Terug

Webinar ‘Samen voor de gezondheid van Nederland’

20 mei 2021

Ter ere van afscheid Erik Gerritsen als Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijdens de afscheidstour van Erik Gerritsen kwamen in het webinar ‘Samen voor de gezondheid van Nederland’ honderden mensen uit de praktijk samen om hem digitaal uit te zwaaien. Voor afscheid nemende Secretaris-Generaal een passende dag om de  PinkSocks  aan te trekken, symbool voor het ontketenen van positieve energie en weggeven zonder iets terug te verwachten. Na zes jaar bij het Ministerie van VWS waarin hij altijd veel in het land aanwezig was als vurig pleitbezorger van innovatie voor gezondheid en zorg,  gaat hij naar een volgende rol. Vanuit zijn drive om verschil te willen maken voor mensen in kwetsbare situaties gaat hij binnenkort aan de slag als directievoorzitter van woningcorporatie Ymere.

Terugblik en lessons learned

In het webinar, met Karen van Ruiten als moderator, blikt Erik Gerritsen terug op zijn jaren VWS samen met collega’s en relaties, en deelde hij zijn lessen voor de toekomst in de zorg. Zoals in Jesse Frederik’s boek over de toeslagenaffaire ‘Zo hadden we het niet bedoeld duidelijk wordt: er is systeemtherapie nodig. Hij deelde zijn wijsheden: je gaat uit van goede intenties van iedereen, formuleert een gemeenschappelijk doel en kijkt naar welk gedrag wel werkt. Dit vergt wel een vorm van ego-loosheid. De succesformule was dus: “mensen doen wat ze je zien doen, door verantwoordelijkheid te nemen vanuit VWS en dingen zelf te doen inspireer je anderen. Er wordt doorgebouwd met het ontketenen van positieve energie, elkaar complimenten geven en ons aan successen van anderen verbinden.”

Whole system in the room

Eén van Erik Gerritsen zijn adviezen: “zorg dat ‘the whole system in the room’ is om de zorg verder te digitaliseren, in een regionale leefomgeving: die beweging kunnen we versnellen als zorgbestuurders, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgprofessionals en patiënten niet alleen samen vergaderen, maar elkaar ook ontmoeten in een lerende omgeving. Dit sluit perfect aan bij de diverse netwerken en allianties en #hoedan lessen vanuit allianties van het netwerk van Alles is Gezondheid. “Het kan alleen samen, daar ontstaat de energie.” De Health Innovation School is een mooi voorbeeld van ecosystemen door heel het land, dat krijgt binnenkort ook een vervolg in de Health Transformation School.

Mensgericht en ‘patient included’ werken

Patiënten, bewoners, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, de mensen waar we het voor doen vanaf het allereerste moment betrekken bij het maken van beleid en het verbeteren van de praktijk; ‘patient included’ werken. Vanzelfsprekend, zou je denken, om te weten te komen hoe hun dagelijks leven met beperkingen eruitziet, wat zij nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Daar zijn enorme stappen in gemaakt en is hard nodig.

Alle actieprogramma’s voor de zorg brengen dermate veel drukte voor bestuurders teweeg dat het innovatie in de weg kan staan, stelde Gerritsen onlangs ook al in de podcast Voorzorg. Omgekeerd daagde hij zorgbestuurders uit te investeren in het lerend vermogen van regio’s, waar bijvoorbeeld Alles is Gezondheid op verschillende manieren op inzet.

Geen woorden maar daden

Anne-Miek Vroom zet zich als CEO van Ikone in voor patiënten-participatie en kent de kracht van Erik ook. Erik heeft laten zien hoe menselijkheid en empathie kunnen bijdragen aan het verbeteren van zorg en welzijn. Zijn laatste advies: “Mensen doen wat ze je zien doen, laten we daar, niet alleen VWS, gezamenlijk het voortouw in nemen. Het is niet nodig te wachten op een nieuw kabinet. Er is vaak geen top-down bemoeienis van de politiek nodig.” De lovende reacties en digitale applaus lieten zich ook zien in een gedicht van Merel Morre voor Erik.

Health Innovation School

Leren innoveren in de (gezondheids)zorg doe je bij de Health Innovation School.

Health Transformation School

Transformatie in de regio: zo dus!?