Terug

Alliantie gezondheid en geletterdheid groeit

7 december 2018

‘Zorg redt levens, maar preventie redt generaties,’ met deze woorden tekende Igor Ivakic, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de pledge van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Via samenwerking met andere partners op gebied van laaggeletterdheid wil hij meer mensen een kansrijke start kunnen bieden. Naast de NCJ sloten Bibliotheek Hoogeveen, Lemniscaat, Reumazorg Zuid West Nederland, Sociaal Werk Nederland en Trimbos-instituut zich aan de bij de Alliantie. Hiermee komt het totaal op 83 partnerorganisaties.

Winst van geletterdheid

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en het begrijpen van informatie, hebben vaak een slechtere gezondheid en grotere kans eerder te sterven dan geletterde mensen. Er is voor laaggeletterden veel winst te behalen met scholing. Scholing maakt namelijk niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer en actiever. Laaggeletterden voelen zich na het volgen van taalscholing zowel fysiek als psychisch gezonder.

De partnerorganisaties van de Alliantie gezondheid en geletterdheid richten zich daarom op het agenderen en vroeg signaleren van laaggeletterdheid, het doorverwijzen van laaggeletterden naar een Taalhuis en het ontwikkelen en delen van creatieve aanpakken van laaggeletterdheid.

De zes nieuwe alliantiepartners gaan aan de slag met concrete acties, zoals:

  • zorgen voor heldere gezondheidsinformatie over psychische gezondheid,
  • toegankelijk maken van preventieve informatie over middelengebruik en verslaving,
  • borgen van de aanpak van laaggeletterdheid in de reguliere werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg,
  • leveren van persoonsgerichte reumazorg,
  • leveren van een bijdrage aan de Voel je goed!-aanpak van overgewicht en lage gezondheidsvaardigheden.

Gezamenlijk commitment

Igor Ivakic directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: “Zorg redt levens en preventie redt generaties. Daarom is de rol van de jeugdgezondheidszorg van groot belang bij het signaleren van laaggeletterdheid. Door er vroeg bij te zijn kunnen we jonge ouders en kinderen een kansrijke start geven. Dit willen we met de andere alliantiepartners doen. Door ons gezamenlijke commitment kunnen we niet anders dan met de billen bloot.”

Waardevolle ontmoeting

Het was alweer de achtste ondertekening van de alliantiepledge. Tijdens de ontmoeting, die plaatsvond in de Haagse Hogeschool zijn direct ideeën en plannen voor gezamenlijke activiteiten ontstaan. Na de ondertekening konden nieuwe alliantiepartners deelnemen aan de bijeenkomst Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG), die is georganiseerd door de Alliantie gezondheid en geletterdheid samen met de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Meedoen?

De Alliantie gezondheid en geletterdheid is een netwerk van, voor en door partners, met het delen van praktijkkennis en samendoen als kracht. De alliantie wordt gecoördineerd door Alles is Gezondheid en Stichting Lezen & Schrijven. Wil je je aansluiten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid? Neem dan contact op met Hans Christiaanse via hans.christiaanse@allesisgezondheid.nl.

Op de projectpagina Alliantie gezondheid en geletterdheid vind je een overzicht van alle 83 netwerkpartners.

Allliantie gezondheid en geletterdheid

Wil je weten wat de alliantie doet en welke partners betrokken zijn?

 

Video Alliantie

In deze video vertelt de Alliantie gezondheid en geletterdheid waarom zij bijdragen aan Alles is Gezondheid.