Terug

Noordelijke Maasvallei

Details
Datum ondertekening 11-04-2014
Actief Ja
Regionetwerk Noordelijke Maasvallei
Thema Positieve Gezondheid
Organisaties GGD Hart voor BrabantGGZ Oost-BrabantNetwerk Positieve Gezondheid Noordelijke MaasvalleiPanteinLouis Bolk InstituutRobuustSociomSynteinZorgbelang Brabant 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor positieve gezondheid in de Maasvallei.

Wij, de werkgroep Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, bestaande uit: gemeenten, GGD Hart voor Brabant, GGD Oost Brabant, Pantein, Radius; welzijn Land van Cuijk, Robuust, Syntein, VGZ, Zorgbelang Brabant en het Louis Bolk Instituut werken samen en dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid van Nederland. Het verbeteren van gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Onze doelen

 • Binnen 5 jaar denken en werken alle professionals binnen de Noordelijke Maasvallei samen aan het bevorderen van positieve gezondheid en de zes dimensies.
 • Dit betekent een verandering van attitude, kennis en vaardigheden bij zowel burgers als professionals in de regio Noordelijke Maasvallei.
 • Het creëren van ‘op positieve gezondheid gebaseerde’ ondersteunende structuren.
 • We initiëren nieuwe vormen van organiseren en samenwerken rondom het gezamenlijke doel van positieve gezondheid.
 • We zoeken andere vormen van financiering die passen bij het gezamenlijke doel van positieve gezondheid.

Onze activiteiten

Positieve gezondheid een centrale plek geven binnen de regio, gebeurt onder andere met behulp van de volgende activiteiten:

 • Inbedden ‘Veranderplan positieve gezondheid regio Noordelijke Maasvallei’.
 • Uitbouwen werkgroep positieve gezondheid tot netwerk positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei.
 • Schetsen van bestaande handelingsperspectieven i.h.k.v. positieve gezondheid.
 • Beschrijven van reeds bestaande ‘Best practices’ in de regio.
 • Ontwikkelen en implementeren eenvoudige screeningslijst voor positieve gezondheid.
 • Ontwikkelen en tonen van basispresentatie positieve gezondheid.
 • Communiceren over positieve gezondheid.
Kan component niet renderen

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.