Terug

Jongerenpanel voor verbetering mentale gezondheid Nederlandse jeugd

12 april 2022

“Er lopen veel jongeren rond met ontzettend goede ideeën, die nog onvoldoende worden gehoord. Om de positie van jongeren in onze democratie te versterken moeten we fundamenteel anders denken over hun betrokkenheid”, aldus Staatssecretaris Van Ooijen tijdens het startschot van het Jongerenpanel Mentale Gezondheid. “Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren mentaal kunnen terugveren na de zware tijd die ze tijdens corona hebben gehad. En we moeten samen bouwen aan een toekomst waar jongeren net zo makkelijk over mentale gezondheid kunnen praten als over fysieke gezondheid.”

Het panel bestaat uit 20 jongeren tussen de 17 en 25 jaar afkomstig uit heel Nederland. Zij gaat zich bezighouden met de vraag: hoe zorgen we ervoor dat jongeren mentaal gezond blijven en zich fijn voelen? 

De jongeren doen dit in nauw contact met beleidsmakers, onderzoekers en met beide initiatiefnemers: het ministerie van VWS en de NJR. Zo biedt het panel inzichten om te komen tot een aanpak voor de verbetering van de mentale fitheid van jongeren.

Meer weten over het jongerenpanel?

Kijk verder…

Mentale gezondheid

In het Alles is Gezondheidnetwerk gebeurt veel op gebied van mentale gezondheid.