Terug

Samen sustainable voor meer gezondheid

9 september 2020

SDG action day 25 september

Over sommige antwoorden hoef je niet lang na te denken…Toen ik vorig jaar de vraag kreeg of ik coördinator voor Sustainable Development Goal 3 in Nederland wilde worden, was het voor mij meteen duidelijk. Natuurlijk wilde ik dat. Ook met Alles is Gezondheid, ondersteunen we deze doelen en natuurlijk willen we ons daar via het thema gezondheid voor inzetten. In het Alles is Gezondheid-netwerk leggen we onder meer de link met groen en gezondheid en zijn we mede-initiatiefnemer van de Alliantie Kinderarmoede. Qua werkwijze staan we voor gezamenlijkheid en de beweging van egosysteem naar ecosysteem. Een werkwijze die erg overeenkomt met SDG-aanpak.

Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. De gestelde SDG’s zijn daarmee nog veel ambitieuzer dan de acht in 2000 vastgelegde Millenniumdoelen. (Deze video illustreert deze doelen en diversiteit ervan mooi.)
Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen, de ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben daarnaast meer aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s en ze gaan verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger.

Hoewel Nederland op vele gezondheidsthema’s goed scoort, zijn niet alle trends positief: de CBS Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals van mei 2020 laat zelfs een lichte daling zien in de ‘brede welvaart’ met betrekking tot gezondheid, veroorzaakt door een verslechterende obesitastrend en een relatief middelmatige verwachting van gezonde levensjaren (op Europees niveau). Ook op het gebied van mentale gezondheid scoort Nederland minder goed dan voorheen. Daarom werken we sinds 2019 samen met het Tropeninstituut (KIT). Bij SDG 3 richten we ons op 3 thema’s.

  1. Gezondheidswerkers voor de toekomst: hierbij gaat het om integreren van Global health concepten in het onderwijs curriculum van gezondheidsopleidingen.
  2. Gezonde toekomst op een gezonde planeet: als we kijken naar de wisselwerking tussen gezondheid en zorg en ook de gezondheid van onze planeet dan zijn er vele verbanden. Van duurzaamheid en water&milieu, tot dieren en voeding. Het verspreiden van het concept planetary Health Diet is daarbij een aandachtspunt.
  3. Jong en Gezond van Geest: hierbij willen we niet alleen de fysieke, maar juist de mentale en emotionele veerkracht van jongeren en jongvolwassene verbeteren. Een thema waarmee we ons als een vis in het water voelen gezien onze eerdere expertmeeting mentale gezondheid jongeren en Missie Mentaal.

SDG Action Day – 25 september

Kortom, het gaat om relevante topics, waarover we niet alleen denken maar vooral doen met elkaar. We delen daarom graag meer over SDG’s en SDG3 tijdens de SDG Action Day op 25 september. Kweekvlees uit het lab, wiskunde tegen honger, en inclusiviteit in het onderwijs. Het zijn zomaar drie thema’s die aan bod komen tijdens deze virtuele SDG Action Day, waar dit jaar het thema ‘Decade of Transformation’ centraal staat. Wat zijn de belangrijkste transities om de SDG’s te behalen in 2030? De plenaire Livestream is vrij toegankelijk en daarnaast zijn er 38 verdiepende workshops waarvoor je je al kunt aanmelden. Meedoen? Ga naar www.sdgactionday.nl