Terug

Estafetteblog #2: Wat kunnen we verbeteren obv wat we hebben geleerd?

9 juli 2018

Alles is Gezondheid is een netwerk van, voor en door duizenden partners. ‘De Estafette’ is onze doorgeefblog waarin partners kennisdelen en durven te vragen. Een blog waar we allemaal wat aan hebben. Dorine ten Doeschot stelde in haar vorige blog de vraag: ‘Wat kunnen we vandaag verbeteren op basis van wat we gisteren hebben geleerd?’ Kathelijne Bessems, onderzoeker bij Maastricht University, geeft antwoord.

Als professional worden we allemaal opgeleid om expert te worden binnen ons eigen vakgebied. De diëtist, de schuldhulpverlener, de docent op het ROC en de wetenschapper benaderen vanuit eigen disciplines problemen en proberen diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de doelgroep. Wanneer we dit alleen doen, laten we kansen liggen. Zeker bij een thema als laaggeletterdheid dat zoveel disciplines raakt, is samenwerking essentieel. Gelukkig doen we dat steeds meer we vinden elkaar steeds beter, waarderen elkaars expertise en zien hoe we elkaar kunnen versterken. En gelukkig heeft de laaggeletterde als actor tussen die professionals zelf steeds een belangrijkere rol.

Een heel concrete manier om samen te werken is in een proces van co-creatie. Een vorm van samenwerking waarin allerlei professionals uit de praktijk, beleid en wetenschap met laaggeletterden samenwerken. Co-creatie biedt optimale mogelijkheden om bijvoorbeeld een interventie te ontwikkelen waarin de kennis van alle betrokkenen is verwerkt en tegelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Dat gebeurt dus niet langer op één moment vanachter een bureau van een professional om op een later moment te worden “gedropt” en onderzocht in de praktijk.

Het gebeurt juist in een continu proces; door input van verschillende betrokkenen te ontwikkelen, door onderdelen in heel verschillende contexten te testen, en door het proces te monitoren en waar nodig aanpassingen te blijven doen. De rol van de laaggeletterde verandert: van lid van de doelgroep die een interventie ondergaat, naar een volwaardig partner die op een eigen manier inbreng heeft en mede bepaalt. Door bij dit monitoringsproces af te stappen van de ingewikkelde vragenlijsten en de tijd te nemen om in gesprek te gaan, kunnen we iets voor elkaar betekenen.

Kathelijnes doorgeefvraag

Onze samenleving wordt steeds taliger en de eigen verantwoordelijkheid neemt toe. Je bankzaken regel je online, net als het doen van belastingaangifte of het lezen van een bijsluiter. Maar lang niet iedereen beschikt over de vaardigheden om dit te doen. Mijn vraag aan Marja Henssen van Bibliotheek Schunk is: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat laaggeletterden ook zelfstandig mee kunnen doen aan de dagelijkse verantwoordelijkheden?

Estafetteblog #3

Lees de blog van Marja Henssen: ‘Inclusie en laaggeletterdheid‘.

>

Reageer

Wilt u reageren op deze doorgeefvraag? Laat het ons weten: info@allesisgezondheid.nl