Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

HANNN

14 december 2018

Gezond en actief oud worden, daaraan wil het HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) bijdragen in het noorden van Nederland. HANNN heeft de ambitie om samen met bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties van Noord-Nederland een Blue Zone te maken. Onder andere door te werken aan gezonde voeding, innovatie en duurzame inzetbaarheid. HANNN is sinds november 2015 regionetwerk van Alles is Gezondheid.

De noordelijke regio

 • De levensverwachting in Noord-Nederland is lager dan het nationaal gemiddelde.
 • Inwoners hebben vaker dan gemiddeld een ongezonde leefstijl en dit zorgt voor een verhoogde kans op ziektes als obesitas, kanker, COPD, hart- en vaatziektes en diabetes.
 • De Noord-Nederlandse bevolking vergrijst sterk en het aantal mensen met een leeftijdgerelateerde (chronische) ziekte stijgt.
 • Door demografische veranderingen dreigt bovendien een tekort aan zorgprofessionals in Noord-Nederland.

Wat doet het HANNN?

HANNN wil samen met bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties bovengenoemde trends keren en van Noord-Nederland een Blue Zone maken. Een gebied waar mensen gemiddeld langer gezond zijn en gelukkig oud worden dan op andere plekken in de wereld. Het Blue Zone-concept gaat uit van een positieve insteek en duidelijke parameters en dat inspireert. Focuspunten zijn onder meer duurzame inzetbaarheid, innovatie en gezonde voeding.

HANNN creëert een Blue Zone in Noord Nederland door:

 • Relevante partijen bij elkaar te brengen op het gebied van Healthy Ageing.
 • Oplossingsmogelijkheden te verspreiden via sleutelpartners in verschillende sectoren.
 • Bijeenkomsten te organiseren met relevante partners in het netwerk.
 • Het proces van business development te faciliteren.
 • Te helpen bij het vinden van relevante (Europese) financieringsbronnen en internationale partners.
 • Proeftuinen in de regio te realiseren.
 • Te zorgen voor wederzijdse uitwisseling en innovatie. Zo kan de combinatie van technische- en zorginnovatie met aansluiting op de behoeften van de betrokkenen leiden tot innovatieve woningbouw.
 • Door nieuwe partijen te werven in Noord-Nederland die zich willen committeren aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid.

Projecten binnen regionetwerk HANNN

Kijk op de website van HANNN voor een overzicht van de projecten waarin HANNN participeert.

De HANNN-partners

Een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden sloten zich aan bij het HANNN om samen te werken aan oplossingen voor een langer, gezonder leven. Een overzicht van de AiG-partners uit Noord-Nederland vind je op de website van het HANNN.

Word partner van het HANNN

Ook aansluiten bij het HANNN? Mail naar allette.snijder@hannn.eu of vul het aanmeldformulier van het HANNN in.

Meer informatie?

Neem contact op met Alette Snijder 050 8003266 of neem een kijkje op de website van het HANNN.

Pledge HANNN

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.