Terug

Platform MooiMaasvallei en Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei

Details
Datum ondertekening 13-06-2017
Actief Ja
Regionetwerk Noordelijke Maasvallei
Thema Gezonde Leefomgeving, Positieve Gezondheid
Organisaties Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke MaasvalleiGemeente BergenGemeente CuijkGemeente GennepGemeente GraveGemeente Mill en Sint HubertGemeente Sint AnthonisIndustriele Kring Land van Cuijk en Noord-LimburgMerlet CollegeMetameerMooiland MaaslandRabobank Land van Cuijk en MaasduinenROC de LeijgraafSynthese, thuis in je wijkTopTaalZLTO 

Het Platform Mooi Maasvallei (PMM) en het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei (Netwerk PG) hebben als gezamenlijke ambitie het behouden en vergroten van het individueel en collectief geluk in de regio.

Wij gebruiken Positieve Gezondheid om in 2020 de droom van het Netwerk PG te realiseren: “Alle organisaties, professionals en inwoners in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg vanuit dit concept te laten denken en werken.” Het PMM op bestuurlijk en strategisch niveau en het Netwerk PG op tactisch en uitvoerend niveau. Zoals het in de collectieve ambitie van het PMM is verwoord: “Concrete resultaten boeken en excelleren in puur, leefbaar en gezond door samen doen en communiceren.”

Onze activiteiten

 • Realiseren ambitie via programmalijnen
  De programmalijnen van het Platform MooiMasvallei (PMM) “Gezondheid, zorg en leefbaarheid” en “Onderwijs en arbeidsmarkt” vormen een belangrijke leidraad bij het realiseren van onze gezamenlijke ambitie. Deze programmalijnen omvatten een aantal concrete activiteiten waaronder:

  • het starten van een pilot om de impact van het Smaakcentrum te vergroten door ouders te betrekken bij gezonde voeding en gewicht;
  • het implementeren van Positieve Gezondheid in het HR-beleid van organisaties en bedrijven in de regio;
  • het implementeren van Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijken samen met de sociale wijkteams.
 • Organiseren van bijeenkomsten
  Het Platform MooiMaasvallei organiseert bijeenkomsten zoals vergaderingen, themagerichte symposia, netwerkborrels, dialoogtafels, workshops, kennisbijeenkomsten etcetera. Daarbij verspreiden en delen ze onze resultaten en goede voorbeelden.
 • Stimuleren van het DOEN
  Het Platform MooiMaasvallei stimuleert het DOEN door alle leden van het Netwerk Positieve Gezondheid (PG) een individuele pledge (maatschappelijke belofte) te laten ondertekenen, deze tijdens de zes wekelijkse netwerkbijeenkomsten met elkaar te bespreken, te screenen op kansen voor effectieve en efficiënte samenwerking en de voortgang met elkaar te monitoren.
 • Burgers betrekken
  Het Platform MooiMaasvallei streeft ernaar om bij al onze activiteiten burgers te betrekken.
 • Uitbreiden van netwerk
  Het Platform MooiMaasvallei wil het Netwerk Positieve Gezondheid (PG) uitbreiden met partijen uit zorg, onderwijs en bedrijfsleven om ook daar activiteiten te gaan ontplooien die gericht zijn op hun gezamenlijke ambitie.
 • Initiëren, verbinden en aanjagen van initiatieven
  Als Netwerk Positieve Gezondheid (PG) en Platform MooiMaasvallei (PMM) zullen zij binnen Alles is gezondheid… als regionetwerk bijdragen aan het initiëren, verbinden en aanjagen van initiatieven en activiteiten.
 • Kennis delen met anderen
  Het Platform MooiMaasvallei deelt hun kennis en ervaringen periodiek met anderen waaronder de regionetwerken bij Alles is gezondheid…, zodat van elkaar geleerd kan worden.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.