Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

12 december 2022

In het eerste kwartaal van 2022 zetten 20 organisaties hun handtekening onder de doelen van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord. Deze zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen zetten zich in om Zuid-Holland Noord in 2030 één van de meest Positief Gezonde regio’s van Nederland te maken. En de beweging is groeiende. Afgelopen jaar tekenden nog drie nieuwe organisaties mee; te weten Basalt Revalidatie, gemeente Hillegom en Libertas Leiden. De Alliantie Positieve Gezondheid maakt deel uit van het regionetwerk van Alles is Gezondheid.

Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid vormt de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord een beweging met een brede blik op gezondheid. Het accent ligt hierbij niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Van zeven naar drieëntwintig partners

Steeds meer organisaties onderschrijven het streven van de Alliantie om te werken aan vitale en veerkrachtige inwoners en toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Waar de Alliantie bij de start in december 2020 zeven partners telde, scharen eind 2022 23 organisaties zich achter het doel om in 2030 één van de meest Positief Gezonde regio’s van Nederland te zijn. Tijdens een digitale bijeenkomst eerder dit jaar kwamen bestuurders van deze zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen samen en ondertekenden een ‘pledge’, een belofte om de doelen van de Alliantie te ondersteunen.

Alliantie Positieve Gezondheid

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord richt zich erop dat inwoners, organisaties en hun medewerkers het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder in de praktijk kunnen brengen. Door te inspireren, door kennis en ervaringen te delen en door partners te faciliteren en ondersteunen. Dit gebeurt onder meer via Leerateliers. Deelnemers kunnen zich hierin laten inspireren door goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de regio, van elkaar leren en ervaring met elkaar te delen. Door van elkaar te leren kunnen ze elkaar versterken. En het gedachtegoed verder brengen zodat steeds meer mensen ermee gaan werken. In de spreekkamer of huiskamer, in de wijk en op managementniveau.

“Onze ambitie is dat inwoners in de regio Zuid-Holland Noord in 2030 ervaren dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid”, aldus de programmamanagers Eva van Steenbergen namens Reos en Ellen van Steekelenburg namens GGD Hollands Midden. “Zodat de inwoners regie over hun eigen leven en initiatieven in hun wijk kunnen nemen.”

Partners van de Alliantie

De partners van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord  zijn:

Activite, Basalt Revalidatie,  DSV l verzorgd leven, gemeente Hillegom, gemeente Kaag en Braassem, gemeente Zoeterwoude, Hecht GGD Hollands Midden, Hogeschool Leiden, Kwadraad, Libertas Leiden, LUMC PHEG, Marente, Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord, Participe, Radius, Reos, Rijncoepel, Welzijn Teylingen, WelzijnsKompas, Welzijnskwartier, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, WSV Support en Zorg en Zekerheid.
Meer weten over de Alliantie of interesse om je aan te sluiten? Neem contact op met Ellen van Steekelenburg via evansteekelenburg@ggdhm.nl of Eva van Steenbergen via evansteenbergen@reos.nl.

Terug

Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

22 december 2020

Anders omgaan met ziekte, zorg en gezondheid. Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ brengt die beweging op gang. Gemeenten, organisaties, professionals en inwoners zetten samen stappen om ‘positieve gezondheid’ tot uitgangspunt te maken van beleid en uitvoering.

Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid wil gezond gedrag stimuleren in de regio. Samen denken de aangesloten organisaties na over een andere benadering van gezondheid en de (organisatie)veranderingen die daarvoor nodig zijn. Uitgangspunt vormen de zes levensdomeinen van positieve gezondheid: zingeving, meedoen, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Eigen keuze en verantwoordelijkheid staan centraal.

Aangesloten organisaties doen inspiratie op tijdens netwerkbijeenkomsten, scholingen en inspiratiesessies, en delen actief met elkaar hoe zij binnen de organisatie invulling geven aan positieve gezondheid. Hiertoe ondertekenen zij ook de pledge van Alles is gezondheid.

Samen maken we de regio gezonder

In het Netwerk zijn organisaties uit de sectoren zorg, welzijn, overheid en beroepsonderwijs vertegenwoordigd. Zij hebben hun thuisbasis in of richten zich met name op de regio Zuid-Holland Zuid. Het Netwerk verwelkomt in de toekomst ook graag de sectoren sport en cultuur, primair en voortgezet onderwijs en zorgverzekeraars.

Aansturing van het Netwerk gebeurt door een stuurgroep met coördinator. In de stuurgroep zijn de drie trekkers vertegenwoordigd: GGD ZHZ, Drechtzorg en de Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ.

Wat biedt het netwerk?

 • Twee tot drie keer per jaar scholingen en/of inspiratiesessies
 • Twee keer per jaar een brede netwerkbijeenkomst voor bestuurders en/of beleidsmedewerkers, met sprekers, goede voorbeelden en pitches van nieuwe leden
 • Informatie en tools om met positieve gezondheid aan de slag te gaan
 • Een nieuwsbrief
 • Delen van landelijke ontwikkelingen en ideeën
 • Opstellen van een gezamenlijke gezondheidsagenda

Meer informatie

Bouw mee aan het regionetwerk van Vitaal Veerkrachtig ZHZ, samen maken we de regio gezonder!

Terug

Hollands Midden

1 juli 2020

SportSupport / Hillegom in Beweging, WelzijnsKompas Hillegom Lisse, The Pando Network en gemeente Hillegom ondersteunen als strategische partners van Healthy Hillegom het leefstijlakkoord Healthy Hillegom en werken mee aan de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken onder regionetwerk Hollands-Midden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil kijken hoe het concept van de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten en brede navolging krijgt in toekomstige lokale preventieakkoorden. Dat gaf hij aan bij een werkbezoek aan het initiatief op 12 juni 2020, dat in samenwerking met lokale (zorg)organisaties, ondernemers, scholen, (sport)verenigingen, supermarkten en horeca Hillegommers wil activeren een gezonde levensstijl aan te nemen.

