Terug

Blog: samen lukt het zelf

28 februari 2020

Samen lukt het zelf. De naam van het project waarvoor onder meer Catrien Funke zich inzet om zelfzorg in wijken in Amsterdam te verbeteren in de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gezond gedrag. Samen lukt het zelf, mooie woorden die mij ook doen denken aan de energietransitie.

Met het dagelijkse nieuws over vervuilde luchten, uitstervende insecten en stijgende zeespiegels, met maatregelen die een stikstofcrisis veroorzaken of mensen van het gas af dwingen, denk ik: kan het ook stap voor stap? Door de onbekendheid, de omvang raken we in de stress. Door de druk die wordt opgevoerd. Van het gas af. #hoedan?

Wat kan ik nu zelf doen?

Korter douchen, afval scheiden, straatvuil opruimen, minder auto rijden, meer fietsen. Iedereen kan wat bijdragen. Op dit moment. Een goed voorbeeld van wat je zelf kunt doen is het initiatief Groene cirkels of je kunt inspiratie opdoen via de Vitale Zones. Wat kan je doen met je buren en straat, met je wijk, in je directe omgeving: vijfhonderd meter? Hoe kun je iets doen in de straal van 15 kilometer? Zie deze cirkel als jouw vitale zone en doe alles op de Fiets! Deze voorbeelden laten zien dat je veel zelf kan doen en dat je ook samen kleine stappen kunt zetten.

Het gaat erom dat we naar elkaar luisteren en met elkaar samenwerken. Dat we met elkaar de dialoog aangaan. Het is belangrijk dat beleidsmakers niet over mensen beslissen, maar samen met mensen doen! Kijk om je heen, kom bij elkaar. In tal van Nederlandse wijken zorgen buurtgenoten samen voor geld voor zonnepanelen, minibossen of volkstuinen en ze creëren zo zelf vitale zones.

Samenwerking ontstaat in de wijk zelf. Buurtbewoners slaan de handen ineen. Deze projecten zijn zichtbaar. Er verschijnen bijvoorbeeld zonnepanelen of een windmolen. Deze samenwerkingen maken ons bewust dat je zelf iets kunt doen en dat je je eigen omgeving kunt beïnvloeden. Deze samenwerkingen zijn wellicht een opstap om ook op het gebied van gezondheid stappen te zetten. De hele wijk van het roken af. Je omgeving meer op de fiets… Hopelijk nemen we komende jaren samen stappen. Kijken we om ons heen en helpen we elkaar om bij te dragen aan een gezondere en duurzamere samenleving. Samen lukt het zelf. Doen jullie mee?

Netwerkadviseur & regiocoördinator