Terug

Overheid investeert meer in laaggeletterden

4 september 2019

Taal maakt gezonder. 2,5 miljoen mensen hebben in ons land moeite met lezen of met rekenen. Om actief mee te kunnen doen in onze samenleving is beheersing van basisvaardigheden wel noodzakelijk. Ook een computer of smartphone kunnen gebruiken valt daaronder. Mensen die de basisvaardigheden niet beheersen hebben naast het moeilijker vinden van een betaalde baan en kans op geldproblemen vaker last van hun gezondheid.

Positieve blik op de toekomst

Elk jaar geeft de overheid 60 miljoen euro uit aan opleidingen voor volwassenen. Het gaat om cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden. De overheid vindt dat iedereen recht heeft om mee te kunnen doen en doet daarom de komende 5 jaar een extra structurele investering van 25 miljoen euro per jaar om volwassenen te helpen die moeite hebben met basisvaardigheden en kinderen met een taalachterstand. Dit geld is bestemd om met gemeenten, bibliotheken, werkgevers, mensen in de zorg, maatschappelijke organisaties en samen met de mensen zelf, te werken aan een vaardiger Nederland. Hiervoor worden tien maatregelen  genomen. 

Met het programma Tel mee met Taal voert de overheid de plannen uit.

Meer weten over taal en gezondheid?

Stichting Lezen & Schrijven

Van 9 t/m 15 september vraagt de stichting extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland.

Alliantie gezondheid & geletterdheid

Met tal van partners werken we samen om laaggeletterden te helpen.