Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

Maas en Waal in Beweging

21 februari 2020

Stichting Maas en Waal in Beweging zet zich in om gezond eten en voldoende beweging voor alle inwoners van gemeenten Druten en West Maas en Waal mogelijk te maken. Hierbij werken zij samen met diverse maatschappelijke partners.

Daarom Maas en Waal in Beweging

In de gemeenten Druten en West Maas en Waal kampen inwoners met overgewicht. Bij de volwassenen ligt dit percentage op 54% en bij ouderen van 65+ zelfs op 64%. In het najaar van 2015 werd Jan van Herpen, huisarts in Druten, geïnspireerd door wat er zich afspeelde in de Franse dorpjes Fleurbaix en Laventie. In deze kleine gemeenschappen lukte het de inwoners om gezamenlijk overgewicht terug te dringen op een prettige manier. Jan van Herpen dacht: Wat ze in Levantie kunnen, dat kunnen wij ook in het land van Maas en Waal. En zo ontstond een gezamenlijke droom. Dagelijks bewegen en gezond eten en drinken is voor alle inwoners van Druten en West Maas en Waal vanzelfsprekend.

Wat doet Maas en Waal in Beweging?

Samen fijn en gezond leven in het land van Maas en Waal, de gezondste regio van Nederland. Belangrijke sleutelwoorden volgens inwoners zijn hierbij: een lijf dat zonder klachten functioneert, mentaal lekker in je vel zitten, en samen zijn en meedoen. En daarbij gaat het niet alleen om grote activiteiten, maar juist om laagdrempelige en kleinschalige activiteiten.

Concrete initiatieven

  • Wandelcafé Maas en Waal
  • Gezondheidscheck
  • Nordic Walking Druten
  • Koken en meer
  • Old Stars LTC Horssen
  • Kookworkshop ondernemers

Partners

Gemeente Druten, Rabobank Maas en Waal Oost-Betuwe, Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland, Provincie Gelderland, Radboud UMC, GGD Gelderland-Zuid, M38 Welzijn, Kenniscentrum Sport, Pax Christi College, Buiten Adem sport & leefstijl, Tennisclub LTC Horssen, Tijssen Uw Versspecialist, Voedselbank Gemeente Druten, Gemeente West Maas en Waal, Volleybalvereniging Atalante, Wandelcafé Maas en Waal, CWZ, AAC-Olympia, Clever fit, Landwinkel de Zandroos, DijkenSport.nl, Femme Vital, FOX Fitness.

Meer weten?

Bezoek de website van Stichting Maas en Waal in Beweging.

Meebewegen?

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge Maas en Waal in Beweging

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.

Terug

NOG Fitter en Vitaler

21 december 2018

Gezonde en vitale medewerkers presteren beter, zijn creatiever en minder vaak ziek. Regionetwerk NOG Fitter en Vitaler is er voor werkgevers en werknemers die aan de slag willen met een gezonde werkplek. Investeren in de gezondheid van alle werknemers is zinvol. Werknemers die in balans zijn op sociaal, fysiek en mentaal vlak zijn fittere en vitalere werknemers.

Regionetwerk NOG Fitter en Vitaler zet zich daarom actief in voor gezonde medewerkers in de regio Noord- en Oost- Gelderland. Samen met 23 partners waaronder gemeenten, bouwbedrijven, onderwijs, zorg, politie en consultancy, bereikt het netwerk nu al meer dan 8000 medewerkers.

Maak de werkvloer NOG gezonder

Het aanbod voor een gezonde werkplek is groot. Om dit inzichtelijk te maken, geeft het regionetwerk ondersteuning bij het opzetten van gezondheidsbeleid op uw werkplek. Zo reikt het netwerk praktische handreikingen en tools aan, zoals campagnes, interventies, apps en e-healthinstrumenten. Daarnaast kunnen aangesloten partners van het regionetwerk bij een Gezonde Werkvloer Adviseur terecht voor vragen en tips.

Op deze manier wil het regionetwerk een impuls en invulling geven aan een gezonde werkvloer, en gezonde initiatieven rondom duurzaamheid borgen.

Denk mee

Regionetwerk NOG Fitter en Vitaler gaat de verbinding graag aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je meedenken over een vitalere werkvloer? Word dan nu partner. Het tekenen van de pledge is optioneel en kosteloos. Je bent dus niet verplicht de pledge te tekenen om partner te worden van NOG Fitter en Vitaler. Uiteraard hoopt het netwerk wel op zoveel mogelijk ondertekenaars!

Heb je suggesties, tips of inspirerende voorbeelden? Het regionetwerk staat daar graag voor open. Neem contact met ze op.

Meer weten

Bekijk de website van NOG Fitter en Vitaler

Terug

Regionetwerk Zutphen e.o.

20 december 2018

Bijna twintig uiteenlopende partijen uit onder meer het bedrijfsleven, de lokale politiek, de wijk en de verzekerings- en zorgsector maken zich sterk voor het bevorderen en verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Zutphen en omstreken.

Domeinoverstijgende aanpak regionale problemen

De gezondheidsverschillen in de regio Zutphen en omstreken zijn groot. Een kloof die de partijen met elkaar en de inwoners willen overbruggen. Toekomstgericht aan vitaliteit werken kan alleen met elkaar. De lancering van het Alles is Gezondheid-regionetwerk vond plaats tijdens een bijeenkomst die in het teken stond van domeinoverstijgend samenwerken aan de gezonde regio.

Denken in mogelijkheden

Het gezondheidsnetwerk legt slimme verbindingen zodat bestaande en nieuwe initiatieven en interventies ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. Inwoners zijn daarbij zelf aan zet! Er wordt gewerkt met het concept positieve gezondheid, gericht op preventie en de mogelijkheden die mensen hebben op gebied van functioneren, veerkracht en zelfregie.

Activiteiten van het netwerk

  • Het netwerk stelt gezamenlijke vitaliteitsspeerpunten op, organiseert relevante informatiebijeenkomsten en werkt met organisaties, inwoners, bedrijven en werknemers aan projecten van en voor de regio.
  • Het netwerk faciliteert voeding, beweeg- en vitaliteitsprojecten voor kinderen en hun ouders. Gezond koken, meer beweging en begeleiding van professionals.
  • Voor ouderen is een programma ontwikkeld om eenzaamheid te bestrijden en vitaliteit te stimuleren voor ouderen die alleen thuis wonen.
  • Betrokken partijen openen een pop-up Zorginnovatiewinkel in Zutphen.

Partners

Het netwerk bestaat uit: Gelre ziekenhuizen Zutphen, Gemeente Zutphen, GGD, Huisartsenorganisatie Regio Zutphen, Inntel Hotels Resort Zutphen, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Sensire, Sutfene en Tuys.

Meer weten of aansluiten

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.