Terug

Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen. Van professional tot professional (vouchers)

15 december 2021

Om in te spelen op de toenemende behoefte aan kennis over implementatie in de praktijk is de voucherregeling ‘Van professional toto professional’ in het leven geroepen. We stellen met deze regeling onze regionetwerken en hun lokale netwerkpartners in staat te leren van opgedane ervaring elders in het land.

Een regionetwerk kan een aanvraag doen voor ondersteuning van een professional met specifieke expertise en implementatiekennis die in de praktijk werkt en bruikbaar is in de betreffende regio.

Voorbeelden van vragen die voorkomen in de voucherregeling:

  • Welke stappen moeten we zetten om Positieve Gezondheid te implementeren?
  • Wat is er nodig om verbinding te maken met bewoners voor gezonde wijken?
  • Hoe zorgen we voor structurele financiering?

Wat er speelt

In totaal zijn er 15 vouchers in ons netwerk gebruikt. De eindevaluatie bij de regio’s leert ons dat de vouchers zorgen voor versnelling van processen, meekrijgen van lokale stakeholders en het eenvoudiger van de grond krijgen van nieuwe initiatieven. Ieder regio kent eigen uitdagingen, maar we zien met name op het gebied van proceskennis over netwerkontwikkeling, verschillende organisatievormen, monitoring en financiering overeenkomstige behoeften.

Delen van proceskennis

Zo is Gezondheidspact Utrecht door Expert Janneke van der Heijden geholpen met het betrekken van partners, het verdiepen van partnerschap en het ontwikkelen relevante tools om buurtbewoners te betrekken.
Chantal Walg heeft de GGD en de Provincie concreet ondersteund in de opstartfase van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland waarin partijen elkaar inspireren en de initiatieven worden verstevigd, verbreed en verbonden. Zo zijn op basis van veranderstrategie bouwstenen gedefinieerd de rollen van Provincie en GGD geconcretiseerd en vervolgstappen uitgestippeld.
CIC West-Brabant heeft proceskennis ingehuurd om op basis van innovaties de overbelasting in de zorg aan te kunnen pakken. Met de expertise van Lucien Engelen is in samenwerking met stakeholders een strategische visie en een plan ontwikkeld over digitalisering en data die aansluit op nationale en internationale ontwikkelingen.
HANNN kan met inzicht van de experts aanspraak doen op financiële middelen binnen de contouren van het project; preventie en gezondheid, farmacie en productie en zuivering en ecologie. Stichting Maas en Waal in Beweging deed kennis op om via impactmeting een structurele basis te krijgen voor financiering. En Healthy Hillegom heeft team HANNN ingezet voor kennisuitwisseling over organisatieopbouw, meet- en monitor strategieën en toepasbare financiële verdienmodellen. Lees het verhaal.

Thema’s

Thematische kennis is gedeeld op het gebied van gezonde leefomgeving, waar Expert Jaap de Wolff voor Gooi- en Vechtstreek een bijdrage leverde aan een checklist voor de gezondheidsadvisering gezonde leefomgeving. Een leidraad, relevant voor alle ketenpartners in de regio. Verschillende regio’s maakten gebruik van een expert om aan een Positief Gezonde regio te werken en ook expertise op gebied van Welzijn op Recept is in meer regio’s ingezet, zodat zorg en sociale domeinen verbonden worden.

Delen = vermenigvuldigen

Komende periode zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk relevante opgedane kennis netwerk breed wordt gedeeld, zodat betrokken organisaties en netwerken hun voordeel ermee kunnen doen.

De voucherregeling valt binnen het zesde Programma Preventie van ZonMw in de Programmalijn Innovatie die zich richt op vernieuwende vormen van samenwerking en kennisuitwisseling.

‘VOUCHERS BEDANKT!’

Benieuwd naar het traject Kennisvouchers dat in 2022 van start gaat? Inschrijven kan vanaf 25 januari. Lees hier meer.

Programmacoördinator
Netwerkadviseur & regiocoördinator