Terug

VitalZone

31 mei 2021

Het Vital Zone Instituut is een stichting die vitale zones ontwikkelt samen met overheden, zorg, bedrijven en wijken. Gezond én duurzaam dus. Vital Zone werkt via 3 lijnen binnen en voorbij de organisatie grenzen aan complexe vragen.

1. De motor en inspiratiebron rondom de beweging Vital Zones
2. Samen met de coalitie partners draagkracht en projecten waar maken
3. In opdracht organisaties begeleiden en opleiding.

Vital Zone Instituut werkt dichtbij en in heel Nederland. Internationale samenwerking is de volgende stap. Energie om te doen wat telt: gezond én duurzaam.
Het Vital Zone instituut is de non profit stichting die organisaties, coalities en vitale veranderaars helpt om vitale zones te ontwikkelen. Met frisse perspectieven, smeden van samenwerking, begeleiding en impactbeoordeling (Vital Zone predicaat).

Partners

Brabant is de eerste regio die een Vitale Zone coalitie heeft opgericht: Vital Zone Brabant. Met Waterschap Aa & Maas, Provincie Noord-Brabant, BrabantZorg, Waterschap de Dommel en gemeenten en bedrijven die actief werken aan vier thema’s:

  • Ontwikkelen van vitale zones in in eigen organisatie en gebied
  • Vitaliteit en werkplezier van medewerkers & duurzame inzetbaarheid
  • Circulair inkopen en aanbesteden
  • Medicijn uit water, verspilling verminderen en gezond waterbeheer

Op weg naar een gezonde en duurzame samenleving. Energie om te doen wat telt.

Levensenergie, goed wonen, zinnig werk en een fijne omgeving, wie wil dat niet?  Gelukkig lukt dat al vaak. En er kan nog heel veel beter.

Vital Zone Instituut gelooft dat vitale zones, gebieden waar mensen vitaal en gelukkig leven en werken in een gezonde omgeving, een uniek perspectief biedt om verbeteringen te realiseren.

Ieder kan binnen zijn eigen bereik bijdragen aan de belangrijkste thema’s van deze tijd: gezondheid en duurzaamheid. Zelf, op het werk, met je buren en als samenleving.

En dan niet alleen sprinten bij problemen en ‘rode zones’ maar ook slimmer krachten bundelen en blijven gaan voor praktische oplossingen en een wereld waarin wij en volgende generaties graag willen leven. Logisch, noodzakelijk én inspirerend.

Benieuwd naar de presentatie van Vital Zone gehouden tijdens de pledge-ondertekening van Alles is Gezondheid. Bekijk deze hier.

Sluit ook aan

Een volgende stap zetten in samenwerking met Vital Zones?  Mail gerust info@vitalzone.eu. Jezelf als veranderaar of leider goed voorbereiden? Kijk dan eens naar het programma dat weer start in september 2021. Meer energie om te doen wat telt.

 

Terug

Noordelijke Maasvallei

17 december 2018

Platform MooiMaasvallei en Netwerk Positieve gezondheid tekenden de regiopledge om gezamenlijk te werken aan het behouden en vergroten van het individueel en collectief geluk in de regio.

De regio wil in 2020 de droom van het Netwerk Positieve Gezondheid realiseren: “Alle organisaties, professionals en inwoners in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg vanuit dit concept te laten denken en werken.” De pledge concretiseert de stappen daarnaartoe en geeft de verbinding met Alles is gezondheid weer als regionetwerk.

Wanneer je vertrekt vanuit de bedoeling van positieve gezondheid betekent dit niet alleen een verandering voor inwoners en zorgprofessionals, het heeft ook invloed op het beleid van organisaties, de manier van onderzoek en het onderwijs. In de regio Noordelijke Maasvallei doen daarom veel organisaties op veel terreinen mee aan de beweging van positieve gezondheid.

Van ziektezorg naar gezondheidszorg

Naast de transitie in de gezondheidszorg die veranderingen van wet- en regelgeving en financiering betreffen, zijn ook vernieuwingen gewenst van denk- en werkwijze, kortom de cultuur. Allereerst: lever gezondheidszorg in plaats van ziektezorg. En ten tweede: werk vraaggericht, laat het gaan om wat de patiënt nodig heeft en niet om wat mogelijk is binnen het huidige systeem. De activiteiten van dit regionetwerk zijn erop gericht deze twee veranderingen te bewerkstelligen en daarmee een goed voorbeeld te kunnen zijn voor andere regio’s.

Meer weten?

Pledge Noordelijke Maasvallei

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.

Terug

Care Innovation Center West-Brabant

14 december 2018

Het Care Innovation Center West‐Brabant (CIC) verbond zich in 2015 als eerste regionetwerk aan Alles is Gezondheid. Het regionetwerk wil de kwaliteit van leven en redzaamheid van mensen positief beïnvloeden, de zorgeconomie stimuleren en de zorgkosten beperken. Dit doet het CIC door gebruikers, zorggerelateerde partijen, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Gezamenlijk maken zij zorginnovaties en ‐initiatieven voor een breed publiek toegankelijk.

De maatschappij verandert snel. Alleen als de zorg meeverandert kunnen inwoners van West-Brabant en daarbuiten in de toekomst een vitaal en gezond leven leiden. Innoveren doe je samen: inwoners, ondernemers, organisaties, overheid én onderwijs. Het is een uitdaging ‘meer te doen met minder’, zonder op de zorgkwaliteit in te leveren. Dat vraagt om nieuwe diensten en producten. Het Care Innovation Center West-Brabant maakt zich hier hard voor, door in samenspraak met eindgebruikers de ontwikkeling van zorginnovatie te stimuleren en toegankelijk te maken.

Preventie en zelfzorg

Het CIC West-Brabant is een proeftuin voor zorginnovaties op gebied van preventie en zelfzorg. Het netwerk ontwikkelt zorginnovaties en past deze toe in het dagelijkse leven van mensen en in opleidingen in de gezondheidszorg. Waarom? Om mensen in de thuissituatie zo lang mogelijk de juiste zorg te bieden, de kosten van de gezondheidszorg te beperken, ondernemerschap te versterken en studenten al tijdens hun opleiding te interesseren voor innovaties. Lees het nieuwsbericht.

Projecten

CIC West-Brabant werkt samen met:

  • projectpartners (partijen uit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven die met een innovatieproject deelnemen aan het Care Innovation Center)
  • kennispartners (professionele instellingen die met hun kennis waarde toevoegen aan de partners en de projecten.)
  • servicepartners (professionele organisaties die met hun expertise waarde kunnen toevoegen aan de partners en de projecten.)

Bekijk de partners en hun pledges

Samenwerken met CIC West-Brabant

Heb je vragen over regionetwerk Care Innovation Center West-Brabant? Neem contact op met Chantal van Spaendonck, chantal@cic-westbrabant.nl.

Pledge Care Innovation Centre

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.