Terug

Preventie- en gezondheidsagenda in Zuid-Holland Zuid komt van de grond

14 juni 2018

Aan ambities geen gebrek in Dordrecht. Samen met negen nieuwe partners, verzamelden zich op donderdag 31 mei 2018 zo’n 50 professionals om met het netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid invulling te geven aan de regionale preventie- en gezondheidsagenda.

Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid staat als een huis en groeit nog steeds. Doel is om samen te werken aan een gezonde regio vanuit het concept Positieve Gezondheid. Met een regionale preventie- en gezondheidsagenda wordt de transformatie naar meer preventie en eigen kracht als gezamenlijke opdracht vormgegeven.

Halverwege 2018 is het tijd om de balans op te maken en te inventariseren welke ideeën en plannen er zijn om de samenwerking verder vorm te geven. In een serie werktafels zijn de aanwezige beleidsmakers en bestuurders de uitdaging aangegaan om de gezamenlijke gezondheidsagenda in te vullen en na te gaan wat er nodig is om daadwerkelijk te werken vanuit Positieve Gezondheid.

Daarnaast was de netwerkbijeenkomst in het Dordrechts Museum een mooie gelegenheid om negen nieuwe organisaties officieel te verwelkomen als lid van het regionetwerk en pledgepartner  bij Alles is gezondheid….:

  • Antes: specialist in psychiatrie en bij verslaving.
  • De Blije Borgh: regionale ouderenzorgorganisatie.
  • Gemiva-SVG: zorg voor mensen met beperking en chronische ziekte.
  • De Lange Wei: zorg aan huis en verpleeghuizen.
  • Rivas: zorggroep met zorg voor diverse doelgroepen.
  • Stichting Welzijnswerk Sliedrecht: ondersteuning kwetsbare van burgers.
  • Swinhove Groep: zorg, woonmogelijkheden en behandelingen.
  • Syndion: ondersteuning mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Yulius: specialist in behandeling psychiatrische problemen.

Hiermee komt de teller op meer dan 30 organisaties die meedoen aan het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid.

Ook interesse om aan te sluiten? Bekijk de regiopagina of neem contact op met het regionetwerk zelf via deze site.

Regionetwerk Zuid-Holland Zuid

Samen voor een vitaal en veerkrachtig Zuid-Holland Zuid, waar iedereen naar vermogen meedoet.