Terug

Jonge denkers aan de slag met maatschappelijke uitdagingen digitale samenleving

21 augustus 2019

Op 19 augustus 2019 is de 14e editie van de Nationale DenkTank gestart. Twintig getalenteerde jonge academici doen vier maanden lang onderzoek, maken scherpe analyses, ontwikkelen een visie en dragen concrete oplossingen aan voor een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dit jaar staat de onderzoeksvraag centraal: hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, eerlijk en inclusief is? Met de insteek wat dit betekent voor jonge mensen en/of onze mentale gezondheid, is Alles is Gezondheid een van de themapartners die dit uitdagende traject mogelijk maken.

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en de effecten hiervan gaan veel verder dan de technologie zelf; we gaan compleet anders samenleven en anders samenwerken. Aan de ene kant kunnen we efficiënt zakendoen, eerder ziektes opsporen, slimmer energie gebruiken en sneller kennis en nieuws delen. We gebruiken apps voor zo ongeveer alles. Zelfs om te ontspannen.

Maar de digitale transitie daagt onze samenleving tegelijkertijd op allerlei manieren uit. Het lukt niet iedereen om mee te doen, niet iedereen beschikt over de juiste digitale (gezondheids)vaardigheden. En hoe gaan we om met altijd ‘aan’ staan en met de sociale druk op ‘mooi en succesvol zijn’? Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor onze mentale en fysieke gezondheid? Daarnaast  vragen we ons allemaal af of onze data veilig zijn, onze informatievoorziening betrouwbaar is en in  hoeverre we in staat zijn om werkelijkheid en fictie van elkaar te onderscheiden.

Deze editie van de Nationale DenkTank duikt in de steeds snellere  digitale ontwikkelingen en stelt de mens hierin centraal – om er gezonder en  weerbaarder uit te komen.

Multidisciplinaire mix
Voor de DenkTank wordt elk jaar een interessante mix van getalenteerde academici geselecteerd: masterstudenten, net afgestudeerden en promovendi met verschillende (studie)achtergronden en werkervaringen. In het onderzoek werken samen met ervaren experts en ervaringsdeskundigen om knelpunten te signaleren en praktische oplossingen te implementeren.

Suzanne IJsselmuiden, directeur van de Nationale DenkTank: “Er zijn DenkTankers met een achtergrond in natuurkunde, kunst en economie, technische bestuurskunde, neurochirurgie, lucht- en ruimtevaarttechniek en psychologie. Sommigen hebben al enige werkervaring, bijvoorbeeld als schoolarts bij een grote gemeente of redacteur bij een lokale omroep. Het is fantastisch dat dit jonge, multidisciplinaire team zich nu vastbijt in de kansen en uitdagingen van de digitale samenleving. Een zeer actueel thema, dat de nodige denk- en verbeeldingskracht nodig heeft.”

Betrokken partners
De Nationale DenkTank werkt elk jaar samen met een aantal themapartners die het onderzoek mogelijk maken. De 2019 editie wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Fonds SGS (één van de innovatiefondsen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis), SIDN Fonds, Alles is Gezondheid en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Daarnaast werkt de Nationale DenkTank samen met een aantal structurele partners zoals McKinsey&Company, Kennedy Van der Laan, het Elise Mathilde Fonds, de KHMW, Andersson Elffers Felix, Newcom, de Issuemakers, Draad, THNK, Stichting W&M, het Europees Instituut De Baak en de universiteiten UvA, VU, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden.

Agendering, inzicht en actie
Als een van de themapartners ligt de focus van Alles is Gezondheid op de (deel)vraag: hoe kunnen we gezond opgroeien én blijven in een steeds digitalere samenleving. Enerzijds gaat dit over jonge mensen en hoe ze omgaan met de (gezondheids)effecten van digitalisering. Kinderen groeien online op en maken overuren op een scherm. Anderzijds richten we ons met deze insteek op de mentale balans. Maar ook weerbaarheid, langer thuis wonen en eenzaamheid zijn interessante thema’s. Kortom: invalshoeken genoeg voor de groep out-of-the-box denkers. Als themapartner aan de DenkTank willen we bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijk belang van digitalisering en gezondheid (agendering), ons netwerk voorzien van concrete uitkomsten uit het onderzoek (kennisdeling) en partijen verbinden in start-ups of projecten die de bedachte ideeën en oplossingen gaan implementeren (impact).

Stichting de Nationale DenkTank
Stichting de Nationale DenkTank is in 2005 opgericht vanuit het ideaal om een brug te slaan tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven en filantropie – met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen.

Zie ook: https://nationale-denktank.nl/blog/persbericht-ndt19/

Op donderdag 3 oktober deelt de Nationale DenkTank 2019 de belangrijkste knelpunten en eerste bevindingen en op donderdag 12 december worden de praktische oplossingen voor dit complexe vraagstuk gepresenteerd. Journalisten en redacteuren zijn bij deze twee bijeenkomsten van harte welkom. Meld je aan bij s.marges@nationale-denktank.nl.

Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid
Communicatieadviseur

Mentaal in balans

Je mentale balans heeft invloed op je psychische en fysieke gezondheid.Zit je goed in je vel? Dan is het eenvoudiger om gezonde keuzes te maken.