Activiteiten in het netwerk

Concrete activiteiten aanjagen, initiëren en/of organiseren
op de volgende zes thema’s:

 1. Natuurlijk eten
 2. Blijven bewegen
 3. Hard werken, hard ontspannen
 4. Bruisende connecties & zingeving
 5. Financieel fit
 6. Gezonde leefomgeving

Iedere inwoner van Hillegom enthousiasmeren mee te doen. Organisaties en bedrijven aan laten sluiten bij het
partnernetwerk Healthy Hillegom om de ambities concreet te borgen.

Partners

Healthy Hillegom, SportSupport / Hillegom in Beweging,
WelzijnsKompas, Hillegom Lisse, The Pando Network en gemeente Hillegom.

Sluit ook aan

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. Het regionetwerk gaat graag de verbinding aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact met ons op.

Terug

Zuid-Holland-Zuid

20 december 2018

‘Geef de burger meer eigen regie, laat met kleine voorbeelden zien hoe dat kan en houd elkaar goed vast. Dit regionetwerk is maar een begin. De omwenteling naar preventie en positieve gezondheid zal generaties duren’, aldus Jos Hiel, bestuurder van de Stichting Drechtzorg en een van de aanjagers van regionetwerk in Zuid-Holland Zuid’.

Het netwerk wil bijdragen aan een cultuurverandering in de gezondheidszorg waarbij het accent van ziekte en zorg verschuift naar gezondheid en gedrag. Positieve gezondheid is kijken naar wat wél mogelijk is, en gaat uit van veerkracht en vitaliteit. Het begrip veroorzaakt een omslag in denken en doen. Welke activiteiten de deelnemende partijen in het netwerk hiervoor willen ondernemen, leest u hier.

Deelnemende partijen

Stichting Drechtzorg, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd, Zorgbelang Zuid-Holland, Verbindingsarchitect, Da Vinci College, Avres, Leger des Heils ZWN, SamenDoen, Rivas, De Lange Wei, Antes, De Blije Borgh, Gemiva-SVG, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Swinhove Groep, Syndion, Yulius, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de gemeenten Zederik, Molenwaard, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Dordrecht, Alblasserdam, Papendrecht en Zwijndrecht.

Ook aansluiten?

Zoek je partners om jouw gezondheidsplannen in de regio te realiseren? Laat het ons weten via Margriet de Jager, margriet.de.jager@allesisgezondheid.nl. Zij helpt je graag verder.

Pledge Zuid-Holland Zuid

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.

Terug

Rotterdam: Gezond010

14 december 2018

Rotterdam wil een vitale stad zijn met vitale burgers. Een stad waar je met plezier opgroeit, woont werkt en oud wordt. Wanneer Rotterdammers en partners overal in de stad, in de wijk, op school en op het werk dezelfde gezonde boodschap handen en voeten geven, kunnen ze samen het verschil maken. Iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden en belang. Dat is de ambitie van Gezond010.

Overgewicht in Rotterdam

Van de vier grote steden heeft Rotterdam het hoogste percentage mensen met overgewicht. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte en verhoogt de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, artrose en onvruchtbaarheid. Mensen met overgewicht lopen meer risico op psychosociale problemen, hebben vaker angststoornissen of een depressie. Kinderen met overgewicht voelen zich sneller moe, kunnen zich soms moeilijker concentreren en voelen zich vaker eenzaam. Overgewicht heeft daarnaast een negatieve invloed op participatie en werk.

Daarom Gezond010

 • Voor verandering is focus en samenwerking nodig. Daarom brengt Gezond010 samen met stedelijke partners en Rotterdammers een duurzame beweging tot stand waarbij de energie zich focust op de aanpak van overgewicht en obesitas.

Alleen met elkaar kunnen Rotterdammers, lokale bedrijven en politici ervoor zorgen dat gezonde voeding en voldoende bewegen in een gezonde leefomgeving integraal onderdeel worden van het beleid, de leefstijl van Rotterdammers en van het Rotterdamse ondernemerschap. En alleen dan kan overgewicht duurzaam worden aangepakt.

Wat doet Gezond010?

De kracht van Gezond010 is het bundelen van de krachten en ideeën van partners uit de voedingsmiddelenindustrie, detailhandel, MKB, grote werkgevers, onderwijs, horeca, onderzoek en wetenschap, ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur en (woning)bouw, openbaar vervoer, maatschappelijk ondernemers, sport en natuurlijk ook zorg, welzijn en Rotterdammers zelf. Gezond010 brengt ‘unusual suspects’ bij elkaar én stimuleert een concrete aanpak: ‘niet lullen, maar poetsen’.

Concrete initiatieven:

 • ‘Dring Diabetes II terug in Rotterdam (gemeente en VGZ)
 • Gezond Snacken Onderweg (HAS, Rotterdams Centrum voor Gezondheidsbevordering in samenwerking met de verssector Groente- en Fruithuis)
 • Weekly Dinner (Interactie-ontwerpers in samenwerking met Lekker Fit!)
 • Loop Lekker (het laatste stuk) naar je werk (Verkeersonderneming in samenwerking met Stadsontwikkeling)
 • Health Café (TNO en Stichting IJsselwijs)
 • Health Coin (businesscase met gemeente Rotterdam en Gezond op Zuid)
 • Productie documentairereeks (Open Rotterdam)

Meebewegen?

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge Gezond 010

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.