Terug

Geannuleerd: Gezondheid in de Buurt: Bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur

16 maart 2020

LET OP: DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR VANWEGE HET CORONAVIRUS. HET PLAN IS UIT TE KIJKEN NAAR EEN NIEUWE DATUM. DEELNEMERS KRIJGEN DAAROVER BERICHT. ZODRA DIT BEKEND IS VOLGT OOK BERICHT OP DEZE SITE.

Zingeving is de meest gezondmakende factor en sociale relaties in de buurt zijn daarvoor essentieel. Bewoners organiseren veel zelf op het gebied van preventie, vitaliteit en gezondheid én informeren elkaar. Dit op basis van Gemeenschapskracht: de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen.

Denk hierbij aan:
Buurtassistenten, dorps- en wijkondersteuners: door de gemeenschap aangestelde bewoners die proactief mensen in de buurt verbinden en medebewoners uitdagen: wie ben jij?, wat wil je?, wat kun je?, wat heb je nodig? en wat heb je te bieden?
Wijkinformatiepunten, burenhulp en informele buurtnetwerken: bewoners organiseren zelf en voor elkaar laagdrempelige informatievoorziening, praktische hulp en diensten, zoals klussen, tuinieren, wijkvervoer, boodschappen doen etc.
Wandel-, fiets-, beweeg- en zwemgroepen, (kids)marathons etc.: door bewoners georganiseerde activiteiten voor een gezonde leefstijl in de eigen buurt of wijk.
Buurt- of wijkacademie en buurtontmoetingsplekken: door of met ervaringsdeskundigen georganiseerde ontmoetingen rond uiteenlopende thema’s.
Gedeeld gebruik van accommodaties en (digitale) faciliteiten: toegang tot zwembaden, fitnessruimten of beweegplekken van klinieken, gezondheids- en revalidatiecentra of sportclubs. Idealiter is er een multifunctionele accommodatie en een digitaal participatieplatform.

Hoe leiden bewoners de positieve energie van dit soort initiatieven in goede banen? Hoe kan de omgeving profiteren van ontstane netwerkvorming? Gezondheid in de Buurt vraagt om een sociale wijkinfrastructuur. Met een dorps-, buurt- of wijkcoöperatie als manier om samen te werken met wijkpartners. Vertrekpunt zijn de wensen in de buurt en bewoners zitten aan het stuur. Juist die zelforganisatie is essentieel als je uitgaat van meedoen en zingeving.

Doel en doelgroep

Doel van de werkconferentie Gezondheid in de Buurt is het komen tot een gedeeld beeld van de bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur. Met deze bouwstenen ontstaan de eerste contouren van een maatschappelijke business case voor een sociale wijkinfrastructuur.

Genodigden zijn ambitieuze koplopers onder bewonersinitiatieven, regionale netwerken, opdrachtgevers en beslissers in het brede sociale domein (buurt, wijk, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk) en uit de wereld van gezondheid, inclusief gezonde leefomgeving.

Programma

Dagvoorzitter is prof. dr. Nico van Meeteren. De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

I. Plenaire aftrap met twee korte presentaties:
Met eerst een inleiding over ontwikkelingen in het sociale domein met oog op gezondheid én participatie. gevold door een visuele schets van (mogelijke) essentiële bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur

II. Drie parallelle werksessies rond koppels van twee praktijkvoorbeelden:
1. Utrecht Oost: wijkcoöperatie Oost voor Elkaar van bewoners die o.a. een wijkinformatiepunt, trainingen en praktische hulpdienst organiseert. Ook is er een digitaal platform.
2. Ruwaard in Oss: wijkpartners werken samen aan oplossingen om meer vraaggericht te werken. Veel interesse vanuit andere plekken in het land voor hun aanpak.
3. Samen Gezond in Deventer: dit netwerk faciliteert initiatieven waarin mensen werken aan gezondheid door verandering in gedrag, omgeving, beleid, regels en afspraken.
4. Noordelijke Maasvallei: netwerk met o.a. pilot positieve gezondheid dat heeft geleid tot minder doorverwijzingen door huisarts.
5. Zuid Doet Samen in Apeldoorn: buurtcoöperatie met buurtassistenten in dienst die bewoners met bewoners verbinden en hen uitdagen eigen regie te pakken.
6. Ontmoeten bij Brinkpark: in de wijk Blokker, gemeente Hoorn. Regie over organisatie en begeleiding van activiteiten ligt geheel in handen van bewoners via wijkverbinders.

De praktijkvoorbeelden presenteren in elke werksessies aan elkaar wat zij doen en hoe hun ideale business case eruit ziet. De uitkomsten worden in een raamwerk/poster opgetekend zodat de resultaten en inzichten onderling vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. Ook vragen we de maatschappelijke kosten te vertalen naar één bedrag per bewoner.

III. Plenaire uitwisseling; hoe ver zijn we gekomen?
Vervolgafspraken om tot een maatschappelijke business case en een gemeenschapsfinancieringsmodel te komen.

We sluiten af met een informele borrel. Deze duurt van 17.00 tot 18.00 uur.

Samenwerkende partners

Partners van Gezondheid in de Buurt zijn Dialoog Gemeenschapskracht, GezondNL, Samen Lukt Het Zelf, Health~Holland, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Alles is Gezondheid.

Informatie

De werkconferentie is op maandag 16 maart 2020 bij JIM, Jaarbeursplein 6 (6e etage) in Utrecht. Tijd: 13.30-17.00 uur (tot 18.00 uur borrel).

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Voor praktische vragen: tialda.fongers@allesisgezondheid.nl
Voor inhoudelijke vragen: info@dialooggemeenschapskracht.nl

Terug

De Gezonde Rekenkamer (Vervolg)

8 oktober 2019

Tijdens eerdere bijeenkomsten van de #GezondeRekenkamer zijn goede stappen gezet om tot een nieuw verdienmodel te komen voor de zorg in Nederland. Nu is het tijd voor de volgende stap die uiteindelijk leidt tot een whitepaper voor de Tweede Kamer.

Iedereen beseft dat het zo niet door kan gaan. Bijna dagelijks zijn er geluiden in de pers dat wij het geld niet meer kunnen ophoesten voor goede zorg. Een toenemend aantal burgers vermijdt zelfs zorg. Niet alleen beangstigend. Het baart ook grote zorgen, omdat daardoor de kosten voor de zorg alleen nog maar verder zullen stijgen.

Laat je stem horen tijdens Games for Health Europe

Je bent van harte uitgenodigd om (verder) mee te denken in de volgende fase van de Gezonde Rekenkamer. Op maandag 7 oktober, van 14:15 uur – 15:45 uur vindt wederom een inspirerende bijeenkomst plaats tijdens het 9de Games for Health Europe congres, in Eindhoven.

Inspirerend programma en keynotes

De aanwezigheid van vele creatieve deelnemers zal leiden tot nog meer verrassende oplossingen. Ook doe je nieuwe inspiratie bij de vele speltoepassingen die er te zien zijn voor de zorg en het welzijn van werknemers. Of luister naar keynotes van onder meer Ellis Bartholomeus over Artificial Stupidity en Prins Bernhard van Oranje over de strijd tegen lymfklierkanker. Je bent de hele dag welkom.

Registratie en kortingscode

Wel vragen wij je te registreren tegen een redelijke vergoeding. Games for Health Europe is een non-profit stichting en ontvangt geen subsidie. Met de code DGRGFH19 kun je je registreren via deze link. De korting is 50%. De lunch is gratis en na afloop is er nog een netwerk borrel.