Terug

Rotterdam: Gezond010

14 december 2018

Rotterdam wil een vitale stad zijn met vitale burgers. Een stad waar je met plezier opgroeit, woont werkt en oud wordt. Wanneer Rotterdammers en partners overal in de stad, in de wijk, op school en op het werk dezelfde gezonde boodschap handen en voeten geven, kunnen ze samen het verschil maken. Iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden en belang. Dat is de ambitie van Gezond010.

Overgewicht in Rotterdam

Van de vier grote steden heeft Rotterdam het hoogste percentage mensen met overgewicht. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte en verhoogt de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, artrose en onvruchtbaarheid. Mensen met overgewicht lopen meer risico op psychosociale problemen, hebben vaker angststoornissen of een depressie. Kinderen met overgewicht voelen zich sneller moe, kunnen zich soms moeilijker concentreren en voelen zich vaker eenzaam. Overgewicht heeft daarnaast een negatieve invloed op participatie en werk.

Daarom Gezond010

  • Voor verandering is focus en samenwerking nodig. Daarom brengt Gezond010 samen met stedelijke partners en Rotterdammers een duurzame beweging tot stand waarbij de energie zich focust op de aanpak van overgewicht en obesitas.

Alleen met elkaar kunnen Rotterdammers, lokale bedrijven en politici ervoor zorgen dat gezonde voeding en voldoende bewegen in een gezonde leefomgeving integraal onderdeel worden van het beleid, de leefstijl van Rotterdammers en van het Rotterdamse ondernemerschap. En alleen dan kan overgewicht duurzaam worden aangepakt.

Wat doet Gezond010?

De kracht van Gezond010 is het bundelen van de krachten en ideeën van partners uit de voedingsmiddelenindustrie, detailhandel, MKB, grote werkgevers, onderwijs, horeca, onderzoek en wetenschap, ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur en (woning)bouw, openbaar vervoer, maatschappelijk ondernemers, sport en natuurlijk ook zorg, welzijn en Rotterdammers zelf. Gezond010 brengt ‘unusual suspects’ bij elkaar én stimuleert een concrete aanpak: ‘niet lullen, maar poetsen’.

Concrete initiatieven:

  • ‘Dring Diabetes II terug in Rotterdam (gemeente en VGZ)
  • Gezond Snacken Onderweg (HAS, Rotterdams Centrum voor Gezondheidsbevordering in samenwerking met de verssector Groente- en Fruithuis)
  • Weekly Dinner (Interactie-ontwerpers in samenwerking met Lekker Fit!)
  • Loop Lekker (het laatste stuk) naar je werk (Verkeersonderneming in samenwerking met Stadsontwikkeling)
  • Health Café (TNO en Stichting IJsselwijs)
  • Health Coin (businesscase met gemeente Rotterdam en Gezond op Zuid)
  • Productie documentairereeks (Open Rotterdam)

Meebewegen?

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge Gezond 010

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.