Terug

Op naar een gezonde groene leefomgeving

19 april 2021

Op vrijdag 16 april werden de schetsen van Programma ‘Gezonde Groene Leefomgeving’ naar de Tweede Kamer gestuurd door de bewindspersonen van VWS en LNV. Met drie randvoorwaarden, elf actielijnen en talloze voorbeelden in de Kamerbrief over randvoorwaarden programma Gezonde groene leefomgeving een mooie stap in de lente. Deze ministeries willen dat vraagstukken rondom leefomgeving en gezondheid vanuit een breed perspectief worden aangepakt, waarbij de verschillende domeinen worden overstegen. Daarom is verbinding met en samenwerking tussen verschillende beleidssectoren en maatschappelijke actoren nodig.

Door in te zetten op elf actielijnen in het programma zal worden gewerkt aan meer structuur, eenduidige en complete kennis, overzichtelijke data en praktische instrumenten ter ondersteuning van de regionale en lokale keuzes die zowel het Rijk, als provincies, gemeenten en andere (regionale- en lokale partijen) moeten maken om gezondheid meer integraal en volwaardig mee te nemen in het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ook gaat er aandacht uit naar burgerinitiatieven en ervaringsdeskundigen. Verder wordt via een specifieke gebiedsgerichte aanpak gekeken waar gezondheid nadrukkelijk meer aandacht behoeft. Het programma ‘Gezonde Groene Leefomgeving’ bouwt voort op de bestaande initiatieven die er zijn. Het programma zal worden uitgevoerd door het RIVM en in nauwe samenwerking met ZonMW, waarbij relevante partijen en experts betrokken zullen worden in de uitwerking van het programma.

Vanuit Alles is Gezondheid zetten we in ons netwerk al actief in op kennis & kunde, maar ook op de praktijk. Bij groenvoorgezondbeleid.nl staan de cijfers rondom thema’s. Hierbij is door kennis te bundelen vanuit de netwerken van Alles is Gezondheid en Groen Kapitaal ook een video met praktijkvoorbeelden gemaakt en samen met onderzoek, praktijk en beleid de interactieve infographic opgesteld. Dit om het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit te dragen en specifiek ook gemeenten uit te dagen hier meer mee te doen.

Maar ook praktisch, want het verblijven in natuur of het wandelen kan ook heel goed op een werkdag. En dat hoeft zeker niet alleen op bijzondere dagen zoals bij Wandel Tijdens Je Werkdag onlangs. Je kunt wandelen echt als werktijd benutten. Je hebt alleen maar goede oortjes nodig, een paar sneakers, leuke routes en niet al te veel wind buiten. Lopen maakt je productiever, creatiever en gezonder. Juist tijdens het vele thuiswerken met schermen is een weeting (bijvoorbeeld in Amersfoort ) met een collega soms een welkome afwisseling. Wel even echt contact, door het wandelen raakt je hoofd leeg of komt er juist eerder een goed idee naar boven.

Video Groene Gezonde Leefomgeving

Via mooie projecten uit de praktijk in Noord-Holland zie je op welke manier de groensector met andere sociale domeinen samenwerkt om zo veel mogelijk mensen te laten profiteren van de gezonde effecten die de natuur op ons en onze omgeving heeft.

Samen kracht natuur benutten voor gezondheid

Tekenmoment van de pledge van Alles is Gezondheid met meer dan 20 organisaties om de waarde van natuur en gezondheid uit te dragen.