Terug

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Werk en Gezondheid, Preventie
Organisaties Kenniscentrum Medische Keuringen in ArbeidNederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) beschouwt het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) als een essentieel element van arbeidsgezondheidkundig beleid en wil  de uitvoering hiervan verbeteren.

Preventief medisch onderzoek (PMO) omvat het vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek bedoeld in artikel 18 van de Arbowet en in diverse bepalingen van het Arbobesluit. De NVAB heeft samen met het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA) in 2013 een herziene leidraad uitgegeven voor de uitvoering van PMO.

De Leidraad is bedoeld als ondersteuning bij de opzet en uitvoering van preventief medisch onderzoek van werkende mensen. De bedrijfsarts vervult hierbij een centrale rol en is een onmisbare professional. Bovendien is hij de medisch expert bij uitstek als het erom gaat werkgevers en werknemers te adviseren in het aanbod van preventieve medische onderzoeken die met een commercieel oogmerk aan bedrijven worden aangeboden. Bij PMO voor werkenden vervult de bedrijfsarts een hoofdrol, is een initiator maar ook aanjager en uitvoerder in het PMO-proces.

Onze activiteiten

  • De uitvoering van het preventief medisch onderzoek verbeteren
    De NVAB beschouwt een periodiek ingezet, doelgericht PMO als een essentieel element van arbeidsgezondheidkundig beleid dat gericht is op het huidige werkvermogen alsmede op de duurzame inzetbaarheid van werkende mensen. Wij willen de uitvoering van PMO verbeteren door arbodiensten, bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers bij te staan door via een helpdesk vragen te beantwoorden die leven rondom PMO.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.