Terug

Health Innovation School Brabant aan de slag met innovatieve oplossingen voor gezondheid en zorg

23 januari 2020

In Brabant is 21 januari de vijfde regionale editie van de Health Innovation School (HIS) van start gegaan. De vijftig deelnemers gaan de komende periode in tien projectgroepen aan de slag om de gezondheidszorg in Brabant te vernieuwen en te verbeteren. Dit doen ze aan de hand van  de vraagstukken die tijdens de lancering zijn ingebracht. De deelnemers groep is ‘the whole system in the room’; van verzekeraars en farmaceuten tot mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en design.

50 deelnemers starten met verbeteringen op basis van 10 casussen

Deelnemers gaan met elkaar aan de slag om stapsgewijs verbeteringen vorm te geven, creëren, testen en toe te passen. In lijn met voorgaande edities is het hoofdthema het oplossen van de verschillende en gecompliceerde arbeidsproblematiek binnen de zorg, en het verhogen van arbeidsproductiviteit. En ook: hoe houden we mensen in de wijk gezond evenals de gezondheid van zorgprofessionals zelf? In zes maanden werken de deelnemers tien casussen uit, zoals: “Hoe lossen we het tekort aan wijkverpleegkundigen op?” En “Hoe kan het thema leefstijlverandering geïntegreerd worden in alle facetten van opleidingen binnen zorg en welzijn?”

Inspiratie vanuit visie van ervaren sprekers

Peggy Goris, mede-eigenaar van Verschilmakers, vertelt hoe ze zelf door een blessure de inefficiëntie binnen de zorg heeft ervaren en over de opbouw van de zorg uit verschillende activiteiten. Martin van Berloo, beleidsmedewerker strategische analyse bij Transvorm, geeft aan dat we fundamenteel anders moeten kijken naar zorg, zorgverlening en financiering en dat een groot deel van de oplossing ligt in sociale innovatie. Hij benadrukt ook de gevolgen van het problematiseren van de arbeidsmarkt: “veel gegevens zijn geen problemen maar feiten, het heeft geen zin om ze als probleem te zien.”

Deelnemers ontmoeten ondernemers

Tijdens de avondsessie in het Ketelhuis, geopend door dagvoorzitter Karen van Ruiten, was de boodschap vanuit de meer dan 50 aanwezige ondernemers een hele duidelijke: naast nieuwe kennis en innovatie ontwikkelen deze met name ook toepassen. De deelnemers waren in de avond aanwezig met hun bestuurders, samen met de ondernemers bood dat perspectief voor verbinding.

Cross-industry is essentieel

Grondlegger van HIS en expert op het gebied van health en innovatie Lucien Engelen benadrukt dat verandering in de zorg niet uit de zorg zelf komt. Met de food, de logistieke sector en financiële instellingen kunnen we samen op een andere manier naar gezondheid kijken, daarbij is cross-industry essentieel: innovatie als recombinatie van bestaande kennis. Vaak zijn de oplossingen al te vinden in andere sectoren, daar kan op een slimme manier gebruik van worden gemaakt.”

Vertaalslag naar de praktijk

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  koppelde direct een ondernemer met een prangend vraagstuk over zijn innovatieve ‘easystepp’ als betaalbaar en gezond alternatief voor de traplift, aan een groep deelnemers en maakte de vertaalslag naar de praktijk.

HIS breidt zich uit naar de Randstad

De deelnemers gaan de komende periode in tien projectgroepen aan de slag om de ingebrachte vraagstukken op te lossen. Zij worden in het proces begeleid door ex HIS-deelnemers en partners waaronder Amgen, Zorgbelang Brabant, Acknowledge en Verschilmakers. Ook op andere plaatsen start HIS met het gezamenlijk innoveren voor gezondheid en zorg. In het voorjaar gaat HIS Rotterdam van start, gevolgd door HIS Haaglanden.

Sfeerimpressie Health Innovation School Brabant 21 & 22 januari

Health Innovation School Brabant

Regionale editie HIS Brabant klaar voor de start. Welke innovators denken mee over de zorg van de toekomst?

Startsein HIS Zuid West Nederland door staatssecretaris Paul Blokhuis

50 deelnemers aan de slag met diverse praktijkprojecten rondom vitaliteit, welzijn en zorg in Zuid West Nederland.