Terug

Kick-off van de Rekenkamer: Gezondheid loont!

27 maart 2019

Een noviteit op het Nederlands Congres Volksgezondheid. Voor het eerst gaan we een interactieve dialoog voeren en als estafettestokje doorgeven aan andere gezondheidscongressen. Onder de titel ‘de Rekenkamer: Gezondheid loont!’ organiseren we op verschillende congressen een terugkerende dialoog over gezondheid als verdienmodel.

Op dit moment bevatten zowel zorgstelsels als stelsels rondom werk en onderwijs geen of beperkte prikkels om gezondheid te stimuleren. Zijn nieuwe financiële modellen waarbij de win-win en nieuwe verdeelsleutels centraal staan mogelijk?

Er ligt een groot wenkend perspectief naar de toekomst, maar het is ook een ingewikkeld thema omdat veel mensen slechts een klein stukje van de financiële werking van een onderdeel scherp hebben. Er is dus kennis en kunde van diverse partijen en gezamenlijke actie nodig. Ambitie is om met elkaar gedurende het jaar, stapje voor stapje, verder te komen en synergie te creëren om die kennis en kunde te ontwikkelen.

Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid), Machteld Huber (Institute for Positive Health), Marja van Vliet (Institute for Positive Health), Walter Amerika (Ucreate), Gijlke Keuning (Ucreate), Pieter Jeekel (Zelfzorg Ondersteund), Thomas Plochg (stichting NCVGZ), René Luigies (Games for Health Europe), Lode Wigersma (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid) hebben zich persoonlijk en hun congressen aan de rekenkamer gecommitteerd.

Het ultieme doel is om te komen tot een verdienmodel waarin het loont om te werken aan gezondheid van mensen. Hiervoor is gezamenlijke inzet op beleid, onderzoek en praktijk nodig. Na ieder congres van de initiatiefnemers worden de opbrengsten samengevat en inzichtelijk gemaakt en doorgegeven aan het volgende congres. We hebben de ambitie om aan het einde van het jaar een open en gezamenlijk actieplan met stappen voor 2020 en hierna op te leveren.

Tijdens de kick-off zal Karen van Ruiten de dialoog leiden. Thomas Plochg zal een beknopte inleiding geven op de rekenkamer en de thematiek. Een tweede inleider zal vanuit beleidsperspectief formuleren aan welke deliverable behoefte is, en maatschappelijke meerwaarde heeft.

Doe mee

Jij kan ook meedoen! Sluit aan en plaats een berichtje via LinkedIn en/of Twitter dat je bij de Rekenkamer aanwezig zal zijn. Vermeld daarbij de #gezonderekenkamer. Op die manier kunnen wij het estafettestokje aan elkaar blijvend doorgeven.

Eerstvolgende bijeenkomsten

De Rekenkamer: Gezondheid loont! zal ook plaatsvinden tijdens het jaarcongres van Alles is Gezondheid, het Games for Health Europe congres, het KAMG congres, de Dutch design week, en een kennissessie georganiseerd door Zelfzorg Ondersteund (datum nog onbekend).

Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid