Terug

Voel je goed! helpt gezondheidsverschillen verkleinen

19 april 2019

Aanpak overgewicht: laaggeletterde deelnemers vallen gemiddeld 2,8 kg af

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast heeft bijna de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht. Laaggeletterdheid en overgewicht gaan vaak hand in hand. Daarom startte onze partner Stichting Lezen & Schrijven in januari 2016 met een groot aantal partners het pilotproject Voel je goed!.

Voel je goed! is een doelgerichte aanpak om de gezondheid van laaggeletterde volwassenen met overgewicht te verbeteren door eet- en beweegadviezen te combineren met groepslessen gezondheidsvaardigheden. Zo’n 238 deelnemers namen deel aan de pilot van Voel je goed!. 18 april was de presentatie van de eerste onderzoeksresultaten. Op grond van deze resultaten biedt Stichting Lezen & Schrijven Voelt je goed! nu landelijk aan.

Resultaten

Onderzoeksbureau ResCon volgde 192 deelnemers. Zij kregen voor dit onderzoek vragen over hun (ervaren) gezondheid en ervaringen met Voel je goed! De belangrijkste resultaten zijn dat de deelnemers:

  • gemiddeld 2,8 kg zijn afgevallen;
  • in Body Mass Index (gemiddeld verschil 1,1 kg/m2) zijn gedaald;
  • een smallere tailleomvang (gemiddeld -3,6 cm) hebben;
  • een verbeterde algemene gezondheid ervaren;
  • meer fruit eten;
  • verbeterde gezondheidsvaardigheden ervaren;
  • ervaren dat ze beter kunnen opschrijven wat ze bedoelen.

Deelnemers waarderen de aanpak

Negen op de tien deelnemers vinden de groepslessen (heel) interessant, (heel) duidelijk en (heel) leuk. Alles is gezondheid sprak drie deelnemers van Voel je goed!, waaronder Mala Jawalapersad: “Als je je goed voelt en minder weegt heb je meer zin om van alles te doen. Je geniet echt meer van het leven. Daarom raad ik iedereen aan om deze cursus te doen.”
Wil je meer weten over de persoonlijke ervaringen en veranderingen in de manier van leven van de deelnemers aan Voel je goed!, bekijk dan hier de video.

Grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Vergeleken met hoogopgeleiden leven laagopgeleiden ruim zes jaar korter en bijna negentien jaar in minder goed ervaren gezondheid. Bepalend voor deze verschillen zijn gezondheidsvaardigheden: het kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie bij het nemen van beslissingen die met je gezondheid te maken hebben. Het onvoldoende kunnen lezen en schrijven, speelt hierbij een belangrijke rol. Daar komt bij dat begeleiding niet altijd het gewenste effect heeft, omdat zorgverleners niet weten of iemand moeite heeft met lezen en schrijven .

“Mooi om te zien wat een impact Voel je goed! heeft voor heel veel mensen”, aldus Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven. “Door persoonlijke adviezen en hulp bij het verwerken van informatie over gezonder eten en meer bewegen, lukt het deelnemers gezonder te leven. Dat is het doel en dat bereiken we met Voel je goed!”

Voel je goed! bestaat uit individuele begeleiding door een diëtist en 20 groepslessen, op een laag taalniveau, over gezond eten en voldoende bewegen door een getrainde vrijwilliger. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding, gegeven door een diëtist. Deze rondleiding stimuleert deelnemers in de supermarkt gezondere keuzes te maken. Omdat Voel je goed! zicht richt op gedragsverandering, is er ook aandacht voor motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de (verleidelijke) eetomgeving.

Meer informatie

Cofinanciering

Voel je goed! is mede mogelijk gemaakt door het FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij.  Andere partners zijn Achmea, Ipskamp Printing, Lidl, Fonds Taal maakt gezonder en het Zorg Innovatie Forum.

Factsheet onderzoek

Bekijk in het kort de onderzoeksresultaten.

Alliantie gezondheid en geletterdheid

De Voel je goed!-partners tekenden de pledgde van de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

Rapportage

Lees de volledige onderzoeksrapportage.