Terug

HANNN

14 december 2018

Gezond en actief oud worden, daaraan wil het HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) bijdragen in het noorden van Nederland. HANNN heeft de ambitie om samen met bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties van Noord-Nederland een Blue Zone te maken. Onder andere door te werken aan gezonde voeding, innovatie en duurzame inzetbaarheid. HANNN is sinds november 2015 regionetwerk van Alles is Gezondheid.

De noordelijke regio

 • De levensverwachting in Noord-Nederland is lager dan het nationaal gemiddelde.
 • Inwoners hebben vaker dan gemiddeld een ongezonde leefstijl en dit zorgt voor een verhoogde kans op ziektes als obesitas, kanker, COPD, hart- en vaatziektes en diabetes.
 • De Noord-Nederlandse bevolking vergrijst sterk en het aantal mensen met een leeftijdgerelateerde (chronische) ziekte stijgt.
 • Door demografische veranderingen dreigt bovendien een tekort aan zorgprofessionals in Noord-Nederland.

Wat doet het HANNN?

HANNN wil samen met bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties bovengenoemde trends keren en van Noord-Nederland een Blue Zone maken. Een gebied waar mensen gemiddeld langer gezond zijn en gelukkig oud worden dan op andere plekken in de wereld. Het Blue Zone-concept gaat uit van een positieve insteek en duidelijke parameters en dat inspireert. Focuspunten zijn onder meer duurzame inzetbaarheid, innovatie en gezonde voeding.

HANNN creƫert een Blue Zone in Noord Nederland door:

 • Relevante partijen bij elkaar te brengen op het gebied van Healthy Ageing.
 • Oplossingsmogelijkheden te verspreiden via sleutelpartners in verschillende sectoren.
 • Bijeenkomsten te organiseren met relevante partners in het netwerk.
 • Het proces van business development te faciliteren.
 • Te helpen bij het vinden van relevante (Europese) financieringsbronnen en internationale partners.
 • Proeftuinen in de regio te realiseren.
 • Te zorgen voor wederzijdse uitwisseling en innovatie. Zo kan de combinatie van technische- en zorginnovatie met aansluiting op de behoeften van de betrokkenen leiden tot innovatieve woningbouw.
 • Door nieuwe partijen te werven in Noord-Nederland die zich willen committeren aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid.

Projecten binnen regionetwerk HANNN

Kijk op de website van HANNN voor een overzicht van de projecten waarin HANNN participeert.

De HANNN-partners

Een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden sloten zich aan bij het HANNN om samen te werken aan oplossingen voor een langer, gezonder leven. Een overzicht van de AiG-partners uit Noord-Nederland vind je op de website van het HANNN.

Word partner van het HANNN

Ook aansluiten bij het HANNN? Mail naar allette.snijder@hannn.eu of vul het aanmeldformulier van het HANNN in.

Meer informatie?

Neem contact op met Alette Snijder 050 8003266 of neem een kijkje op de website van het HANNN.

Pledge HANNN

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.