Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

VitalZone

31 mei 2021

Het Vital Zone Instituut is een stichting die vitale zones ontwikkelt samen met overheden, zorg, bedrijven en wijken. Gezond én duurzaam dus. Vital Zone werkt via 3 lijnen binnen en voorbij de organisatie grenzen aan complexe vragen.

1. De motor en inspiratiebron rondom de beweging Vital Zones
2. Samen met de coalitie partners draagkracht en projecten waar maken
3. In opdracht organisaties begeleiden en opleiding.

Vital Zone Instituut werkt dichtbij en in heel Nederland. Internationale samenwerking is de volgende stap. Energie om te doen wat telt: gezond én duurzaam.
Het Vital Zone instituut is de non profit stichting die organisaties, coalities en vitale veranderaars helpt om vitale zones te ontwikkelen. Met frisse perspectieven, smeden van samenwerking, begeleiding en impactbeoordeling (Vital Zone predicaat).

Partners

Brabant is de eerste regio die een Vitale Zone coalitie heeft opgericht: Vital Zone Brabant. Met Waterschap Aa & Maas, Provincie Noord-Brabant, BrabantZorg, Waterschap de Dommel en gemeenten en bedrijven die actief werken aan vier thema’s:

  • Ontwikkelen van vitale zones in in eigen organisatie en gebied
  • Vitaliteit en werkplezier van medewerkers & duurzame inzetbaarheid
  • Circulair inkopen en aanbesteden
  • Medicijn uit water, verspilling verminderen en gezond waterbeheer

Op weg naar een gezonde en duurzame samenleving. Energie om te doen wat telt.

Levensenergie, goed wonen, zinnig werk en een fijne omgeving, wie wil dat niet?  Gelukkig lukt dat al vaak. En er kan nog heel veel beter.

Vital Zone Instituut gelooft dat vitale zones, gebieden waar mensen vitaal en gelukkig leven en werken in een gezonde omgeving, een uniek perspectief biedt om verbeteringen te realiseren.

Ieder kan binnen zijn eigen bereik bijdragen aan de belangrijkste thema’s van deze tijd: gezondheid en duurzaamheid. Zelf, op het werk, met je buren en als samenleving.

En dan niet alleen sprinten bij problemen en ‘rode zones’ maar ook slimmer krachten bundelen en blijven gaan voor praktische oplossingen en een wereld waarin wij en volgende generaties graag willen leven. Logisch, noodzakelijk én inspirerend.

Benieuwd naar de presentatie van Vital Zone gehouden tijdens de pledge-ondertekening van Alles is Gezondheid. Bekijk deze hier.

Sluit ook aan

Een volgende stap zetten in samenwerking met Vital Zones?  Mail gerust info@vitalzone.eu. Jezelf als veranderaar of leider goed voorbereiden? Kijk dan eens naar het programma dat weer start in september 2021. Meer energie om te doen wat telt.

 

Terug

Noordelijke Maasvallei

17 december 2018

Platform MooiMaasvallei en Netwerk Positieve gezondheid tekenden de regiopledge om gezamenlijk te werken aan het behouden en vergroten van het individueel en collectief geluk in de regio.

De regio wil in 2020 de droom van het Netwerk Positieve Gezondheid realiseren: “Alle organisaties, professionals en inwoners in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg vanuit dit concept te laten denken en werken.” De pledge concretiseert de stappen daarnaartoe en geeft de verbinding met Alles is gezondheid weer als regionetwerk.

Wanneer je vertrekt vanuit de bedoeling van positieve gezondheid betekent dit niet alleen een verandering voor inwoners en zorgprofessionals, het heeft ook invloed op het beleid van organisaties, de manier van onderzoek en het onderwijs. In de regio Noordelijke Maasvallei doen daarom veel organisaties op veel terreinen mee aan de beweging van positieve gezondheid.

Van ziektezorg naar gezondheidszorg

Naast de transitie in de gezondheidszorg die veranderingen van wet- en regelgeving en financiering betreffen, zijn ook vernieuwingen gewenst van denk- en werkwijze, kortom de cultuur. Allereerst: lever gezondheidszorg in plaats van ziektezorg. En ten tweede: werk vraaggericht, laat het gaan om wat de patiënt nodig heeft en niet om wat mogelijk is binnen het huidige systeem. De activiteiten van dit regionetwerk zijn erop gericht deze twee veranderingen te bewerkstelligen en daarmee een goed voorbeeld te kunnen zijn voor andere regio’s.

Meer weten?

Pledge Noordelijke Maasvallei

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.

Terug

Care Innovation Center West-Brabant

14 december 2018

Het Care Innovation Center West‐Brabant (CIC) verbond zich in 2015 als eerste regionetwerk aan Alles is Gezondheid. Het regionetwerk wil de kwaliteit van leven en redzaamheid van mensen positief beïnvloeden, de zorgeconomie stimuleren en de zorgkosten beperken. Dit doet het CIC door gebruikers, zorggerelateerde partijen, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Gezamenlijk maken zij zorginnovaties en ‐initiatieven voor een breed publiek toegankelijk.

De maatschappij verandert snel. Alleen als de zorg meeverandert kunnen inwoners van West-Brabant en daarbuiten in de toekomst een vitaal en gezond leven leiden. Innoveren doe je samen: inwoners, ondernemers, organisaties, overheid én onderwijs. Het is een uitdaging ‘meer te doen met minder’, zonder op de zorgkwaliteit in te leveren. Dat vraagt om nieuwe diensten en producten. Het Care Innovation Center West-Brabant maakt zich hier hard voor, door in samenspraak met eindgebruikers de ontwikkeling van zorginnovatie te stimuleren en toegankelijk te maken.

Preventie en zelfzorg

Het CIC West-Brabant is een proeftuin voor zorginnovaties op gebied van preventie en zelfzorg. Het netwerk ontwikkelt zorginnovaties en past deze toe in het dagelijkse leven van mensen en in opleidingen in de gezondheidszorg. Waarom? Om mensen in de thuissituatie zo lang mogelijk de juiste zorg te bieden, de kosten van de gezondheidszorg te beperken, ondernemerschap te versterken en studenten al tijdens hun opleiding te interesseren voor innovaties. Lees het nieuwsbericht.

Projecten

CIC West-Brabant werkt samen met:

  • projectpartners (partijen uit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven die met een innovatieproject deelnemen aan het Care Innovation Center)
  • kennispartners (professionele instellingen die met hun kennis waarde toevoegen aan de partners en de projecten.)
  • servicepartners (professionele organisaties die met hun expertise waarde kunnen toevoegen aan de partners en de projecten.)

Bekijk de partners en hun pledges

Samenwerken met CIC West-Brabant

Heb je vragen over regionetwerk Care Innovation Center West-Brabant? Neem contact op met Chantal van Spaendonck, chantal@cic-westbrabant.nl.

Pledge Care Innovation Centre

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.