Terug

70 procent van de Nederlanders is blind voor kinderarmoede in eigen land

16 januari 2020

Persbericht

Sam& biedt via één loket ondersteuning voor ouders en intermediairs

Kinderarmoede komt vaker voor dan veel mensen denken. Zo schat 70 procent van de Nederlanders het aantal kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft te laag in of geeft aan geen idee te hebben van de omvang van kinderarmoede. Dit blijkt uit onderzoek van Panel Wizard onder 2.182 Nederlanders in opdracht van Samen voor alle Kinderen (Sam&). Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in ons land op in armoede. Vanuit de overtuiging dat je dit vraagstuk alleen sámen kunt oplossen, starten zij in januari 2020 hun campagne met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken. Zodat zij gewoon mee kunnen doen.

In Nederland groeien 315.000* kinderen en jongeren tot 21 jaar op in armoede. Een aantal dat hoger ligt dan de meeste Nederlanders denken. Zo schat vijf op de tien het aantal kinderen dat leeft onder de armoedegrens veel te laag in en geeft 20 procent aan niet te weten hoeveel kinderen in Nederland opgroeien in armoede. Daarbij geeft een ruime meerderheid aan geen gezin te kennen waarvan zij weten of vermoeden dat zij onder de armoedegrens leven. Dit, terwijl 1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland opgroeit in een gezin dat financieel de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Vaak kunnen zij niet meedoen aan sport, dansles of schoolactiviteiten omdat er thuis weinig geld is. “Iets wat voor de buitenwereld heel gewoon lijkt, zoals het vieren van een verjaardag met vriendjes of een gezinsuitje, is zonder ondersteuning voor deze kinderen geen optie”, zegt Monique Maks, bestuurder van Sam&.

Één plek voor ouders en intermediairs

Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals bijvoorbeeld leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere kindvoorzieningen van de bij Sam& aangesloten partijen in hun gemeenten. “Wanneer kinderen die opgroeien in armoede er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat zij als zij volwassen zijn in eenzelfde situatie terechtkomen”, aldus Maks. “Daarom roepen wij alle Nederlanders op om een steentje bij te dragen. Via onze portal vind je informatie over wat je kunt doen. Bijvoorbeeld door te signaleren en door te verwijzen als men kinderarmoede vermoedt, dit bespreekbaar te maken of je in te zetten.”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt de campagne van Sam& actief. Staatssecretaris Tamara van Ark is blij met de bundeling van krachten: “Armoede onder kinderen is schrijnend. Het is een verborgen probleem dat via Sam& beter zichtbaar gemaakt én aangepakt kan worden, naast de al bestaande ondersteuning van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Door hulp laagdrempelig te maken, bereiken we meer kinderen en krijgen zij betere kansen op een goede toekomst. Daar is het uiteindelijk om te doen.”

Gemeenten omarmen initiatief

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ziet in Sam& een meerwaarde. “Wij ondersteunen de campagne van Sam& zeer”, zegt Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en lid van het VNG-bestuur. “Het is mooi dat er een oproep wordt gedaan aan de maatschappij om alle kinderen gewoon mee te kunnen laten doen. Als gemeenten zijn wij blij met het gezamenlijke aanbod van voorzieningen op het digitale loket van Sam&. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen efficiënter worden geholpen.”

*Bron SCP ‘Armoede in kaart 2019’

Alliantie Kinderarmoede Nederland

Nederland gaat voor een gezonde generatie, kinderarmoede hoort daar niet toch niet bij?