Terug

Hollands Midden

1 juli 2020

SportSupport / Hillegom in Beweging, WelzijnsKompas Hillegom Lisse, The Pando Network en gemeente Hillegom ondersteunen als strategische partners van Healthy Hillegom het leefstijlakkoord Healthy Hillegom en werken mee aan de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken onder regionetwerk Hollands-Midden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil kijken hoe het concept van de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten en brede navolging krijgt in toekomstige lokale preventieakkoorden. Dat gaf hij aan bij een werkbezoek aan het initiatief op 12 juni 2020, dat in samenwerking met lokale (zorg)organisaties, ondernemers, scholen, (sport)verenigingen, supermarkten en horeca Hillegommers wil activeren een gezonde levensstijl aan te nemen.

Activiteiten in het netwerk

Concrete activiteiten aanjagen, initiëren en/of organiseren
op de volgende zes thema’s:

  1. Natuurlijk eten
  2. Blijven bewegen
  3. Hard werken, hard ontspannen
  4. Bruisende connecties & zingeving
  5. Financieel fit
  6. Gezonde leefomgeving

Iedere inwoner van Hillegom enthousiasmeren mee te doen. Organisaties en bedrijven aan laten sluiten bij het
partnernetwerk Healthy Hillegom om de ambities concreet te borgen.

Partners

Healthy Hillegom, SportSupport / Hillegom in Beweging,
WelzijnsKompas, Hillegom Lisse, The Pando Network en gemeente Hillegom.

Sluit ook aan

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. Het regionetwerk gaat graag de verbinding aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact met ons op.

Terug

Noordkop Gezond voor Elkaar

21 december 2018

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben het initiatief genomen om een netwerk op te richten om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Het veertiende regionetwerk van Alles is Gezondheid heet Noordkop Gezond voor Elkaar.

Met 22 organisaties onderschrijft het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar de visie van Positieve Gezondheid. Gezondheid wordt hierbij niet enkel gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren. Het netwerk gelooft in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie.

Positief gezonde regio

De organisaties die deelnemen aan het netwerk investeren de komende jaren in samenwerking en hebben met elkaar één missie: over 15 jaar is de Kop van Noord-Holland een positief gezonde regio. Om dit te bereiken krijgen bewoners de juiste handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Samenwerkingsagenda

Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat eerst aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.

Sluit ook aan

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”, aldus de leden van het kernteam. Het regionetwerk gaat dan ook graag de verbinding aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact met ons op.

Terug

Regio Gooi en Vechtstreek

17 december 2018

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven.

Regio Gooi en Vechtstreek (met als aanjager GGD Gooi en Vechtstreek) zet zich in voor een gezonde vitale regio. Het netwerk organiseert inspiratiebijeenkomsten en KOP-lopersessies waarin goede voorbeelden worden gedeeld. Verder verzorgt het netwerk trainingen, ontwikkelt zij tools en vraagt zij subsidie aan om bovenstaande uit te voeren. Regionetwerk Gooi en Vechtstreek heeft twee belangrijke speerpunten: Generatie Rookvij en (groene) inrichting van de leefomgeving.

Generatie Rookvrij

De ambitie is dat kinderen vanaf 2019 in de regio Gooi en Vechtstreek opgroeien in een Rookvrije Omgeving. Het regionetwerk zet in op het creëren van rookvrije kind-omgevingen (thuis, speeltuin, kinderopvang, school, sport) via deskundigheidsbevordering, stimuleringsacties, ondersteuning op maat, toolkits (stappenplan en communicatiemateriaal), aanpassingen in gemeentelijke (huur)voorwaarden en beleidsafspraken van organisaties.

Aandacht voor (groene) inrichting van de leefomgeving

Het regionetwerk agendeert gezondheid als onderdeel van de regionale/lokale omgevingsvisie bij partners die in het kader van de Omgevingswet met elkaar samenwerken. Regionaal en lokaal gezondheid moet zo vroeg mogelijk worden meegenomen bij de integrale planvorming. Het netwerk streeft ernaar dat de omgeving zo wordt ingericht dat de burger wordt beschermd tegen negatieve invloeden en wordt verleid tot gezond gedrag.

Meer weten of aansluiten?

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge Gooi en Vechtstreek

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.