Terug

Digitale Masterclass Positief Gezond Werkgeverschap & gezondheidsprofessionals

16 november 2021

In het kader van de Week van de Werkstress organiseert Alles is Gezondheid samen met Institute for Positive Health, Week van de Werkstress, Rienks en OVAL op dinsdag 16 november een webinar voor gezondheidsprofessionals over de mogelijkheden van Positieve Gezondheid voor de gezondheidsprofessional, zijn/haar dilemma’s en (on)mogelijkheden. 

Het programma bestaat uit drie delen:

 • Actualiteit en wetenschappelijke inzichten door dr. Miriam de Kleijn, hoofd onderzoek iPH
 • Een praktijkverhaal van Andries de Kock, bedrijfsarts Rienks
 • In gesprek met collega’s

Gezondheid is meer dan het afwezig zijn van ziekte en mensen verschillen van elkaar. Effectief curatie- en preventiebeleid is rekening houden met die verschillen. Positieve Gezondheid kijkt naar dé zes erkende dimensies voor gezond ouder worden: dagelijks functioneren, meedoen, lichaamsfuncties, kwaliteit van leven, mentaal welbevinden en zingeving. Positieve Gezondheid kijkt naar wat mensen wél kunnen (capability-benadering).

Positieve Gezondheid: een breed perspectief dat zeker bruikbaar is voor de gezondheidsprofessional, de professional op het gebied van werk en gezondheid: bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, bedrijfsverpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, (re-integratie)begeleiders, HR-specialisten binnen bedrijven, werkzaam binnen het domein van werk en gezondheid.

Interesse? In de bijlage vind je alle informatie.
Meld je aan bij Piet Vessies via piet.vessies@allesisgezondheid.nl.

 

Terug

Webinar: Het andere gesprek in de spreekkamer

13 oktober 2020

Lessen vanuit Positieve Gezondheid en Arts en Leefstijl

Op dinsdag 13 oktober 2020  organiseert Alles is Gezondheid samen met iPH en Vereniging Arts en Leefstijl een gratis webinar over leefstijl en positieve gezondheid (in tijden van corona). Met huisartsen Iris de Vries en Karolien van den Brekel nemen we een kijkje in de spreekkamer. Hoe kunnen mensen zelf de juiste koers voor een gezond leven (blijven) bepalen? Wat kunnen artsen doen om patiënten goed op weg te helpen? Welke effecten heeft corona op de veerkracht van mensen? 

In dit webinar hoor je uit eerste hand hoe je het spinnenweb Positieve Gezondheid, Leefstijlroer en andere (gespreks)tools in de praktijk kan toepassen.

Direct inschrijven:

Leefstijl en gezondheid

Een gezonde leefstijl is van levensbelang. Door leefstijlziekten overlijden elk jaar duizenden mensen, terwijl gezond eten, niet roken en genoeg bewegen de gezondheid blijvend kan verbeteren. Covid-19 legt hierop nog eens extra nadruk. Maar waar te beginnen? Bijvoorbeeld met het Leefstijlroer. Dit instrument geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Van voeding tot slaap en zingeving. In elk geval staat de patiënt of cliënt zélf aan het roer en kan hij eigenhandig bijsturen.

Ook de bredere benadering van Positieve Gezondheid is op deze gedachte gestoeld. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het spinnenweb Positieve Gezondheid, ontwikkeld door grondlegger Machteld Huber, is inmiddels een bekende (gespreks)tool in de wereld van zorg en welzijn (en daarbuiten).

#Hoedan

Toch is het voor (zorg)professionals soms lastig om dit soort (gespreks)instrumenten op een goede manier toe te passen op de werkvloer of in beleid. In dit webinar illustreren huisartsen Karolien van den Brekel (verbonden aan iPH) en Iris de Vries (verbonden aan Vereniging Arts en Leefstijl) met casussen hoe je het ‘andere gesprek’ kan voeren met de patiënt en welke tools je in de spreekkamer kan gebruiken.

Spinnenweb en Leefstijlroer

In het bijzonder zoomen ze in op de toepassing van het spinnenweb van Positieve Gezondheid en het Leefstijlroer voor een gezonder leven. Beide hulpmiddelen leiden tot (hele) andere gesprekken in de spreekkamer dan die over ziekte, zorg en behandeling. De modellen kijken juist naar factoren buiten het biomedisch model en spreken mensen aan op hun kracht en mogelijkheden, niet op hun zwaktes en beperkingen.

Programma

In dit webinar gaan we in op de volgende vragen:

 • Waarom is leefstijl -juist nu- zo belangrijk in de gezondheidszorg?
 • Hoe voer je het ‘andere gesprek’ (met een patiënt of cliënt)?
 • Welke hulpmiddelen en interventies kan je daarbij gebruiken?
 • Hoe pas je het spinnenweb PG en Leefstijlroer toe (in de spreekkamer)
 • En hoe vullen beide (gespreks)tools elkaar aan?
 • Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen deze tools?

Voor wie

Alle zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmakers en andere betrokkenen die werken met Positieve Gezondheid en/of leefstijlgeneeskunde actief willen invoeren. Ook in relatie tot Covid-19.

Sprekers

 • Iris de Vries: is huisarts, onderzoeker en voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl. De vereniging maakt het positieve effect van een gezonde leefstijl zichtbaar en ondersteunt zorgprofessionals in de advisering van patiënten. Onder andere met praktische tools zoals het Leefstijlroer.
 • Karolien van den Brekel: is huisarts, intern consulent preventie en adviseur bij iPH, dé motor achter Positieve Gezondheid. In haar werk richt ze zich veel op samenwerking in de wijk, om mensen in hun eigen leefomgeving te stimuleren naar een gezonder leven.
 • Karen van Ruiten: is teamhoofd van Alles is Gezondheid, een zelfregulerend netwerk van 3.000 publieke en private partners dat de beweging naar een gezonder Nederland stimuleert. Door te verbinden, leren en doen. Karen is moderator van het webinar.

Wanneer

De (live) uitzending vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020, 14.00-15.00 uur. Tijdens het webinar kun je vragen te stellen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Je hoeft hiervoor niets te installeren: aanmelden met je email is voldoende. Schrijf je in via onderstaande button. Daarna ontvang je een bevestiging en agendaverzoek.

Positieve Gezondheid

Eigenlijk is bijna niemand gezond volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1948. In de benadering van Machteld Huber (iPH) is gezondheid het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve Gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/ existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde gebruikt leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling en ondersteuning bij bestaande gezondheidsproblemen, met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie. In de praktijk, bij zowel zorgprofessionals en patiënten, en ook bij de overheid en verzekeringsmaatschappijen, groeit het draagvlak voor leefstijlgeneeskunde als fundament voor de behandeling van diverse chronische aandoeningen.