Terug

Digitaal startschot werkgroep Taal maakt gezonder

23 november 2020

Dinsdag 27 oktober klonk via twee interactieve sessies het digitale startschot van de werkgroep Taal maakt gezonder. De ruim twintig leden vanuit zowel de zorgsector als de educatieve sector, maakten op deze wijze coronaproof kennis met elkaar en bespraken praktijkervaringen, behoeften uit het ‘veld’, en (sub)doelen van de voorgenomen samenwerking.

Verbinding

De werkgroep richt zich in de basis op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. De focus ligt hierbij op patiënten/cliënten in de gezondheidszorg en daarmee ook op gezondheidszorgprofessionals. Door de achtergrond van de leden kan de werkgroep een brug slaan tussen (behoeften) zorgprofessionals en (aanbod) taalprofessionals. Een verbinding die nodig is om meer inzicht te verschaffen en beter samen te werken en laaggeletterde cliënten verder te helpen.

Dat mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van (gezondheids)informatie baat hebben bij bijscholing is bewezen. Bijvoorbeeld Dicky Gingnagel is ervan overtuigd dat hij geen diabetes, medicijnen en een maagverkleining had hoeven hebben als hij eerder etiketten had kunnen lezen. Toch blijft voor zorgverleners de drempel hoog om met cliënten over laaggeletterdheid te praten en vervolgens door te verwijzen. De werkgroep wil via onder meer agendering en ontmoeting deze drempel wegnemen.

Onze activiteiten

  • De werkgroep deelt voorbeelden, kennis en ervaring rond:
    • Laaggeletterdheid en de aanpak van laaggeletterdheid in gezondheidszorg en gezondheidszorgonderwijs;
    • het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en het informeren van laaggeletterde patiënten/cliënten over scholing;
    • onderzoek naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten.
  • De werkgroep organiseert en faciliteert ontmoetingen onderling en ontmoetingen met (potentiële) partners en relevante organisaties.

De werkgroep Taal maakt gezonder is onderdeel van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en wordt voorgezeten door Stichting Lezen en Schrijven en Alles is Gezondheid. Deze alliantie zet zich in voor zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, als voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

Doe mee
Ben jij werkzaam in gezondheidszorg, (zorg)onderwijs en/of zorgonderzoek? En ben of wil je aan de slag met verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten? Word dan partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en sluit je aan bij de Werkgroep Taal maakt gezonder.

Word partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Relevante links

Alliantie Gezondheids-vaardigheden

Meer weten over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, meedenken of aansluiten?