Terug

Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid

8 maart 2023

“De urgentie & het belang van een integrale leefstijlbenadering”

Tijdens dit webinar op woensdag 8 maart bespreekt Wico Mulder – Arts Maatschappij & Gezondheid en netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg bij Alles is Gezondheid – de huidige stand van zaken m.b.t. de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Vanuit een brede en verdiepende blik en focus op promotie van gezondheid (salutogenese) wordt ingegaan op thematieken als o.a. vroegkinderlijk trauma (ACE) en SOLK/ALK. Daarnaast wordt een integrale (gespreks)methodiek & tool gedeeld die ondersteunend en helpend is bij de begeleiding en behandeling van jongeren; het zogenaamde “Kwetsbare Gesprek”. Als laatste worden er diverse tips en tricks gedeeld ten aanzien van landelijke on- en offline-initiatieven op het gebied van hulp en ondersteuning van jongeren.

Kosten deelname live webinar

€ 35,- voor abonnees en lezers van (1 van de titels van) Prelum, AccreDidact of leden van Vereniging Arts & Leefstijl
€ 55,- voor niet-abonnees

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 nascholingspunten bij V&VN en LV POH-GGZ. Accreditatie voor 2 punten bij ABAN (bekijk hier de lijst met aangesloten beroepsverenigingen), VSR en NVvPO is in aanvraag.

Andere zorgprofessionals en apothekers ontvangen na afloop op verzoek een certificaat.

Alleen live deelname aan dit webinar is mogelijk. Het webinar is niet achteraf terug te kijken.

Terug

Digitale Masterclass Positief Gezond Werkgeverschap & gezondheidsprofessionals

16 november 2021

In het kader van de Week van de Werkstress organiseert Alles is Gezondheid samen met Institute for Positive Health, Week van de Werkstress, Rienks en OVAL op dinsdag 16 november een webinar voor gezondheidsprofessionals over de mogelijkheden van Positieve Gezondheid voor de gezondheidsprofessional, zijn/haar dilemma’s en (on)mogelijkheden. 

Het programma bestaat uit drie delen:

  • Actualiteit en wetenschappelijke inzichten door dr. Miriam de Kleijn, hoofd onderzoek iPH
  • Een praktijkverhaal van Andries de Kock, bedrijfsarts Rienks
  • In gesprek met collega’s

Gezondheid is meer dan het afwezig zijn van ziekte en mensen verschillen van elkaar. Effectief curatie- en preventiebeleid is rekening houden met die verschillen. Positieve Gezondheid kijkt naar dé zes erkende dimensies voor gezond ouder worden: dagelijks functioneren, meedoen, lichaamsfuncties, kwaliteit van leven, mentaal welbevinden en zingeving. Positieve Gezondheid kijkt naar wat mensen wél kunnen (capability-benadering).

Positieve Gezondheid: een breed perspectief dat zeker bruikbaar is voor de gezondheidsprofessional, de professional op het gebied van werk en gezondheid: bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, bedrijfsverpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, (re-integratie)begeleiders, HR-specialisten binnen bedrijven, werkzaam binnen het domein van werk en gezondheid.

Interesse? In de bijlage vind je alle informatie.
Meld je aan bij Piet Vessies via piet.vessies@allesisgezondheid.nl.

 

Terug

Mentale veerkracht voor studenten. #Hoedan?

24 juni 2021

Je leest het overal, studenten hebben het zwaar. Er wordt een groot beroep gedaan op hun mentale gezondheid, zeker in coronatijd. Vanuit onderwijsinstellingen worden, mede door studenten zelf, veel initiatieven gestart om hun mentale veerkracht te vergroten.

Op 24 juni van 11:00 – 12:30 uur organiseert Alles is Gezondheid een webinar over studentinitiatieven op het gebied van mentale gezondheid. Hierin onderzoeken we wat een succesvolle aanpak is en wat niet. Onder meer Dr. Jolien Dopmeijer, projectleider studenten bij het Trimbos Insituut en alumnus Thomas Klein Goldewijk en studenten Sam Suidman en Sem van der Lindenlan, oprichters van het platform Frisse Gedachtes, gaan dieper in op een aantal succesvolle initiatieven. We horen van studenten waar zij zelf behoefte aan hebben, kijken gezamenlijk welke “ingrediënten” er nodig zijn voor mentale veerkracht en we leren hoe studenten dit zelf kunnen organiseren.

De bijeenkomst is bedoeld voor studenten en onderwijsinstellingen en is erop gericht mensen te inspireren om ook een initiatief te starten op school, en kennis te vergroten welke ingrediënten daarbij succesvol zijn: vanuit de theoretische kennis van Jolien Dopmeijer en de praktische kennis vanuit de studenteninitiatieven. Met behulp van een vraaggesprek met de studenteninitiatieven komen we er ook achter waar ze tegenaan zijn gelopen. Voor onderwijsinstellingen is de webinar interessant om te leren wat zij kunnen doen om initiatieven gestart door studenten te faciliteren. Wing Yan Man, oprichter van 3310 School for Millenials, is dagvoorzitter.

Deze webinar wordt georganiseerd als onderdeel van Missie Mentaal, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat met jongeren onderzoekt hoe een mentaal gezonde samenleving eruit ziet. Zie www.missiementaal.com

De aanmeldoptie is gesloten. Het webinar kun je later terugkijken op onze site.