Terug

IJsselland Positief Gezond

1 juli 2020

IJsselland Positief Gezond werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten en GGD IJsselland samen met diverse organisaties in IJsselland aan de missie: voor een gezonde samenleving.

Regiobreed aanpakken van belangrijke gezondheidsthema’s

Op 14 maart 2019 heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland de agenda publieke gezondheid voor de periode 2019 tot 2023 vastgesteld voor de regio IJsselland. Hiermee geeft het bestuur het startsein voor het regiobreed aanpakken van belangrijke gezondheidsthema’s. De titel van de agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ is gekozen omdat gemeenten een brede beweging op gang willen brengen; door te investeren in preventie én door eigen regie van inwoners te versterken. IJsselland is een relatief gezonde regio. Om dit te versterken zijn er thema’s waarop de 11 gemeenten en hun gezamenlijke GGD samen met haar partners stevig moeten inzetten.

Publieke gezondheid in brede zin versterken

Bovenop de inspanning van iedere gemeente voor gezondheid, wil GGD IJsselland publieke gezondheid in brede zin versterken. Vier thema’s staan hierbij centraal:

  • jeugd en kansrijke start
  • psychische gezondheid
  • gezonde leefomgeving
  • preventieve gezondheidszorg ouderen

Uitgangspunt van de agenda is de gedachte achter ‘positieve gezondheid’, want het investeren in gezond leven is de beste verdediging tegen ziekte.

Eerste 1000 dagen

De 11 gemeenten en GGD IJsselland richten zich vooral op het gezond kunnen opgroeien van de jeugd en leggen hierbij een extra accent op de eerste 1000 dagen van een kinderleven. Michiel van Willigen, voorzitter van het dagelijks bestuur van GGD IJsselland en wethouder van de gemeente Zwolle: “Dit doen we door te investeren in gezinnen waarbij het opgroeien en opvoeden van kinderen niet vanzelf gaat. Daarnaast vinden we de weerbaarheid van jongeren een belangrijk onderwerp. Het opgroeien als zelfstandig individuen die in staat zijn eigen keuzes te maken, waarbij we als gemeenten en GGD inzetten op het leren weerstaan van alcohol en drugs.”

In de regio IJsselland voert de GGD het regionale project Zelfmoord? Praat erover uit met het doel het aantal suïcides te verminderen. Tot slot denken GGD IJsselland en de 11 gemeenten na over de manier waarop je eenzaamheid van ouderen kunt tegengaan en hoe je de gevolgen van armoede kunt tegengaan.

Partners

Het netwerk bestaat uit: Gemeente Olst-WijheGemeente Steenwijkerland.Gemeente DalfsenGemeente ZwollleGemeente RaalteGemeente ZwartewaterlandGemeente StaphorstGemeente KampenGemeente DeventerGGD IJsselland en Gemeente Ommen-Hardenberg. 

Meer weten of aansluiten

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge IJsselland Positief Gezond

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.