Terug

Noordelijke Maasvallei

17 december 2018

Platform MooiMaasvallei en Netwerk Positieve gezondheid tekenden de regiopledge om gezamenlijk te werken aan het behouden en vergroten van het individueel en collectief geluk in de regio.

De regio wil in 2020 de droom van het Netwerk Positieve Gezondheid realiseren: “Alle organisaties, professionals en inwoners in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg vanuit dit concept te laten denken en werken.” De pledge concretiseert de stappen daarnaartoe en geeft de verbinding met Alles is gezondheid weer als regionetwerk.

Wanneer je vertrekt vanuit de bedoeling van positieve gezondheid betekent dit niet alleen een verandering voor inwoners en zorgprofessionals, het heeft ook invloed op het beleid van organisaties, de manier van onderzoek en het onderwijs. In de regio Noordelijke Maasvallei doen daarom veel organisaties op veel terreinen mee aan de beweging van positieve gezondheid.

Van ziektezorg naar gezondheidszorg

Naast de transitie in de gezondheidszorg die veranderingen van wet- en regelgeving en financiering betreffen, zijn ook vernieuwingen gewenst van denk- en werkwijze, kortom de cultuur. Allereerst: lever gezondheidszorg in plaats van ziektezorg. En ten tweede: werk vraaggericht, laat het gaan om wat de patiënt nodig heeft en niet om wat mogelijk is binnen het huidige systeem. De activiteiten van dit regionetwerk zijn erop gericht deze twee veranderingen te bewerkstelligen en daarmee een goed voorbeeld te kunnen zijn voor andere regio’s.

Meer weten?

Pledge Noordelijke Maasvallei

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.