actie 3: bewustwording van gezondheid en inzichten over investeren in gezond leven delen. We zetten regelmatig (via partners) communicatiemiddelen in om een heldere en laagdrempelige gezondheidsboodschap te verkondigen. Bijvoorbeeld via een lokale communicatiecampagne of door inhoudelijke verhalen in de krant of op beeld te zetten.

 

Terug

Special Olympics Nijmegen – Zorg

29 juli 2019

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor een gezonde leefstijl van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie/bezuinigingen onder druk.

In de regio Nijmegen zijn in 2016 de Special Olympics Nationale Spelen geweest. Het belangrijkste nevendoel bij de organisatie van dit evenement is het bevorderen van een gezonde leefstijl onder de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. De Special Olympics Nationale Spelen zijn eenmalig in onze regio, maar wij willen ons blijvend inzetten op het bevorderen van gezonde leefstijl voor
mensen met een beperking.

We zetten ons in om de gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking in de regio te verbeteren door samen te werken met alle andere partners in onze regio en zetten actief in op bewustwording, communicatie en stimulering van de gezonde leefstijl van mensen met uiteenlopende verstandelijke beperkingen én talenten. Hiervoor zullen wij gezamenlijk met de andere partners uit de zorg, sport, het onderwijs en gemeenten:

 • acties om een gezonde leefstijl te bevorderen verankeren in het meerjarenbeleid;
 • het gebruik van alcohol en tabak ontmoedigen;
 • aanmoedigen tot meer bewegen;
 • aanmoedigen tot het nuttigen van gezonde voeding.

Onze activiteiten

 • voorlichting geven aan onze medewerkers en cliënten;
 • voorbeeldgedrag bij onze medewerkers stimuleren;
 • onze cliënten en medewerkers stimuleren tot meer bewegen, fietsen en wandelen;
 • een bijdrage leveren aan gezonde leefstijlprojecten en activiteiten voor bewegen en sport;
 • deelname van onze cliënten aan sportactiviteiten bij reguliere sportverenigingen aanmoedigen en faciliteren.

Terug

Samen in Beweging Den Haag

Met alle partners bouwen we aan een gezonde basis in de stad en dragen we bij aan de beweging naar een vitaler Den Haag.

 

Fotograaf: Ronald Hoogendoorn

Wij, gemeente Den Haag, Menzis, de Bas van de Goor Foundation, Hadoks en Extra onderschrijven de beweging naar een gezonder en vitaler Nederland en beloven hiervoor onderstaande activiteiten uit te voeren:

 • We committeren ons aan een driejarige samenwerking om een gezonde preventieve basis in Den Haag te bouwen en zo veel mogelijk Haagse inwoners een laagdrempelige stap naar bewegen en vitaliteit te laten zetten.
 • We geven in Den Haag per wijk uitvoering aan de ambities uit het Nationale Preventie- en Sportakkoord rondom overgewicht en bewegen;
 • We doen dat door het organiseren van de Nationale Diabetes Challenge in 2019, 2020 en 2021 om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij, Lijn1, Zelfzorg Ondersteund!, Noaber Foundation, Staatsbosbeheer, Voedingscentrum, LUMC en TNO steunen de totstandkoming van deze gezonde basis in Den Haag:

 • Vanuit onze rol zullen wij een bijdrage leveren door onze kennis en kunde;
 • Wij helpen waar nodig en mogelijk bij de kennis of monitoring hierover.

Bekijk de video van de dag in 1 minuut.

Lees ook het nieuwsbericht: Eerste lokale uiting Preventieakkoord in Nederland

 

Terug

Prestar

12 december 2018

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is gezondheid en zetten ons in voor mensen met Obstructief Slaapapneu Syndroom.

Prestar is een adviesbureau gericht op het begeleiden van cliënten in het proces van gedragsverandering en leefstijlverandering. Zij zet in het kader van Alles is Gezondheid in op het onderzoek naar ontwikkeling van kennis  en ondersteuning aan mensen met het Obstructief Slaapapneu Syndroom.

Onze activiteiten

 • Online ondersteunende diensten op gebied van leefstijlinterventies
  Prestar levert online ondersteunende diensten op het gebied van leefstijlinterventies, waaronder de Interventie Differentiatiemethode, voor (leefstijl)professionals.
 • SAKS: onlinetest voor mensen met Obstructief Slaapapneu Syndroom
  Prestar levert de SlaapApneu KwaliteitsScore (SAKS), een online test voor mensen met Obstructief Slaapapneu Syndroom. De SAKS meet de kwaliteit van leven en is geschikt voor ondersteuning van het diagnostisch proces in de eerste lijn en voor monitoring.
 • Onderzoek slaapapneu in samenwerking met Martiniziekenhuis en UMCG Groningen
  Prestar doet onderzoek naar slaapapneu in samenwerking met het Martini Ziekenhuis en UMCG te Groningen.
 • Kennisdeling Apneu Vereniging Medische Advies Raad
  Prestar draagt zorg voor kennisdeling bij de Apneu Vereniging door deel uit te maken van de Medische Advies Raad.
 • Voorlichting over apneu aan artsen, patiënten en studenten
  Prestar geeft voorlichting over apneu aan artsen, patiënten en studenten.
 • Verdere ontwikkeling beroep leefstijlprofessional
  Prestar zet zich in voor de verdere ontwikkeling van het beroep van leefstijlprofessional, door stageplekken in ons bedrijf aan te bieden en door het bewaken van kwaliteit van Leefstijlprofessionals die geregistreerd zijn bij Beroepsvereniging (NBLP) door deel uit te maken van het College van Deskundigen van de Stichting Certificering voor Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).
Terug

Kook Mee

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland met laagdrempelige kooklessen, bewustwording van een gezonde leefstijl en tegengaan van voedselverspilling.

 

Onze activiteiten

 • Kooklessen in wijkcentra Drachten
  Kook Mee geeft per seizoen 3 à 4 laagdrempelige kooklessen in wijkcentra in Drachten. Per les koken ongeveer 15 mensen hun eigen gezonde en lekkere maaltijd. De producten komen zoveel mogelijk uit eigen omgeving en zijn voornamelijk van het seizoen.
 • Voedselverspilling tegengaan
  Wat er over blijft na de gezamenlijke maaltijd, wordt natuurlijk door de deelnemers meegenomen naar huis: Kook Mee is tegen voedselverspilling.
 • Bewustwording gezonde leefstijl
  Kook Mee streeft naar bewustwording op het gebied van een gezonde leefstijl en ziet dat een zaadje zaaien wonderen kan doen.