Terug

NHL Hogeschool

Details
Datum ondertekening 12-03-2015
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Meedoen
Organisaties NHL Hogeschool 

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals kennis en vaardigheden te bieden om in te kunnen spelen op actuele vraagstukken in de beroepspraktijk

NHL Hogeschool heeft diverse lectoraten en opleidingen op het gebied van welzijn en zorg. Er wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar effectieve jeugdzorg, bruikbare innovatieve (technologische) oplossingen voor vergrijzing en ontgroening en verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, mensen met dementie en hun mantelzorgers. Via opleidingen en aan dit onderzoek gekoppelde onderwijsinnovaties biedt NHL hogeschool (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals kennis en vaardigheden om in te kunnen spelen op actuele vraagstukken in de beroepspraktijk.

Onze activiteiten

 • Praktijkgericht onderzoek dat bruikbare innovatieve oplossingen oplevert voor vergrijzing en de schaarste op de arbeidsmarkt
  Het lectoraat ‘iHuman’ van NHL Hogeschool doet praktijkgericht onderzoek dat bruikbare innovatieve oplossingen oplevert voor vergrijzing en de schaarste op de arbeidsmarkt (ontgroening). iHuman zoekt oplossingen in welzijn en zorg door nieuwe technologische mogelijkheden te verbinden met ervaren problemen. Denk aan de ontwikkeling van prototypes van serious games en technologische producten/diensten die het werk van de zorg- welzijnsprofessional ondersteunen. Kernthema’s zijn: langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, participatie, werkprocessen.
 • Bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van kwetsbare ouderen
  Het Talmalectoraat ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’ van NHL Hogeschool wil met toegepast onderzoek en daaraan gekoppelde onderwijsinnovaties een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. De activiteiten van het Talmalectoraat richten zich op healthy ageing, kwaliteit van wonen, welzijn en zorg (voorbeeld Wmo-werkplaats), kwaliteit van leven, eigen regie, samenwerking tussen formele en informele zorg- en hulpverleners en de mogelijkheden die ICT en domotica bieden voor ouderen en professionals.
 • Oprichten lectoraat Jeugdzorg, dat focust op de kennisontwikkeling en -verspreiding van passende, integrale en effectieve jeugdzorg
  In 2015 gaat bij NHL Hogeschool het lectoraat Jeugdzorg van start, dat focust op de kennisontwikkeling en -verspreiding van passende, integrale en effectieve jeugdzorg binnen de kaders van de transitie van de jeugdzorg. Daarmee biedt het lectoraat handvatten aan hulpverleners en organisaties en draagt bij aan het opleiden van professionals werkzaam op dit terrein. In de loop van 2015 zal een werkprogramma met concrete onderzoekslijnen opgesteld worden.
 • Starten masteropleiding Zorg, Welzijn en Technologie
  In september 2015 wil NHL Hogeschool beginnen met de masteropleiding Zorg, Welzijn en Technologie, die de zorg- en welzijnssector gefaciliteerd op het gebied van (technologische) innovatie om in te spelen op de belangrijke uitdagingen. Professionals werkzaam in deze sectoren worden geschoold. Vraagstukken uit de beroepspraktijk van zorg- en welzijnsprofessionals (de beoogde studenten) spelen een centrale rol in de opleiding. Zo worden niet alleen de professionals geschoold, maar wordt direct gewerkt aan concrete innovatieve oplossingen voor praktijkvraagstukken.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.